Listeye geri dön

AKTIF ACIL DURUM FRENLEMESI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem, radardan 2 ve kameradan 1 gelen bilgileri kullanarak aracınızın aşağıdakilerle arasındaki mesafeyi belirler:

- aynı şeritte öndeki araç ile;

- çevredeki yayalar ve bisikletliler ile.

Sistem, kafa kafaya çarpışma riski olduğunda, uygun acil durum manevrasının gerçekleştirilebilmesi için (fren pedalına basma ve/veya direksiyon simidini çevirme) sürücüyü bilgilendirir.

Sürücünün tepkisine bağlı olarak sistem, hasarı sınırlamak veya çarpışmayı önlemek üzere frenlemeye yardımcı olabilir.

Kameranın konumu 1

Ön camın engellenmediğinden emin olunuz (kir, çamur, kar, buğu vb. tarafından).

Radarın konumu 2

Radar alanının engellenmediğinden (kir, çamur, kar, kötü takılmış bir ön plaka tarafından), darbe almadığından, modifiye edilmediğinden (boyama dahil) veya aracın ön tarafına (ızgara veya logo vb. üzerine) takılan herhangi bir aksesuar ile gizlenmediğinden emin olunuz.

Bu sistem, araç tamamen durana kadar gerekirse araçta maksimum frenleme yapabilir.

Güvenlik nedeniyle, seyir sırasında her zaman emniyet kemerinizi takınız ve hiçbir öğenin öne atılamaması ve yolcuları vuramaması için yüklendiğinden emin olunuz.

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır. Bu fonksiyon hiçbir durumda, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır.

İşlem

Araç algılama

Araba sürerken, öndeki araçla çarpışma riski olması durumunda, sistem:

- çarpışma riskine karşı uyarır: araç hızı 7 km/sa. ila 170 km/sa. arasında olduğunda, “Fren yapınız” mesajı gösterge tablosunda kırmızı renkte 3 sesli bir uyarı ile birlikte gösterilir.

Sürücü fren pedalına basar, ancak sistem bir çarpma riski algılamaya devam ederse, fren kuvveti artırılır;

- frenleme tetiklenebilir: araç yaklaşık 120 km/sa. hızından daha yavaş hareket ederken, sürücü uyarıya tepki vermezse ve çarpışma an meselesiyse.

Araç aktif acil durum freni ile durdurulursa, sürücü aracı hareketsiz tutmak için fren pedalını uygulamalıdır.

Not: sürücü araç kumandalarını kullanırsa (direksiyon simidi, pedallar vb.) sistem, bazı işlemleri geciktirebilir veya etkinleştirmeyebilir.

Uyarıların özel nitelikleri

Hıza bağlı olarak, uyarı ve frenleme aynı anda etkinleştirilebilir.

Hareketsiz araçların özel nitelikleri

Hareketsiz araçlar aracınız yaklaşık 7 km/sa ve 80 km/sa arasında bir hızla sürülüyorsa algılanır. 80 km/sa hızı aştığınızda sistem etkin değildir ve hareketsiz araçlar için bir uyarı vermez.

Acil durum manevrası durumunda frenlemeyi herhangi bir noktada şu şekilde durdurabilirsiniz:

- gaz pedalına dokunarak;

veya

- çarpışmadan kaçınma manevrası olarak direksiyon simidini çevirerek.

Yayaların ve bisikletlilerin algılanması

(araca göre)

Araç hareket halindeyken bir bisikletçi ya da yaya ile çarpışma riski olduğunda, sistem:

- çarpışma riskine karşı uyarır: araç hızı 7 km/sa. ila 80 km/sa. arasında olduğunda, “Fren yapınız” mesajı gösterge tablosunda kırmızı renkte 3 sesli bir uyarı ile birlikte gösterilir.

Sürücü fren pedalına basar, ancak sistem bir çarpma riski algılamaya devam ederse, fren kuvveti artırılır;

- frenlemenin tetiklenmesi: sürücü uyarıya cevap vermezse ve çarpışma an meselesiyse.

Araç aktif acil durum freni ile durdurulursa, sürücü aracı hareketsiz tutmak için fren pedalını uygulamalıdır.

Not: sürücü araç kumandalarını kullanırsa (direksiyon simidi, pedallar vb.) sistem, bazı işlemleri geciktirebilir veya etkinleştirmeyebilir.

Uyarıların özel nitelikleri

Hıza bağlı olarak, uyarı ve frenleme aynı anda etkinleştirilebilir.

Acil durum manevrası durumunda frenlemeyi herhangi bir noktada şu şekilde durdurabilirsiniz:

- gaz pedalına dokunarak;

veya

- çarpışmadan kaçınma manevrası olarak direksiyon simidini çevirerek.

Sistemin devreye alınması, devreden çıkarılması

Multimedya ekranı bulunan araçlar 4

Fonksiyonu devreye almak veya devre dışı bırakmak için, lütfen multimedya talimatlarına bakınız.

“ON” veya “OFF” seçeneğini uygulayınız.

Multimedya ekranı bulunmayan araçlarda

- Araç dururken “Araç” sekmesine ulaşmak için 5 butonuna gerektiği kadar basınız.

- “Ayarlar” menüsüne ulaşmak için 6 veya 7 kontrolüne tekrar tekrar basınız. 8 OK butonuna basınız;

- “SÜRÜŞ YARDIMI” menüsüne ulaşmak için 6 veya 7 kontrolüne tekrar tekrar basınız. 8 OK butonuna basınız;

- tekrar tekrar 6 veya 7 kontrolüne basarak “Aktif fren” menüsüne ulaşınız ve 8 OK butonuna basınız.

İşlevi devreye almak veya devre dışı bırakmak için, 8 OK butonuna yeniden basınız:

= fonksiyon devrede

< fonksiyon devre dışı

Sistemin devre dışı bırakılması halinde, gösterge tablosunda ikaz ışığı veya araca göre ikaz ışığı yanar.

Sistem araç kontağı her açıldığında yeniden devreye girer.

Geçici olarak mevcut değil

Sistem geçici bir sorun tespit ederse gösterge tablosunda veya araca göre ikaz ışığı yanar.

Olası nedenler:

- sistemi geçici olarak göremez (güneş parıltısı, kısa farlar, kötü hava koşulları vs.). Görünürlük şartları daha iyi olduğunda sistem tekrar çalışır duruma geçer;

- sistem geçici olarak kesilir (ör. ön cam veya ön ya da arka tampon kir, çamur, kart, buğu vb. ile engellendiğinde). Bu durumda, aracı park edip motoru durdurunuz. Ön camı ve ön tamponu temizleyiniz. Motoru bir sonraki çalıştırmanızda ikaz ışığı ve mesaj kaybolur.

Durum bu şekilde değilse farklı bir nedenden kaynaklanabilir; bir Yetkili Bayi ile iletişime geçiniz.

Çalışma arızaları

Gösterge tablosunda © ve veya araca bağlı olarak yanıyor olması, sistemin bir çalışma arızası tespit ettiğini gösterir. Yetkili Servis'e başvurunuz.

Aktif acil durum freni

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır. Bu fonksiyon hiçbir durumda, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır. Sistem, aracın sürücü tarafından kontrol edildiğine dair açık işaretleri algıladığında, bu işlevin tetiklenmesi gecikebilir veya engellenebilir (direksiyon üzerinde, pedallarda hareket vb.).

Sistem şu durumlarda etkinleştirilemez:

- vites kolu boş konumdayken veya debriyaj pedalı yaklaşık on saniye boyunca basıldığında;

- park freni etkinleştirilmişse;

- Dinamik Sürüş Kontrolü (ESC) başladığında.

Sistemin müdahaleleri, onarımları

- Darbe durumunda, radar ve/veya kamera hizalaması değişebilir ve bu nedenle çalışması da etkilenebilir. İşlevi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

- Radar ve/veya kameranın bulunduğu alandaki herhangi bir işlem (onarımlar, değiştirmeler, ön cam değişiklikleri vb.) uzman biri tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sadece bir Marka Yetkilisi sisteme müdahale etme yetkisine sahiptir.

Sistem bozukluğu

Şu gibi koşullar sistemin çalışmasını önleyebilir veya olumsuz etkileyebilir:

- karmaşık bir ortam (metal köprü, tünel vs.);

- olumsuz hava koşulları (kar, dolu, buzlanma vs.);

- zayıf görüş (gece, sis vb.);

- bir nesne (araç, yaya vs.) ve çevresi (ör. karlı bir alanda bulunan beyaz giymiş bir yaya) arasında yetersiz kontrast;

- göz kamaşması (güneşin gözün içine girmesi, ters yönden gelen araçların lambaları vb.);

- ön camın veya radar alanının (kir, buz, kar, yoğunlaşma vb. ile) engellenmesi;

- ...

Bu şartlarda sistem tepki vermeyebilir, sürücüyü uyarabilir veya istem dışı fren yapabilir.

Sistemin çalışmasıyla ilgili kısıtlamalar

- Araç her çalıştırıldığında sistem, aracın çevresine göre bir kalibrasyon gerçekleştirir ve yaklaşık iki ila beş dakika boyunca devre dışı olabilir.

- ters yönde hareket eden bir araç sistemin çalışması üzerinde hiçbir uyarı veya etki meydana getirmez;

- sistemin doğru şekilde çalışmasını garanti altına almak için radar ve kamera alanları temiz tutulmalı ve kamera veya radarda hiçbir değişiklik yapılmamalıdır;

- sistem, motosikletler gibi küçük araçlara diğer araçlara verdiği kadar etkili bir şekilde tepki vermeyebilir;

- yol yüzeyi kaygan olduğunda (yağmur, kart, buzlanma vs.) sistem düzgün çalışmayabilir;

- Düzgün çalışmanın sağlanması için sistemin yayanın ana hatlarını tamamen ayırt etmesi gerekir. Bu nedenle sistem aşağıdakileri algılayamaz:

- karanlık veya iyi aydınlatılmamış ortamlardaki yayalar;

- kısmen görülebilen yayalar:

- boyu yaklaşık 80 cm'den daha kısa yayalar;

- büyük eşyalar taşıyan yayalar;

- ...

Bu şartlarda sistem tepki vermeyebilir, sürücüyü uyarabilir veya istem dışı fren yapabilir.

Fonksiyonun devre dışı bırakılması

Şu şartlarda işlevi devre dışı bırakmanız gerekir:

- Stop lambaları çalışmıyorsa;

- kamera alanı hasar görmüşse (ön camın iç veya dış tarafında);

- aracın ön tarafı hasar görmüşse (darba, radar üzerine çizik vb.);

- araç çekilirken (arıza);

- ön cam kırık veya çarpıksa (bu alanda ön cam onarımı gerçekleştirmeyiniz; bir Yetkili Servis'te değiştirtiniz);

- asfalt bir yolda sürüş yapmıyorsanız.

Sistemin anormal davrandığı durumlarda, sistemi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Fonksiyonun kesintiye uğraması

Aktif acil durum freni işlevini, istediğiniz zaman gaz pedalına dokunarak veya bir kaçınma manevrasında direksiyon simidini çevirerek durdurabilirsiniz.