Listeye geri dön

SÜRÜŞ DÜZELTME VE DESTEK SISTEMLERI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Araca göre, aşağıdakilerden oluşurlar:

- ABS (ABS);

- ESC (dinamik sürüş kontrolü) ile savrulma kontrolü ve antipatinaj sistemi ;

- Acil fren destek sistemi;

- rampada kalkış yardımı;

- yönlendirmeli arka tekerlekler.

Diğer sürüş destek sistemleri ilerideki sayfalarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

ABS (fren sistemi)

Ani bir fren durumunda, ABS tekerleklerin kilitlenmesini önlemeyi yani durma mesafesini kontrol etmeyi ve aracın kontrolünü muhafaza etmeyi sağlar.

Bu şartlarda, frenlemede engelleme manevraları mümkündür. Ayrıca, bu sistem uygun olmayan zeminde bile durma mesafelerini en iyi duruma getirmeyi sağlar (ıslak zemin...).

Her tertibatın çalıştırılması, fren pedalının titremesi ile kendini gösterir. ABS, hiçbir durumda lastik - zemin yol durumuna bağlı “fizik” performanslarının iyileştirilmesini sağlamaz. Bu yüzden, her zaman tedbirlere (araçlar arasında emniyet açısından verilen mesafe vs...) uyulması zorunludur.

Acil bir durumda, fren pedalına kuvvetli ve sürekli bir şekilde basınız. Fren pedalına art arda basmak (pompalamak) gerekmez. ABS, fren sisteminde uygulanan gücü değiştirir.

Bu fonksiyonlar, aracın tutumunu sürücünün isteğine uygun hale getirmeyi sağlamak için kritik sürüş koşullarında ilave yardımlardır.

Bu işlevler, sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracın sınırlarını zorlamaya ve daha hızlı sürmeniz konusunda sizi teşvik etmeye çalışmaz. Dolayısıyla, manevra yapıldığı sırada hiçbir durumda sürücünün dikkatini ve sorumluluğunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüş sırasında aniden meydana gelebilecek olaylara karşı dikkatli olmalıdır).

Çalışma arızaları:

- © ve x gösterge panelinde yanar ve “ABS kontrol ettirin”, “Fren sistemini kontrol ettirin” ve “ESC kontrol ettirin” mesajları görüntülenir: bu ise ABS, ESC ve acil fren desteğinin devre dışı olduğunu gösterir. Frenleme her zaman sağlanır;

- x, D, © ve ® gösterge panelinde yanar ve “Fren sistemi arızası” mesajı görüntülenir: fren sisteminde arıza bulunduğunu gösterir.

İki durumda da Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

® ikaz ışığı, güvenliğiniz için trafik kurallarına uygun olarak derhal durulmasını zorunlu kılar. Motoru durdurunuz ve yeniden çalıştırmayınız. Bir Marka Yetkili Servisi’ne danışınız.

Sadece kısmen frenleme yapabilirsiniz. Bununla birlikte aniden fren yapmak tehlikelidir, trafik kurallarına uyarak hemen durunuz. Bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Savrulma kontrollü ve ESC antipatinaj sistemli dinamik sürüş kontrolü

Dinamik sürüş kontrolü ESC

Bu sistem, « kritik » sürüş koşullarında (bir engelden kaçma, virajda yere tutunma kaybı...) araç kontrolünü muhafaza etmeyi sağlar.

Çalışma prensibi

Direksiyon simidindeki bir kaptör, sürücü tarafından talep edilen yörüngeyi tespit eder.

Araçtaki diğer yerlere yerleştirilmiş algılayıcılar gerçek yörüngeyi tespit eder.

Sistem, sürücünün isteğini aracın gerçek gidiş yönüyle karşılaştırır ve gerekiyorsa bazı tekerleklerin fren sistemine ve/veya motor gücüne müdahale ederek gidiş yönünü düzeltir, sistemin çalışması durumunda, ikaz ışığı gösterge tablosunda yanıp söner.

Savrulma kontrol sistemi

Bu sistem, belirgin bir savrulma (ön lastiklerin yere tutunma kaybı) halinde, ESC sisteminin çalışmasını mümkün olan en iyi duruma getirir.

antipatinaj sistemi

Bu sistem, tahrik tekerleklerinin patinajını sınırlamaya ve ilk harekete geçme, hızlanma veya yavaşlama durumlarında aracı kontrol etmeye yardım eder.

Çalışma prensibi

Tekerleklerdeki kaptörler sayesinde sistem her an tahrik tekerleklerinin hızlarını ölçer bunları karşılaştırır ve dengelemeye çalışır. Eğer bir tekerlek patinaj yapma eğilimi gösterirse sistem, çekiş gücü tekerleğin yere tutunabileceği seviyeye inene kadar tekerleği frenler.

Sistem aynı zamanda, gaz pedalı üzerine uygulanan etkiden bağımsız olarak, tekerleklerin yola tutunabilmesini sağlamak için motor devrini ayarlar.

Bazı durumlarda (çok yumuşak zeminde sürüş: Kar, çamur, vs. veya zincir takılmış tekerleklerle sürüş) sistem, patinajı engellemek için motor gücünü düşürebilir.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “ESC kontrol ettirin” mesajıyla birlikte (©) ve () ikaz ışıkları gösterge tablosunda belirir.

Bu durumda, ESC ve antipatinaj sistemi devre dışı kalır. Bir Marka Yetkili Servisi'ne danışın.

Fren destek sistemi

Aracın durma mesafesini azaltmaya yardımcı olan, ABS sistemine ilave bir sistemdir.

Çalışma prensibi

Sistem bir acil durum frenlemesi sağlar. Bu durumda, frenleme yardımı anında azami gücünü gösterir ve ABS düzenlemesini devreye sokabilir.

ABS frenleme, fren pedalı serbest bırakılana kadar devam eder.

Stop lambaları yanar

Araca göre, ani yavaşlama durumunda yanabilirler.

Fren işlemine hazırlık

Araca göre gaz pedalı hızlı bir şekilde bırakıldığında sistem, durma mesafesini azaltmak için fren manevrasını öngörür.

Özel durumlar

Hız regülatörünün kullanılması durumunda:

- gaz pedalını kullanıyorsanız, serbest bıraktığınızda sistem devreye girebilir;

- gaz pedalını kullanmıyorsanız, sistem devreye girmez.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “Fren sistemini kontrol ettirin” mesajı © ikaz ışığıyla birlikte gösterge tablosunda belirir.

Marka Yetkili Servisi’nize danışınız.

Bu fonksiyonlar, aracın tutumunu sürücünün isteğine uygun hale getirmeyi sağlamak için kritik sürüş koşullarında ilave yardımlardır.

Bu işlevler, sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracın sınırlarını zorlamaya ve daha hızlı sürmeniz konusunda sizi teşvik etmeye çalışmaz. Dolayısıyla, manevra yapıldığı sırada hiçbir durumda sürücünün dikkatini ve sorumluluğunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüş sırasında aniden meydana gelebilecek olaylara karşı dikkatli olmalıdır).

Rampada kalkış yardımı

Yokuş eğimine bağlı olarak bu sistem bir rampada kalkış sırasında sürücüye yardımcı olur. Sürücü, gaz pedalına basmak için ayağını fren pedalından kaldırdığında frenlerin otomatik olarak kilitlenmesini sağlayarak aracın geriye kaçmasını engeller.

Sistemin çalışması

Sadece vites kolu, boştan farklı bir konumda (otomatik vites kutulu araçlar için N veya P konumlarından farklı bir konum) ve araç tamamen duruyorken (fren pedalı basılı) devreye girer.

Sistem aracı yaklaşık 2 saniye hareketsiz tutar. Daha sonra frenler serbest kalır (araç rampaya göre hareket eder).

Rampada kalkış yardımı sistemi her türlü durumda (aşırı eğimli yollar...) aracı tamamen hareketsiz kılmayı sağlayamaz.

Sürücünün tüm durumlarda fren pedalına basmaya ve aynı şekilde aracın geri kaçmasını önlemeye hazır olması gerekir.

Rampada kalkış yardımı fonksiyonu uzun süreli duruşlar için kullanılmamalıdır: fren pedalını kullanın.

Bu fonksiyon aracın sürekli olarak hareketsiz kılınması için tasarlanmamıştır.

Gerekli olduğunda aracı durdurmak için fren pedalını kullanınız.

Kaygan zeminli veya yol tutuşunun zayıf olduğu yollarda sürücünün özellikle dikkatli olması gerekir.

Ağır yaralanma riski.

Yönlendirmeli arka tekerlekler.

Bu sistemle donatılmış araçlar için sistem, araç seyir halindeyken, sürüş koşullarına göre arka tekerleklerin yönlendirilmesi olanağını sağlar: Bu sistem düşük hızda aracın manevra yeteneğini artırırken daha yüksek hızda sürüş kararlılığı sağlar.

Düşük hızlarda seyir sırasında, aracın manevra yeteneğini artırmak için arka tekerlekler, ön tekerleklerin yönünün aksine (şekil A) yönlendirilir. Bu durum, şehir içi trafiğinde, virajlı yollarda, park etme manevraları... sırasında çok yararlı olur.

Yüksek hızda seyir halindeyken arka tekerlekler, araç dengesinin optimizasyonu için ön tekerlekler ile aynı yönde hareket eder (şekil B). Bu durum şerit değiştirme sırasında, viraj alınırken... çok yararlı olur.

Not: sistem yapılandırması (tepki hassaslığı vb.) “MULTI-SENSE” menüsünde seçilen moda bağlıdır MULTI-SENSE.

Çalışma arızaları

- Gösterge panelinde © ikaz ışığı ve “Direksiyonu kontrol ettirin” mesajı görüntüleniyorsa bir Yetkili Bayi ile iletişime geçiniz.

- Gösterge tablosunda “Direksiyon arızası” mesajıyla birlikte ® ikaz ışığı belirirse, sistemde bir arıza var demektir.

® trafik kurallarına uymak şartıyla kesinlikle derhal durmanız gerektiğini belirtir. Bir Marka Yetkili Servisi’ne danışınız.

Aracın alt kısmına bir darbe gelmesi durumunda (örnek: baba, yüksek kaldırım veya başka bir şehir mobilyası ile temas), araca zarar verebilirsiniz (akslardan birinin deforme olması).

Her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak için, aracınızı bir Marka Yetkili Servisi’ne kontrol ettiriniz.