Listeye geri dön

ŞERITTE KALMA YARDIMI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fonksiyon, 1 kameradan alınan bilgileri kullanarak, sinyal lambaları etkinleştirilmeden devamlı veya kesik bir çizginin dışına çıkılması halinde veya yol kenarına yaklaşıldığında (ayırıcı, bariyer, kaldırım, set vb.) araç direksiyon sisteminde düzeltme eylemini tetikler.

Not: ön camın engellenmediğinden emin olunuz (kir, çamur, kar, buğu vs. nedeniyle).

İstediğinizde direksiyonu hareket ettirerek aracın kontrolü tekrar alabilirsiniz.

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır. Bu fonksiyon hiçbir durumda, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır.

Devreye alma, devre dışı bırakma

Fonksiyonu etkinleştirmek için, gösterge tablosunda “Şeritte Kalma Yardımı” seçilene kadar 2 butonuna tekrar tekrar basınız.

Gösterge tablosunda “Şeritte kalma devrede” mesajı belirir ve “” ikaz ışığı yanar.

Şeritte Kalma Yardımı etkinleştirildiğinde “Şeritten Çıkış Uyarısı” fonksiyonu otomatik olarak etkinleştirilir. YOLDAN ÇIKIŞ UYARISI.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için gösterge tablosunda “Şeritte kalma devre dışı” seçilene kadar 2 butonuna tekrar tekrar basınız.

Gösterge tablosundaki ikaz ışığı sönüyor.

Not: “Şeritte Kalma Yardımı” fonksiyonunun devre dışı bırakılması, “Şeritten Çıkış Uyarısı” fonksiyonunun devre dışı bırakılmasına neden olur.

Araç her çalıştırıldığında fonksiyon, motor son durduğunda kayıtlı olan modu sürdürür.

Çalışması

Fonksiyon devredeyken ikaz ışığı ve sol ve sağ çizgiler 3, gösterge tablosunda gri olarak görüntülenir.

Fonksiyon, aracın hızı yaklaşık 70 km/sa ile 180 km/sa arasında olduğunda ve ikaz ışığı ile 3 düzeltme göstergeleri beyaz renkli olduğunda çalışmaya ayarlanmıştır.

Fonksiyon, araç sinyal lambaları etkinleştirilmeden bir çizgiyi aşarsa veya yol kenarına yaklaşırsa (ayırıcı, bariyer, kaldırım, set vb.) çalışır.

Bu durumlarda:

- fonksiyon, aracın yörüngesini düzeltmek amacıyla aracın direksiyon sisteminde bir eylem tetikler;

- Gösterge tablosunda geçilen çizginin yanındaki uyarı lambası veya 3 göstergesi sarıya döner.

Not: Eğimlerde, fonksiyon şeride hafifçe temas edilmesine izin verir.

Direksiyon sistemindeki düzeltme eylemi yeterli olmazsa gösterge tablosunda ikaz ışığı ve geçilen çizginin yanındaki 3 göstergesi kırmızıya döner ve direksiyon simidinde bir titreşim hissedilir.

Özel durumlar

Fonksiyon kullanılırken:

- Sistem direksiyon simidindeki herhangi bir sürücü eylemini algılayamıyorsa gösterge tablosunda ikaz ışığı sarı olarak yanar, “Direksiyonu tutunuz” mesajı görüntülenir ve bir sesli uyarı duyulur.

Sesli uyarı, sürücü kontrolü alana dek ikaz ışığı ve mesaj ile birlikte devam eder;

- sistem çok uzun süredir devredeyse, sürücü kontrolü alıncaya dek aracın yan tarafında yan sinyal lambalarının 3 yanıp sönmesiyle birlikte bir sesli uyarı duyulur.

Yörünge düzeltmesini direksiyon simidini hareket ettirerek istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Geçici olarak mevcut değil

- Şeridin çok çabuk dışına çıkılmışsa;

- Bir şeridin üzerinde seyrediliyorsa;

- şerit değiştirdikten yaklaşık dört saniye sonra;

- keskin virajlarda;

- görüş seviyesi düşükken;

- sinyal lambalarından biri etkinleştirildiğinde;

- ani hızlanmada;

- acil durum freninde;

-...

Fonksiyon kullanılamıyorsa ikaz ışığı ve sol/sağ düzeltme ikaz ışıkları 3 gösterge tablosunda gri olarak görünür.

Sistemin devre dışı olma koşulları

Sistem şu durumlarda etkinleştirilemez:

- geri vitese alındığında;

- kameranın görüş alanı engellenmişse;

- ® ikaz ışığı görüntüleniyorsa.

ikaz ışığı ve sol/sağ çizgi ikaz ışıkları gösterge tablosunda gri olarak görüntüleniyorsa.

Ayarlar

Multimedya ekranı bulunan araçlar.

Multimedya ekranından 4 fonksiyon ayarlarına erişmek için lütfen multimedya talimatlarına bakınız:

- “Haptik yoğunluk”: direksiyon simidi titreşim seviyesini ayarlayın;

- “Alarm”: şerit algılama hassasiyet seviyesini ayarlayın. Bunun için şunları seçiniz:

- “Late”: şeritten ayrılma tespit edildi;

- “Standart”: yaklaşan çizgi tespit edildi;

- “Early”: yakında çizgi tespit edildi.

Daha fazla bilgi için, mültimedya sistemi kullanım talimatlarına bakınız.

Ayarlar (devam)

Multimedya ekranı bulunmayan araçlar

- Araç dururken “Araç” sekmesine ulaşmak için 5 butonuna gerektiği kadar basınız.

- “Ayarlar” menüsüne ulaşmak için 6 veya 7 kontrolüne tekrar tekrar basınız. 8 OK butonuna basınız;

- “SÜRÜŞ YARDIMI” menüsüne ulaşmak için 6 veya 7 kontrolüne tekrar tekrar basınız. 8 OK butonuna basınız;

- “Şeritte kalma hassasiyet” menüsüne ulaşmak için 6 veya 7 kontrolüne tekrar tekrar basınız. 8 OK butonuna basınız;

- ayar yapmak için 6 veya 7 kontrolüne art arda basınız. 8 OK üzerine basınız.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “Ön kamera kontrol ettirin” mesajı, © ikaz ışığıyla birlikte gösterge tablosunda belirir.

Yetkili Servis’e başvurunuz.

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır. Bu fonksiyon hiçbir durumda, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır.

Sistemin müdahaleleri, onarımları

- Darbe durumunda, kamera hizalaması değişebilir ve bu nedenle çalışması da etkilenebilir. İşlevi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

- Kameranın bulunduğu alandaki işlemler (onarımlar, değiştirmeler, silecek değişiklikleri, vb.) uzman biri tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sadece bir Marka Yetkilisi sisteme müdahale etme yetkisine sahiptir.

Sistemin bozulduğu durumlar

Örneğin, şu gibi koşullar sistemin çalışmasını önleyebilir veya olumsuz etkileyebilir:

- ön cam engellenmiş (kirlilik, buz, kar, buğu vb. tarafından);

- karmaşık bir ortam (tünel, vb.);

- olumsuz hava koşulları (kar, yağmur, dolu, buzlanma vs.);

- zayıf görüş (gece, sis vb.);

- yol işaretleri düzensizse ve ayırt edilmeleri zorsa (ör. kısmen silinmiş, fazla boşluk, bozuk yol yüzeyi);

- göz kamaşması (güneşin gözün içine girmesi, ters yönden gelen araçların lambaları vb.);

- yolun dar, virajlı veya inişli çıkışlı olması (dar virajlar vb.);

- aynı şerit üzerinde seyreden bir aracın yakın mesafeden takip edilmesi.

Bu durumda “Şeritte Kalma Yardımı” yanlış tepki verebilir veya hiç çalışmayabilir.

İstenmeyen, yanlış düzeltme riski veya yörüngenin düzeltilmemesi.

Fonksiyonun devre dışı bırakılması

Şu şartlarda işlevi devre dışı bırakmanız gerekir:

- kamera alanı hasar görmüşse (ön cam veya iç dikiz aynası tarafı);

- yol kaygansa (kar, buzlanma, ıslak, çakıllı vb.);

- zayıf görüş (gece, sis vb.);

- ön cam kırık veya çarpık (bu alanda ön cam onarımı gerçekleştirmeyiniz; bir Yetkili Bayide değiştiriniz);

- araç bir römork veya karavan çekiyorsa;

- araç çeşitli zemin işaretlerinin olduğu bir alana giriyorsa (yol çalışması olan bir alan vb.).