Listeye geri dön

OTOMATİK VİTES KUTUSU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vites kolu (1)

P : park

R : geri vites

N : boş

D : otomatik mod

L: “Low” modu (araca bağlı olarak)

Gösterge tablosundaki 4 gösterge vites kolunun alındığı konumu 1 gösterir.

Not: şu eylemler için 2 düğmesine basınız:

- P konumundan çıkmak;

- D, L veya N konumundan R veya P konumuna geçiş;

- D konumundan L konumuna geçiş.

Çalıştırma

Vites kolu 1, P konumundayken motoru çalıştırınız.

P konumundan çıkmak için kilit açma butonuna (2) basmadan önce fren pedalına basılması zorunludur.

Ayağınız fren pedalındayken (ikaz ışığı 3 ekrandan silinir), P konumundan çıkınız, kilitleme düğmesini 2 serbest bırakınız ve D konumuna geçiniz.

Vites kolunun D konumuna veya R konumuna geçişi sadece araç dururken, ayak fren pedalında ve gaz pedalı basılı değilken yapılmalıdır.

5 ve 6 vites değiştirme pedalları

Araca bağlı olarak, kol D konumundayken 5 ve 6 pedallarını kullanarak vitesi değiştirebilirsiniz.

5: Daha düşük bir vitese geçin.

6: Daha yüksek bir vitese geçin.

P, N, L ve R konumları pedallar ile erişilebilir değildir.

Otomatik modda sürüş

1 vites kolunu D konumuna getiriniz.

Genel olarak karşılaşılan trafik koşullarında vites koluna dokunmanız gerekmeyecektir Vitesler doğru zamanda ve motor devrine uygun olarak kendi kendilerine geçiş yaparlar çünkü “otomatik sistem” araç yükünü, yol biçimini ve seçilen sürüş tarzını göz önünde bulundurur.

Ekonomik sürüş

Yoldayken, vites kolunu her zaman D konumunda bırakınız; gaz pedalına az basılması durumunda vites otomatik olarak daha düşük bir motor devrine geçecektir.

Hızlanma ve geçme

Gaz pedalına tam ve sonuna kadar basınız (pedalın sert noktasını aşana kadar).

Bu işlem, motorun olanakları dahilinde en uygun vitese düşmeyi sağlayacaktır.

Manüel sürüş modu

D konumunda sürerken direksiyon simidindeki 5 ve 6 pedallarını kullanarak manuel sürüş moduna geçebilirsiniz. Araca bağlı olarak iki manuel sürüş modu mevcuttur:

- pedalların birine kısaca basarak bir vites değişikliğini zorlamak için kullanılabilecek, “geçici” bir manuel mod. Sürüş modu D ve takılı vites, gösterge tablosunda görülür.

Not: takılı vites uygun değilse veya pedallar belli bir süredir kullanılmamışsa vites kutusu otomatik moda D otomatik olarak geri döner.

- pedallardan birinin basılı tutulmasıyla etkinleştirilen kalıcı bir manuel mod. Sürüş modu M ve takılı vites, gösterge tablosunda 7 ekranında görünür.

Not: otomatik moda sağ pedalı basılı tutarak dönünüz. Gösterge tablosunda otomatik mod D görüntülenir.

Tüm durumlarda:

- vitesi düşürmek için sol pedala basınız;

- vitesi yükseltmek için sağ pedala basınız;

Not: ekrana bağlı olarak, + ve - veya ve göstergeleri vitesi yükseltmeyi veya düşürmeyi önerir.

Özel durumlar

Bazı sürüş koşullarında (örneğin motorun korunması, Dinamik Sürüş Kontrolünün çalıştırılması: ESC vb.) otomatik sistem, vitesi otomatik olarak değiştirebilir.

Ayrıca, «yanlış manevralardan» kaçınmak için vites değişikliği «otomatik sistem» tara- fından reddedilebilir: Bu durumda vites gös- tergesi, sizi uyarmak için birkaç saniye yanıp söner.

Yokuş yukarı, aracı sabit tutmak için, ayağınızı gaz pedalı üzerinde tutmayınız.

Vites kutusu aşırı ısınma riski.

Aracınızdan çıkmadan önce gösterge tablosundaki P ikaz ışığının devreye girdiğinden emin olunuz.

Aracın hareket etme riski.

Özel durumlar

Eğer yol türü ve hava şartları (dik bir rampa, ani yokuş aşağı eğim, derin kar, kum veya çamur) otomatik modda kalmayı zorlaştırıyorsa, şu işlem önerilir:

- direksiyon simidi kolları olan araçlarda: Kolları kullanarak manuel moda geçiniz. Bu işlem, rampa çıkışlarda otomatik vites kutusu tarafından istenilen art arda vites geçişlerini engellemek ve uzun inişlerde motor frenini sağlamak için gereklidir.

- direksiyon simidi kolları olmayan araçlarda: 50 km/sa.in altındaki düşük hızlarda, düşük yol tutuşlu yüzeylerde (kar, çamur vb.), yokuşta tırmanış veya yokuştan iniş sırasında motor frenini etkinleştirmek için “Low” modunu kullanınız. Bunun için, vites kolunu L konumuna getiriniz.

Not: “Low” modunda, motor devrindeki dalgalanmalar sürekli ve ivmeler daha doğrusal hale gelir.

Soğuk havalarda, motorun durmasını önlemek için, P veya N konumundan çıkmadan ve vites kolunu D, R veya L konumuna getirmeden önce birkaç dakika bekleyiniz.

Aracın park edilmesi

Araç hareketsiz hale getirildiğinde, fren pedalını basılı tutarak vites kolunu P konumuna getiriniz Vites kutusu boştadır ve tahrik tekerlekleri vites kutusu tarafından mekanik olarak kilitlenmiştir.

Otomatik park freninin devrede olduğundan emin olunuz.

Bakım süresi

Aracınıza ilişkin bakım dokümanına bakınız veya otomatik vites kutusunda planlanan bir bakım gerekip gerekmediğini kontrol etmek için Yetkili Servis’e başvurunuz.

Servis yapılması gerekli değilse, yağın doldurulması gerekmez.

Çalışma arızaları

- araç seyir halindeyken, gösterge tablosunda “Vites kutusunu kontrol ettirin” mesajının belirmesi, bir arıza olduğuna delalet eder.

Vakit geçirmeden Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz;

- seyir halinde eğer “Vites kutusu hararet” mesajı gösterge tablosunda belirirse, vites kutusunun soğuması için mesaj kaybolana kadar aracı durdurunuz;

- otomatik vites kutusu bulunan araçta sorun giderme ÇEKME: arıza giderme.

Çalıştırma sırasında, kol P konumunda kilitlenmiş olarak kalırsa (ör. akü arızası) sürüş tekerleklerinin engelini kaldırmak için kolu manuel olarak serbest bırakmak mümkündür. Bunu yapmak için, körük tabanının klipsini açınız ve kolun kilidini açmak için kol üzerindeki 8 düğmesine basarken aynı anda 9 düğmesine de basınız ve vitesi N konumuna alınız.

Vakit geçirmeden Marka Yetkili Servisi’ne başvurun.

P konumuna sadece araç hareketsizken takılmalıdır.

Güvenlik sebepleri nedeniyle, araç tamamen durmadan asla kontağı kapatmayınız.

Manevra sırasında aracın alt kısmına bir darbe gelmesi durumunda (örnek: baba, yüksek kaldırım veya başka bir yol düzenleme elemanı ile temas), araca zarar verebilirsiniz (örnek: akslardan birinin deforme olması).

Her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak için, aracınızı bir Marka Yetkili Servisi’ne kontrol ettiriniz.