ÇEKME: arıza giderme

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Herhangi bir çekme işlemi gerçekleştirmeden önce vites kolunu boş konuma getiriniz (otomatik vites kutusu bulunan araçlarda konum N), direksiyon kolonunun kilidini açınız ardından park frenini serbest bırakınız.

Direksiyon kolonunun kilidinin açılması

Anahtarı kontak mekanizmasına yerleştiriniz, ON 2 konumuna ayarlayınız veya araca göre, kart araç içindeyken, motor marş düğmesine yaklaşık iki saniye süreyle basınız.

Vites kolunu boşta konumuna geri getiriniz (otomatik vites kutulu araçlar için N konumu).

Direksiyon kolonunun kilidi açılır ve aksesuar fonksiyonlarına güç verilir: Araç lambalarını kullanabilirsiniz (sinyal lambaları, fren lambaları vb.). Aracınızda gece aydınlatmalar açık olmalıdır.

Araca göre, çekme işlemi bitince, motor marş butonuna art arda iki defa basınız (akünün boşalması tehlikesi).

Aracın çekilmesi konusunda yürürlükteki yasalara uyulması zorunludur. Römork çeken aracı kullanıyorsanız, aracınızın azami çekme ağırlığını aşmayınız. AĞIRLIKLAR (KG).

Otomatik vites kutusu olan araçta çekme

Aracı platformlu bir taşıyıcı üzerinde taşıyınız veya ön tekerlekleri havaya kaldırılmış biçimde çekiniz.

Bazı istisnai özel durumlarda, aracı dört tekerleği üstünde sadece öne doğru, vites kolu boş konumda N en fazla 80 km mesafe ve maksimum 25 km/sa. hızla çekebilirsiniz.

Çekme halkasının doğru şekilde cıvatalandığından emin olun.

Çekilen nesneyi kaybetme riski.

Çekme işlemi sırasında kartı araç içinde bırakınız.

Direksiyon kolonu kilitlenmesi riski.

Çalıştırma sırasında, fren pedalına basıyor olmanıza rağmen kol P konumuna kilitlenmişse, tahrik tekerleklerinin kilidini açmak amacıyla manuel olarak serbest bırakılabilir.

Bunu yapmak için, körük tabanının klipsini açınız ve kolun kilidini açmak için kol üzerindeki 1 düğmesine basarken aynı anda 2 düğmesine de basınız ve vitesi N konumuna alınız.

Vakit geçirmeden Marka Yetkili Servisi’ne başvurun.

Özellikle ön (3) ve arka (7) bağlantı noktalarını kullanınız (asla aksları veya aracın başka bir bölümünü kullanmayınız). Bu çekme noktaları yalnızca çekme için kullanılabilir. Asla doğrudan veya dolaylı olarak aracı kaldırmak için kullanılmamalıdır.

Motor duruyorken, takviyeli direksiyon ve fren destek sistemi çalışmaz.

Bağlantı noktalarına ulaşma

Ön bağlantı noktası

4 kapağını açmak için B alanını çekerken A alanına aralıksız bastırın.

Arka bağlantı noktası

6 kapağını açmak için D alanını çekerken C alanına aralıksız bastırın.

Çekme halkasını 5 tamamen sıkıştırınız: ilk olarak durana kadar el ile sıkıştırınız, ardından bijon anahtarı veya araca göre kol ile kilitleyerek tamamlayınız.

Sadece alet takımı ile verilen 5 çekme halkasını ve bijon anahtarı veya kolu kullanınız. ALETLER.

Çekme halkasının doğru şekilde cıvatalandığından emin olun.

Çekilen nesneyi kaybetme riski.

- Sert bir çekme çubuğu kullanınız. Halat veya çelik halat kullanılması halinde (ülke trafik kanunları buna izin veriyorsa), çekilen aracın fren yapabilecek durumda olması gereklidir.

- Aracın yürür aksamında bozulma varsa, araç çekilmemelidir.

- Hızlanmada ve frenlemede aracınıza zarar verebilecek kesikliklerden kaçınınız.

- Her durumda, 25 km/sa hızı aşmamanız tavsiye edilir.

Aletleri kesinlikle araç içinde dağınık bırakmayınız: Fren sırasında fırlama riski vardır.