Listeye geri dön

SÜRÜŞ YARDIMCILARI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

“Sürüş yardımı” menüsü

Ana menüden “Ayarlar” ve ardından “Araç” sekmesine basınız. Bu menü, “Sürüş yardımını” kurmanıza olanak verir:

“Sürüş yardımı” ekranı.

1 “Gösterim modu”;

2 “Trafik işareti”;

3 “Şerit”;

4 “Kör nokta”;

5 “İçerik menüsü”;

6 “Önceki sayfaya dönüş”;

7 “Yorgunluk”;

8 “araca bağlı olarak “Aktif frenleme” veya “Gelişmiş Güvenlik”;

9 “Ön araca mesafe”.

“Gösterim modu”

Bir görünüm modunu seçerken 1, interaktif modu 10 veya tüm “Sürüş yardımı” öğelerini görüntülemenizi sağlayan liste modunu 11 seçebilirsiniz.

Devreye almak veya devre dışı bırakmak istediğiniz seçenekle ilgili butonu seçiniz.

Multimedya sistemi tarafından saklanabilmeleri için bazı ayarların motor çalışırken değiştirilmesi gerekir.

Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

“Trafik işareti”

Bu işlev, seyahatleriniz sırasında size yardımcı olur ve mevcut hız sınırı, yüksek riskli alanlar ve tehlike alanları hakkında aşağıdakileri kullanarak bilgi verir:

- multimedya ekranı üzerindeki gösterge ve gösterge tablosu;

- sesli ikaz.

“Trafik işareti tanınması”

Bu işlev almak istediğiniz bilgileri seçmenizi sağlar. Sistemi etkinleştirmek için “ON” öğesini seçiniz.

“Hızlanma alarmı”

Bu işlev, hız sınırı aşımını algılar ve bir sesli ikaz ile birlikte gösterge tablosunda bir ikaz görüntüleyerek sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz.

Not: Hız sınırı uyarısı devre dışı bırakılmışsa hız sınırı sesli uyarısını etkinleştiremezsiniz.

“Riskli bölge göstergesi”

Bu işlev, bir tehlike bölgesine veya riskli bir bölgeye girilirken, gösterge tablosu üzerinden sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz.

Not: hizmetlerinin, risk bölgesinin görüntülenmesi için etkinleştirilmesi gereklidir. Lütfen”Hizmetlerin etkinleştirilmesi” bölümüne bakınız.

“Riskli bölge sesli alarm”

Bu işlev, tehlike bölgesine veya yüksek riskli bir alana girdiklerinde sürücüyü sesli bir uyarı ile uyarır.

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz.

Not: Eğer “Riskli bölge göstergesi” devre dışı bırakılırsa, “Riskli bölge sesli alarm” fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır.

“Yorgunluk”

Bu işlev sürücünün tepkisinde herhangi bir azalma olduğunu algılar. Direksiyon simidinin ani ve rastgele hareketlerini, şeritten çıkış uyarısının sıklığını ve iki saati aşan durmadan sürüşü dikkate alır.

Bu işlev, sürücüyü sesli bir uyarı ile ve gösterge tablosunda sürücüye mola vermesini bildiren bir uyarı mesajı görüntüleyerek uyarır.

Sistemi etkinleştirmek için “ON” öğesini seçiniz. Daha fazla bilgi için, araç kullanım kılavuzundaki "Yorgunluk algılama uyarısı" bölümüne bakınız.

“Şerit” (Şerit yardım ayarları)

Fonksiyon, devamlı veya kesik bir çizginin istenmeden dışına çıkılması halinde sürücüyü uyarır.

Direksiyon simidi titreşimlerinin yoğunluk seviyesini (ve ekipmana bağlı olarak, sesli ikazın ses seviyesini) ve ayrıca şeritten çıkış uyarısının hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, araç kullanım kılavuzundaki “Şeritte Kalma Yardımı” bölümüne bakınız.

“Aktif frenleme”

“Aktif frenleme”: Bu fonksiyon, çarpma riskine karşı sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz. “Aktif frenleme” uyarı hassasiyetini gerektiği gibi seçebilirsiniz:

- “Early”;

- “Standart”;

- “Late”.

Daha fazla bilgi için lütfen araç kullanım kılavuzunuzdaki “Aktif frenleme” bölümüne veya “Gelişmiş güvenlik” bölümüne (araca bağlı olarak) başvurunuz.

“Gelişmiş Güvenlik”

(donanıma göre)

Bu sistem, aşağıdaki fonksiyonları içerir:

- “Aktif frenleme”;

- “Acil Durum Şeritte Kalma Yardımı”: Bu fonksiyon, aşağıdaki durumlarda uyarıda bulunur ve aracın yörüngesini düzeltir:

- yol kenarı aşıldığında;

- yan şeritte ters yönden gelen bir araçla çarpışma riski olduğunda;

- kör noktadaki bir araçla çarpışma riski olduğunda (donanıma bağlı olarak).

Daha fazla bilgi için araç kullanım kılavuzunuzdaki “Gelişmiş güvenlik” bölümüne bakınız.

Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

“Kör nokta uyarısı”

Bu işlev, başka bir araç kör noktada olduğunda sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz. Daha fazla bilgi için, araç kullanım kılavuzundaki "Kör nokta uyarısı" bölümüne bakınız.

“Ön araca mesafe”

Başka bir araca çok yakınsa bu işlev sürücüyü uyarır. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için “ON” seçiniz. Daha fazla bilgi için, araç kullanım kılavuzundaki ‟Güvenli mesafe uyarısı” bölümüne bakınız.

İçerik menüsü

5 içerik menüsünden, her menü için varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.