Listeye geri dön

SMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SMS” menüsü

Ana menüden “Telefon” öğesine veya herhangi bir menüden A kısayoluna, ardından da “SMS” öğesine basarak mültimedya sistemi aracılığıyla telefonunuza SMS erişebilirsiniz.

Telefonunuz, eller serbest telefon sistemine bağlı olmalıdır. Tüm fonksiyonların kullanılabilir olması için ayrıca mesajların aktarılmasına (modele göre, telefon ayarları ile) izin vermeniz gereklidir.

Not: Multimedya sistemi üzerinden yalnızca SMS okunabilir. Diğer tip mesajlar okunmayabilir.

Telefonunuzun marka ve modeline göre bazı fonksiyonları çalışmayabilir.

SMS” ekranı

1 Mesaj durumu. Okunan/Okunmayan.

2 Mesajı gönderenin adı/sayısı.

3 Mesaj başlangıcı.

4 Alınan tarih.

5 İçerik menüsü.

6 Önceki sayfaya dönüş.

Alınan SMS

Mültimedya sistemi yeni bir SMS alındığını, açık olan herhangi bir menüde gösterilen, B içindeki bir uyarı mesajı ile size bildirir.

Varsayılan olarak, telefon eşleştirilince ve bağlantı kurulunca, yeni bir mesaj alındığında, bu mesaja mültimedya sistemi üzerinden erişilebilir.

Not: Yalnızca telefon multimedya sistemiyle eşleştirildikten sonra ve telefon bağlıyken alınan mesajlar mevcut olacaktır.

SMS okuma

Sürüş sırasında, “Çal” düğmesine 7 basarak SMS mültimedya sistemindeki ses sentezleyicisi tarafından okunabilir 10 Çağrı düğmesine basarak kişiye bir çağrı başlatabilirsiniz.

Sadece araç durur haldeyken, multimedya sistemi SMS öğesini “Mesaj” butonuna 8 basarak açmanıza veya SMS öğesine “Yanıtla” butonuna 9 basarak yanıt vermenize ve SMS detaylarını okumanıza izin verir.

SMS detayları

Numaranın hafızaya veya telefon rehberine kayıtlı olması halinde, 11 Çağrı düğmesine basarak kişiyi doğrudan arayabilirsiniz.

14 alanındaki SMS, “Çal” düğmesine 12 basılarak mültimedya sistemi ses sentezleyicisi tarafından okunabilir veya 13 düğmesine basarak yanıtlayabilirsiniz.

Not: Sürüş sırasında multimedya sistemi önceden belirlenmiş bir mesaj 15 göndermeyi önerir.

TELEFON IŞLEVININ KULLANıLMASı

Bu video özel olarak aracınıza yönelik olmamakla birlikte, aynı prensip anlatılmaktadır