Listeye geri dön

MÜZİK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

“Müzik” menüsü

Ana menüden, “Müzik” öğesine basın, diğer menülerden A alanındaki kısayola basın.

Bu menü ile bir dış kaynaktan müzik dinleyebilirsiniz (USB, AUX vb.). Aşağıdaki listeden sisteme bağlı olan bir giriş kaynağı seçiniz:

- “USB1” (USB bağlantı noktası);

- “USB2” (USB bağlantı noktası);

- “Bluetooth®”;

- “AUX” (Jack).

Yukarıda bahsedilen müzik kaynakları ekipman seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Yalnızca mevcut kaynaklar görüntülenir ve multimedya ekranında seçilebilir.

Not:

- bazı biçimler sistem tarafından tanınmayabilir;

- USB flaş bellek FAT32 veya NTFS biçiminde olmalıdır ve en az 8 GB ve en fazla 64 GB kapasiteye sahip olmalıdır.

Çalma modu

B Çalınan parçayla ilgili bilgiler (şarkı adı, sanatçı adı, albüm adı ve kaynaktan aktarılması durumunda albüm kapağı görseli).

1 “Navigasyon” menüsü için kısayol:

2 “Telefon” menüsü için kısayol:

3 Dinlenen kaynağın adı.

4 Kategoriye göre sınıflandırılan sesli çalma listesi için kısayol.

5 Çalınan parçanın uzunluğu.

6 İçerik menüsüne erişim.

7 Parça veya çalma listesini tekrarlamanın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması.

8 Çalan listeye erişiniz;

9 Kısa basma: Sonraki ses parçasının çalınması.

Basılı tutma: parçada hızla ileri gitme.

10 Çalınan parçayı gösteren ilerleme çubuğu.

11 Parçayı duraklatma/devam ettirme.

12 Kısa basma: mevcut parçanın başlangıcına geri dönme.

İkinci kısa basma (ilk kısa basmadan sonra üç saniyeden daha az): önceki parçayı çalma.

Basılı tutma: başa alma.

13 Ses parçalarının rastgele çalınmasını etkinleştirme/devre dışı bırakma.

14 Çalınan parçanın okuma süresi.

15 Ses kaynaklarına erişim.

“Ara” menüsünden, kategoriye göre sınıflandırılmış çalma listelerine erişebilirsiniz (“Çalma listeleri”, “Sanatçılar”, “Albümler”, “Podcastlar”).

Not: sadece mevcut kaynaklar seçilebilir. Mevcut olmayan kaynaklar ekranda görüntülenmez.

Yürütmeyi kategoriye göre sıralayabilirsiniz (“Çalma listeleri”, “Sanatçılar”, “Albümler”, “Podcastlar” vs.)

Bir parça okunurken:

- 8 çalan listeye erişebilirsiniz;

- 9 öğesine basarak sonraki parçaya erişebilir veya basılı tutarak geçerli parçayı ileri alabilirsiniz;

- 11 basarak duraklatabilirsiniz;

- 12 öğesine basarak önceki parçaya erişebilir veya basılı tutarak geçerli parçayı geriye alabilirsiniz;

- kaydırma çubuğunu 10 görüntüleyebilir ve bunu müziği seçmek için kullanabilirsiniz.

Not: Bağlı giriş kaynağına göre, multimedya ekranında gösterilenler farklı olabilir.

Direksiyon simidi altındaki kumanda üzerinde bulunan düğmeyi kullanarak müziği değiştirebilirsiniz.

“Liste” modu

Geçerli çalma listesine erişmek için “Liste” düğmesine basınız.

Not:

- varsayılan olarak, sistem tüm parçaları çalar;

- bağlı giriş kaynağına ve bunun içeriğine göre, yukarıda açıklanan çalma listeleri farklı olabilir.

İçerik menüsü 6

Ses ayarlarına (bas, balans, ses seviyesi/hızı vb.) erişmek için, 6 içerik menüsünden “Ses ayarları” öğesine basınız.

Takılan herhangi bir yeni USB flaş bellek analiz edilir ve resmi multimedya sisteminde saklanır. USB flaş belleğin kapasitesine bağlı olarak, multimedya ekranı beklemeye alınabilir. Birkaç saniye bekleyiniz. Sadece yürürlükteki ulusal gereksinimlere uygun USB flaş bellekler kullanınız.

MÜZIK IŞLEVININ KULLANıLMASı

Bu video özel olarak aracınıza yönelik olmamakla birlikte, aynı prensip anlatılmaktadır