Listeye geri dön

BIR TELEFONA BAĞLANMA, BAĞLANTISINI KESME

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Telefon bağlamak

Eller serbest telefon sistemine bağlanmadan önce bir telefon eşleştirilmelidir. Daha fazla bilgi için, lütfen “Bir telefon eşleştirme, eşleştirmesini kaldırma” bölümüne bakınız. Tüm fonksiyonların kullanılabilir olması için telefonunuzun eller serbest telefon sistemi ile bağlantılı olmalıdır.

Not: multimedya sistemine hiçbir telefon bağlı değilse, bazı menüler devre dışı kalır.

Telefonunuzun sisteme bağlanması, multimedya sisteminin telefonunuzun fonksiyonlarına erişmesini sağlar. Kişi listenizin veya kişisel verilerinizin hiçbir kopyası multimedya sistemine kaydedilmez.

Multimedya sistemi “dual SIM” donanımlı telefonları yönetmez. Telefonunuzun ayarlarını, multimedya sistemine doğru şekilde bağlanmasını sağlayacak şekilde yapınız.

Manüel bağlantı

“Telefon” menüsünden, ardından da “Bluetooth cihaz listesi” içerik menüsünden, eşleştirilen telefonların listesi görüntülenir.

Bağlanmak istediğiniz telefonu ve işlevleri seçin ve telefonda Bluetooth® öğesinin etkinleştirildiğinden ve telefonun “Görünür” olarak ayarlandığından emin olun.

Note: Telefon bağlanırken bir çağrı gerçekleşiyorsa, çağrı otomatik olarak hoparlörlere yönlendirilir.

Otomatik bağlantı

Multimedya sistemi çalışmaya başladığı anda, eller serbest telefon sistemi yakınlarda Bluetooth® aktif olan eşleştirilmiş telefonları arar. Sistem, bağlı son telefona ait verileri otomatik olarak indirir (rehber, müzik, vb.).

Not: Telefonunuzun mültimedya sistemine otomatik bağlantısı sırasında, verilerin (rehber, müzikler, kişiler vs.) indirilmesi sadece telefonunuz daha önce mültimedya sistemiyle eşleştirilirken veri paylaşımına izin verdiyseniz gerçekleşebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen “Bir telefon eşleştirme/eşleştirmesini kaldırma” bölümüne bakınız.

Uyumlu telefonların bir listesi için https://easyconnect.renault.com sitesine başvurunuz.

Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

İşlevleri bağlayın

Telefonunuzun müzik, rehber ve internet bağlantısına doğrudan multimedya sistemi üzerinden erişmek için “Telefon” menüsünden ve ardından “Bluetooth cihaz listesi” Bluetooth® içerik menüsünden veri paylaşımı izni vermeniz gereklidir.

Bağlantısı kurulan telefonların listesi görüntülenir.

Gösterilen listeden telefonunuzu ve ardından bağlanmak istediğiniz telefon işlevlerini seçiniz:

- “Telefon” 1

- “Müzik” 2;

- “Kablosuz bağlantı noktası” 3.

Not:

- kablosuz bağlantı noktasının 3 kullanılabilirliği, araç içindeki ekipmanlara bağlıdır ve yalnızca uyumlu modeller için açılabilir;

- işlev simgesi vurgulanıyorsa, bunun etkinleştiğini gösterir;

- bazı telefonlar verilerin otomatik aktarımına izin verir;

- bazı telefonlar en az bir müzik dosyası içermediğinde sadece “Müzik” işlevini etkinleştirir.

Bağlı telefonu değiştirme

“Telefon” menüsünden 4 içerik menüsü ve ardından “Bluetooth cihaz listesi”:

- kullanılmakta olan telefonla bağlantısı kesilecek olan işlevlerin seçimlerini kaldırınız;

- daha önce eşleştirilmiş ve cihaz listesinde gösterilen başka bir telefona bağlanacak işlevleri seçiniz.

“Ayarlar” menüsünden, bağlanmak için Sistem > Aygıt Yöneticisi > telefon işlevini seçin.

Not: Bağlı telefonu değiştirmek için, daha önce çok sayıda telefonu eşleştirilmiş olmalısınız.

İki telefonu bağlama

Telefonu seçerek “Telefon” 1 işlevini aynı anda iki telefon üzerinde bağlayabilirsiniz.

İkinci “Telefon” işlevi etkinleştirildiğinde 1, multimedya sistemi ikinci bir telefon eklemek isteyip istemediğinizi sorar.

İkinci bir telefon ekleyerek tanımlanan telefonun tüm işlevlerine erişme ve gelen çağrıları aynı anda bağlı telefonların her ikisinden de yanıtlama seçeneğine sahip olursunuz.

Telefonun bağlantısının kesilmesi

“Telefon” menüsünden içerik menüsü ve ardından “Bluetooth cihaz listesi”:

- kullanılmakta olan telefonla bağlantısı kesilecek olan işlevlerin seçimlerini kaldırınız;

- daha önce eşleştirilmiş ve cihaz listesinde gösterilen başka bir telefona bağlanacak işlevleri seçiniz.

Simgeler kapatıldığında, telefon işlevlerinizin mültimedya sistemiyle bağlantısı kesilir.

“Ayarlar” menüsünden, bağlantıyı sonlandırmak için Sistem > Aygıt Yöneticisi > telefon işlevini seçin.

Not: telefonun bağlantısı kesildiğinde bir arama devam ediyorsa arama otomatik olarak telefonunuza aktarılır.

Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

ANDROID AKıLLı TELEFON ILE EŞLEŞTIRME (BAĞLANMA - BAĞLANTıYı KESME)

Bu video özel olarak aracınıza yönelik olmamakla birlikte, aynı prensip anlatılmaktadır

IPHONE ILE EŞLEŞTIRME (BAĞLANMA - BAĞLANTıYı KESME)

Bu video özel olarak aracınıza yönelik olmamakla birlikte, aynı prensip anlatılmaktadır