Listeye geri dön

BILDIRIMLER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Öneriler & Bilgiler

Sürüş sırasında önerileri ve bildirimleri görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Her bildirim aşağıdakileri kategorilere göre olayları bildirir:

- “Öneriler & Bilgiler”;

- “Navigasyon”;

- “Multimedya”;

- “Telefon”;

- “Araç”;

- “Uygulamalar”;

- “Sistem”;

- “Diğer”.

Alınan bildirimlerin listesine erişmek için “Öneriler & Bilgiler” menüsüne 1 basınız.

Bildirimler alanındaki mevcut bildirim sayısı size bildirilir.

İki tür bilgi alabilirsiniz:

- bir 2 öneri: Eylemde bulunmayı gerektirebilecek bilgiler;

- bir 3 bildirim: Temel bilgiler.

4 içerik menüsünü şunlar için kullanabilirsiniz:

- kategoriye göre bildirimleri etkinleştirme/devre dışı bırakma;

- bildirimleri silme.

Güvenlik nedeniyle, bu işlemleri araç duruyorken yapınız.

Detaylara erişmek için önerilerden 2 birini seçiniz:

- basit tanım 5;

- öneri ile ilgili görüntü 6: örn.: trafik, sistem, araç, telefon;

- uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken önerilen eylem 8.

7 içerik menüsünden öneriyi silebilirsiniz.