Listeye geri dön

TRAFİK LEVHALARININ ALGILANMASI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem yol kenarındaki hız sınırı tabelalarını algılar ve gösterge tablosunda hız sınırını görüntüler.

Bu fonksiyon, dikiz aynasının arkasında ön camın üzerine sabitlenmiş 1 kamerasından gelen bilgileri kullanır.

Not: ön camın engellenmediğinden emin olunuz (kir, çamur, kar, buğu vs. nedeniyle).

Bununla donatılmış araçlarda sistem, seyir sistemindeki bilgileri de kullanır.

Hız sınırlayıcı etkinken, referans hız sistem tarafından görüntülenen hıza adapte edilebilir.

Hız sınırı aşılırsa ekran paneli sürücüyü uyarmak üzere değiştirilir.

Seyir sistemi bulunan araçlarda; aracınızı, hız birimlerinin aracınızdakilerden farklı olduğu bir ülkede kullanıyorsanız sistem, araç gösterge tablosu tarafından kullanılan birime dönüştürülmüş hız sınırıyla birlikte hız sınırı işaretini ülkenin birimine göre görüntüler.

Yağmurlu havada veya bazı yol türlerinde hız sınırının düşürüldüğü ülkelerde, seyir sistemi bulunan araçlarda ön cam bir kaç saniye silindikten sonra sistem sınırlanmış hızı değiştirebilir.

Özel durumlar

Sistem örneğin yüksek hava kirliliği olan günler gibi özel şartları göz önünde bulundurmaz.

Sistemin devreye alınması / devreden çıkarılması

Multimedya ekranı bulunan araçlar.

Araç sabit ve motor çalışır haldeyken, 2 multimedya ekranından “Ayarlar” menüsünü, “Araç” sekmesini, “Sürüş yardımı” menüsünü, “Trafik işareti tanınması” öğesini ve ardından “ON” veya “OFF” öğesini seçiniz.

Fonksiyon devredeyken, yerel yönetmeliklere bağlı olarak, “Riskli bölge göstergesi” seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Sistem bu bölgelerle aranızdaki mesafeyi veya bu bölgede seyahat etmekte olduğunuzu size gösterir.

Multimedya ekranı bulunmayan araçlar

- Araç hareketsiz haldeyken “Araç” sekmesine ulaşmak için 3 butonuna gerektiği kadar basınız;

- “Ayarlar” menüsüne ulaşmak için 4 veya 5 kontrolüne tekrar tekrar basınız. 6 OK butonuna basınız;

- “SÜRÜŞ YARDIMI” menüsüne ulaşmak için 4 veya 5 kontrolüne tekrar tekrar basınız. 6 OK butonuna basınız;

- tekrar tekrar 4 veya 5 kontrolüne basarak “Hız ikazı” menüsüne ulaşınız ve 6 OK butonuna basınız;

- fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 6 OK butonuna basınız:

= fonksiyon devrede

< fonksiyonu devre dışı

Çalışma

İkaz ışıkları

Fonksiyon aşağıdaki ikaz ışıklarını görüntüler:

7 Hız sınırı trafik levhaları

8 Ek trafik levhaları (“Sollama yasak” alanının başlangıcı ve bitişi, kaygan yol hız sınırı, konvoy durumunda hız, uygulama uzunluğu ile hız sınır, vb.)

Hız sınırı aşılırsa sürücüyü uyarmak üzere panel etrafındaki daire yanıp söner (7 ikaz ışığı) ve bir ses sinyali duyulur.

Sınırlanmış hızın değişimi

Hız sınırı bildirimi, algılanan hız değerinden farklıysa aşağıdaki butonları basılı tutunuz:

- Bildirilen hızı algılanan hıza kadar artırmak için 9 (RES/+);

- Bildirilen hızı algılanan hıza kadar azaltmak için 10 (SET/-).

Çalışma arızaları

Şu durumlarda sistem hız sınırını algılayamayabilir:

- ön cam temiz değilse;

- güneş kamera görüşünü engellerse;

- görüş yetersizse (gece, sis vb.);

- tabelalar okunmuyorsa (kar...) veya önü kapanmışsa (diğer bir araç veya ağaçlar tarafından);

- seyir sisteminden alınan bilgiler güncel değil.

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır. Bu fonksiyon hiçbir durumda, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır.

Sürücü, sistem uyarılarından bağımsız olarak, hızını her zaman sürüş koşullarına adapte etmelidir.

Sistem, maksimum hız işaretlerini algılar, diğer işaretleri algılamaz (ör. şehir içi alanlara giriş/çıkış vb.).

Sistem, tüm hız sınırı işaretlerini algılamayabilir veya bunları yanlış yorumlayabilir.

Sürücü, sistem tarafından algılanmayan işaretleri göz ardı etmemeli ve öncelikle trafik işaretlerine ve karayolları kanunu talimatlarına uymalıdır.

Görüş kötü ise (sis, kar, don...) sistem sürücüye uygun sınırı gösteremeyebilir.

Sürücü, sistem uyarılarından bağımsız olarak, hızını her zaman sürüş koşullarına adapte etmelidir.