Listeye geri dön

PARK YARDIMI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Çalışma prensibi

Oklarla 1 gösterilen ultrasonik kaptörler, araçla bir engel arasındaki mesafeyi ölçmek üzere tamponlara takılıdır.

Araca bağlı olarak sistem, aracın önündeki, arkasındaki ve yanlarındaki engelleri algılar.

Park yardımı sistemi, ancak araç yaklaşık 10 km/h’nin altında bir hızdayken devreye alınır.

Bu ölçüm, engele yaklaşıldıkça frekansı yükselen ve engelle araç arasında yaklaşık 20 ila 30 santimetre mesafe kaldığında sürekli hale gelen sinyal sesleriyle gerçekleşir.

Ultrasonik kaptörlerin konumu 1

1 oklarının işaret ettiği ultrasonik sensörlerin önünün kapanmadığından (kir, çamur, kar, kötü takılmış/bağlanmış bir plaka tarafından, vb.), darbe almadığından, modifiye edilmediğinden (boya dahil) veya aracınızın arkasına ve/veya araca bağlı olarak önüne takılan herhangi bir aksesuar tarafından engellenmemiş olduğundan emin olunuz.

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır.

Dolayısıyla hiçbir durumda, bu fonksiyon geri manevralar sırasında sürücünün dikkatinin ve sorumluluğunun yerini alamaz.

Sürücü, sürüş esnasında meydana gelebilecek ani olaylara karşı her zaman hazır olmalıdır: manevra sırasında kör noktada küçük, kısıtlı hareketli engeller (bir çocuk, bir hayvan, çocuk arabası, bisiklet, taş, direk vb.) bulunmadığından her zaman emin olunuz.

Seyir yardım sistemi bulunan araç

Not: Gösterge 2, araç çevresini gösterir ve bip sesleri çıkarır.

Yan algılamanın etkinleşmesi öncesi birkaç metre yol katedilmesi gerekir.

Tüm bölgelerin rengi gri olduğunda, araç çevresinin tamamı izlenir:

- A: araç çevresi analiz ediliyor;

- B: araç çevresi analiz edildi.

Çalışması

Aracın ön, arka ve yan taraflarındaki yakın nesnelerin çoğu algılanır.

Engelin mesafesine göre, ses sinyalinin sıklığı engele yaklaşıldıkça artar ve engel mesafesi yanlarda 20 cm, ön veya arkada ise 30 cm’ye düştüğünde sinyal sürekli hale gelir. Araca göre, yeşil, turuncu (veya araca bağlı olarak sarı) ve kırmızı bölgeler C ekranında görüntülenir.

Not: bir manevra sırasında gidiş yönünün değişmesi durumunda, bir engele çarpma riski için geç sinyal verilebilir.

Manevra sırasında aracın alt kısmına bir darbe gelmesi durumunda (örnek: baba, yüksek kaldırım veya başka bir yol düzenleme elemanı ile temas), araca zarar verebilirsiniz (örnek: akslardan birinin deforme olması).

Her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak için, aracınızı bir Marka Yetkili Servisi’ne kontrol ettiriniz.

Yandaki engellerin algılanması

(araca göre)

Tekerleklerin yönüne göre, sistem aracın yönünü belirler ve aracın yanında yer alan bir 3 engelle çarpışma riski olup olmadığına yönelik olarak sizi uyarır.

Aracın yanında bir engel algılandığında:

- çarpışma riski varsa, engele yaklaştıkça sesli sinyalin frekansı giderek artarak sonunda sürekli hale gelir.  D yeşil, turuncu ve kırmızı bölgeler ekranda görüntülenir;

- hiçbir çarpma riski yoksa, engele yaklaşıldığında hiçbir sesli sinyal verilmeyecektir. Yeşil, turuncu ve kırmızı bölgeler D ekranında taralı olarak görüntülenir.

Not: Bir manevra sırasında gidiş yönünün değişmesi durumunda, bir engele çarpma riski için geç sinyal verilebilir.

Manevra sırasında aracın alt kısmına bir darbe gelmesi durumunda (örnek: baba, yüksek kaldırım veya başka bir yol düzenleme elemanı ile temas), araca zarar verebilirsiniz (örnek: akslardan birinin deforme olması).

Her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak için, aracınızı bir Marka Yetkili Servisi’ne kontrol ettiriniz.

Devreye alma/ devre dışı bırakma

Seyir yardım sistemi bulunan araç

Araç duruyorken ve motor çalışıyorken, ultrasonik kaptörler tarafından kapsanan alanı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için multimedya ekranından 4, “Ayarlar” menüsünü seçiniz, “Araç” sekmesini seçiniz, “Park etme yardımı” menüsünü seçiniz, ardından “ON” veya “OFF” öğesini seçiniz.

Seyir sistemi bulunmayan araçlar

Araç hareketsiz ve motor çalışır haldeyken fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 5 butonuna basınız.

Seyir sistemi bulunmayan araçlarda ayarlama

Araca bağlı olarak, araç duruyor ve motor çalışıyorken, bazı ayarlar multimedya ekranından 4 ayarlanabilir.

Daha fazla bilgi için, mültimedya sistemi kullanım talimatlarına bakınız.

“Ayarlar”, “Park etme yardımı” öğelerini seçiniz.

Park yardımı ses seviyesi

“Ayarlar”, “Park etme yardımı”, “Ses” öğelerini seçiniz. Park Yardımı’nın ses seviyesini “+” veya “-” öğelerine basarak ayarlayınız.

Seyir sistemi bulunmayan araçlarda ayarlama (devam)

Sistem sesi

Sistem sesinin seçilmesini sağlar. “Ayarlar”, “Park etme yardımı”, “Ses” öğelerini seçiniz.

Sistem sesinin devre dışı bırakılması

Park yardımı sesini devreye alınız veya devre dışı bırakınız.

Not: sesi devre dışı bırakırsanız, artık bir engele yaklaştığınızda sesli sinyallerle uyarılmazsınız.

Park yardımının otomatik devre dışı kalması

Sistem aşağıdaki durumlarda devre dışı kalır:

- aracın hızı yaklaşık 10 km/h’den fazla olduğunda;

- araca bağlı olarak, araç yaklaşık beş saniyeden daha uzun bir süre durduğunda ve bir engel algılandığında (örneğin trafiğin sıkışık olması...);

- N konumunda olduğunuzda;

- bir çalışma arızası tespit edildiğinde.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algılarsa, geri vitese her geçildiğinde yaklaşık üç saniye boyunca bir sinyal sesi duyulur ve gösterge tablosunda “Park yardımını kontrol ediniz” mesajı görüntülenir. Ultrasonik sensörlerin temiz olup olmadığını kontrol edin. Mesaj devam ederse, Yetkili Servise başvurun.

Araç yaklaşık 10 km/h’den daha düşük bir hızda giderken bazı gürültüler (motosiklet, kamyon, pnömatik deliciler vb.) park yardımı sesli sinyal seslerini tetikleyebilir.

Manevra sırasında aracın alt kısmına bir darbe gelmesi durumunda (örnek: baba, yüksek kaldırım veya başka bir yol düzenleme elemanı ile temas), araca zarar verebilirsiniz (örnek: akslardan birinin deforme olması).

Her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak için, aracınızı bir Marka Yetkili Servisi’ne kontrol ettiriniz.

Sistemin müdahaleleri, onarımları

- Darbe durumunda, kaptörlerin hizalaması değişebilir ve bu nedenle çalışmaları da etkilenebilir. İşlevi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

- Kaptörlerin bulunduğu alandaki işlemler (onarımlar, değiştirmeler vb.) uzman biri tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sadece bir Marka Yetkilisi sisteme müdahale etme yetkisine sahiptir.

Sistem bozukluğu

Örneğin, şu gibi koşullar sistemin çalışmasını önleyebilir veya olumsuz etkileyebilir:

- olumsuz hava koşulları (yağmur, kar, dolu, buzlanma vb.);

- güçlü elektromanyetik dalgalara maruz kalma durumunda (yüksek gerilimli hatlar altında vb.);

- bazı gürültü türleri (motosiklet, kamyon, pnömatik deliciler vb.).

Yanlış alarm veya alarm verilmemesi riski

Sistemin anormal davrandığı durumlarda, sistemi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Sistemin çalışmasıyla ilgili kısıtlamalar

- Sistemin doğru şekilde çalışmasını garanti altına almak için, kaptör bölgesi temiz olmalı ve bu bölgede hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

- araca yakın hareket eden küçük nesneler (motosikletler, bisikletler, yayalar vb.) sistem tarafından tanınmayabilir.

- Sistem, araca çok yakın olan nesneleri algılamayabilir.

- Diğer araçların veya nesnelerin ilerleme hızı önemli oranda farklıysa, sistem uyarı vermeyebilir.

- Bir manevra sırasında gidiş yönünün değişmesi durumunda sistem, engelleri gecikmeli olarak bildirebilir.

Fonksiyonun devre dışı bırakılması

Kaptör alanı hasar görmüşse (arka tampon) işlevi devre dışı bırakmanız gerekir.