EMNİYET KEMERLERİ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Güvenliğiniz için, seyir halindeyken emniyet kemerlerini daima takınız. Ayrıca, bulunduğunuz ülkenin yasalarına uyunuz.

Aracı çalıştırmadan önce sürüş konumunuzu ayarlayınız sonra en iyi korumayı sağlayabilmesi için tüm yolcularla birlikte emniyet kemerinizi ayarlayınız.

Sürüş konumunun ayarlanması

- Koltuğunuza iyice yerleşiniz (mantonuzu, hırkanızı vs. çıkardıktan sonra). Bu, sırtınızın doğru konumda olması için gereklidir;

- pedallara rahatça ulaşabilecek şekilde koltuğunuzu ayarlayınız. Koltuğunuzu, en fazla, pedallara sonuna kadar rahatça basabileceğiniz mesafede olacak kadar geriye alabilirsiniz. Sırtlık konumu ayarını kollarınız dirsekten hafifçe bükülmüş olarak oturabilecek şekilde yapmalısınız;

- baş dayanağınızın konumunu ayarlayınız. Maksimum güvenlik için, başınız ile baş dayanağı arasındaki mesafe çok az olmalıdır;

- minder yüksekliğini ayarlayınız. Bu ayar, görüş alanını en iyi şekilde ayarlamanıza olanak sağlar;

- direksiyon simidinin konumunu ayarlayınız.

Arka emniyet kemerlerinin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için arka koltuğun doğru kilitlendiğinden emin olunuz. ARKA KOLTUK: işlevsellik.

Yanlış ayarlanmış veya kıvrılmış emniyet kemerleri kaza anında yaralanmalara neden olabilir.

Emniyet kemerini, sadece bir kişi, çocuk veya yetişkin için kullanınız.

Hamile kadınlar da emniyet kemeri takmalıdır. Bu durumda, fazla boşluk bırakmadan kemerin alt kısmının karnın altına önemli bir basınç uygulamamasına dikkat ediniz.

Emniyet kemerlerinin ayarlanması

Tüm koltuklarda emniyet kemerlerinin doğru ayarlanması ve konumlandırılması için:

- koltukları ayarlayınız (koltuk konumunu ve varsa koltuk sırtlığı açısını);

- sırtınızı koltuk sırtlığına iyice dayayınız;

- göğüs kayışını 1 kişinin boynuna dayamadan boyunla omzun birleştiği yere mümkün olduğunca yaklaştırınız (mümkünse ve gerekiyorsa emniyet kemerinin yüksekliğini ayarlayınız) ve göğüs kayışının 1 kişinin omzuyla temas halinde olduğundan emin olunuz;

- kemerin alt kısmını 2 kalça ve karnın üzerinden düz bir şekilde geçmesi için konumlandırınız.

Emniyet kemeri gövdeye mümkün olduğunca yakın takılmalıdır. Ör. ağır kıyafetler giymekten veya kemerlerin altında hacimli nesneler tutmaktan vb. kaçınınız.

Kilitleme

Kayışı yavaşça ve sert hareketlerden kaçınarak çekiniz ve toka dilinin (3) kutunun (5) içinde kilitlenmesini sağlayınız (toka dilini 3 çekerek kilitlenmeyi kontrol ediniz).

Kayışın sıkışması durumunda, kayışı geri bırakınız ve tekrar çekiniz.

Emniyet kemeriniz tamamen sıkışmışsa, kemeri yaklaşık 3 cm kadar dışarı çıkacak şekilde yavaş fakat kuvvetli çekiniz. Sarılmasına izin verip ardından tekrar gevşetiniz.

Sorun devam ederse, Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

ß Sürücü tarafı emniyet kemeri ve araca göre ön yolcu tarafı emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı

Kontak açıldığında sürücü ve/veya ön yolcu emniyet kemer(ler)i (koltukta yolcu varsa) takılı değilse, bu, orta göstergede 6 belirir.

Araca bağlı olarak, koltukta yolcu varsa ve araç yaklaşık 20 km/sa. üzerinde bir hızla ilerlerken bu emniyet kemerlerinden biri bağlı değilse veya açılırsa ß ikaz ışığı yanıp söner ve yaklaşık 120 saniye boyunca bir ikaz sesi duyulur.

Not: yolcu koltuğuna konulmuş bir nesne bazı durumlarda araca bağlı olarak ikaz ışığını çalıştırabilir.

Arka emniyet kemeri takılı değil ikazı

(araca göre)

Kontak açıkken gösterge tablosunda 7 grafiği görüntülenir. Bu, sürücüye her seferinde arka emniyet kemerlerinin her birinin takılma durumu hakkında bilgi verir:

- kontak açık;

- bir kapının açılması;

- bir arka emniyet kemerinin takılması veya çıkarılması.

7 grafiğini anlama:

- beyaz sembol: emniyet kemeri takılı;

- siyah sembol: emniyet kemeri takılı değil.

Araç hızı yaklaşık 20 km/sa. değerinin altında olduğunda 7 grafiği, arka emniyet kemerlerinden biri her takıldığında veya açıldığında yaklaşık 60 saniye boyunca görünür.

Araç hızı 20 km/sa. hıza ulaştığında veya bu hızı aştığında, yolculuk sırasında arka emniyet kemerlerinden biri açılırsa:

- ß ikaz ışığı orta ekranda yanıp söner;

ve

- yaklaşık 30 saniye boyunca bir bip sesi duyulur;

ve

- 7 sembolü en az 60 saniyeliğine görüntülenir ve ilgili koltuğun sembolü siyaha döner.

Arka koltuklardaki yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olduğundan ve gösterilen takılı emniyet kemeri sayısının arka koltukta oturan yolcu sayısına uyduğundan emin olunuz.

Ön emniyet kemerlerinin yükseklik ayarı

Butonu 8 çevirerek, göğüs kayışının 1 yukarıda açıklandığı gibi geçebileceği ayar konumunuzu seçiniz.

Ayar yapıldıktan sonra, kemerin iyice kilitlendiğinden emin olunuz.

Kilidin açılması

Butona (4) basınız, kemer sargı mekanizması ile makaraya çekilecektir. Tutarak götürünüz.

Arka yan emniyet kemerleri

- Arka ilk sıra için, 10 emniyet kemerlerinin kullanılması zorunludur;

- arka son sıra için, 9 emniyet kemerlerinin kullanılması zorunludur.

10 emniyet kemeri kullanılmadığında 11 tokasını yerine 12 takınız.

Kullanım şartları

Arka yan emniyet kemerlerini kullanmadan önce, her biri için sabit toka dilinin 13 kilit kutusuna 14 kilitli olduğundan mutlaka emin olunuz.

Ön emniyet kemerlerinde olduğu gibi kilitlenir ve açılır.

Arka koltuğa yapılan her işlem sonrasında, arka emniyet kemerlerinin işlevlerini yerine getirip, doğru konumda olduklarını kontrol ediniz.

Son sıraya ulaşmak

Son sıraya ulaşmayı kolaylaştırmak için, ikinci sıradaki emniyet kemerini kilit kutusundan 15 çıkararak serbest bırakınız. Kemerin bu şekilde serbest kalmış kısmını kayışın sabit kısmında kalan yuvaya takınız.

Bir yolcu oturduğunda yeniden emniyet kemerini bağlamayı unutmayınız.

Orta emniyet kemerleri

Kilit kutusunun 16 içindeki toka dili kilitlenene kadar kemeri yavaşça çözünüz.

Arka koltuk işlevleri ARKA KOLTUK: işlevsellik

Emniyet kemerlerinin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için koltukların yerlerine düzgün kilitlendiğinden emin olun ARKA KOLTUK: işlevsellik.

Aşağıdaki bilgiler araçtaki ön ve arka emniyet kemerleriyle ilgilidir.

- Aracın üretimi sırasında monte edilen emniyet sistemi elemanlarında (emniyet kemerleri, koltuklar ve bunların bağlantıları) hiçbir değişiklik yapılmamalıdır. Özel işlemler için (örn.: çocuk koltuğunun takılması) lütfen Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

- Çok gevşek bırakılmış bir emniyet kemeri, kaza durumunda yaralanmaya sebep olabileceği için kemerlerde boşluk yaratacak tertibatlar (örn.: mandal, klips, vs.) kullanmayınız.

- Göğüs kayışını asla kolunuzun altından veya sırtınızın arkasından geçirmeyiniz.

- Aynı kemeri birden fazla kişi için kullanmayınız ve kucağınızda bir bebek veya çocuk taşıyarak kendi kemerinizle bağlamayınız.

- Kemer kıvrılmış olmamalıdır.

- Herhangi bir kazadan sonra emniyet kemerlerini kontrol ettiriniz ve gerekiyorsa değiştirtiniz. Aynı şekilde, kemerde bir yıpranma söz konusu olduğunda da kemeri değiştirtiniz.

- Arka sıra koltuğun tekrar konulması esnasında, emniyet kemerleri ve tokalarının doğru kullanılacak şekilde yerleştirilmesine özen gösteriniz.

- Kemerin dilini ait olduğu kutuya takmaya özen gösteriniz.

- Emniyet kemerinin kilit kutusu bölgesine düzgün çalışmasını engelleyebilecek nesne koymamaya dikkat ediniz.

- Kilit kutusunun yerinin iyi olduğundan emin olunuz (kişiler veya eşyaların altında kalmamalı, ezilmemeli, düşürülmemelidir...).