Listeye geri dön

SÜRÜŞ DÜZELTME VE DESTEK SISTEMLERI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Araca göre, aşağıdakilerden oluşurlar:

- fren sistemi (ABS);

- savrulma kontrollü, yandan esen rüzgar yardımlı ve antipatinaj bulunan dinamik sürüş kontrolü (ESC);

- römork ile sürüş yardımı;

- acil fren destek sistemi;

- antipatinaj sistemi;

- rampada kalkış yardımı;

Diğer sürüş destek sistemleri ilerideki sayfalarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

ABS sistemi (ABS)

Ani bir fren durumunda, ABS tekerleklerin kilitlenmesini önlemeyi yani durma mesafesini kontrol etmeyi ve aracın kontrolünü muhafaza etmeyi sağlar.

Bu şartlarda, frenlemede engelleme manevraları mümkündür. Ayrıca, bu sistem uygun olmayan zeminde bile durma mesafelerini en iyi duruma getirmeyi sağlar (ıslak zemin...).

Sistemin devreye girdiği, fren pedalında bir titreşimin oluşmasıyla anlaşılır. ABS, hiçbir durumda lastik-zemin arasındaki yol tutuşuna bağlı «fiziki» performansın iyileştirilmesini sağlamaz. Bu yüzden, her zaman tedbirlere (araçlar arasındaki mesafe...) uyulması zorunludur.

Acil bir durumda, fren pedalına kuvvetli ve sürekli bir şekilde basınız. Fren pedalına art arda basmak (pompalamak) gerekmez. ABS, fren sisteminde uygulanan gücü değiştirir.

Çalışma arızaları:

- © ve x, “ABS kontrol ettirin” ve “ESC kontrol ettirin” mesajlarıyla birlikte gösterge tablosunda gösterilir: bu, ABS, ESC ve acil durum fren sistemlerinin devre dışı bırakıldığını teyit eder. Frenleme her zaman sağlanır;

- x, D, © ve ® gösterge panelinde yanar ve “Fren sistemi arızası” mesajı görüntülenir: fren sisteminde arıza bulunduğunu gösterir.

İki durumda da Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Sadece kısmen frenleme yapabilirsiniz. Bununla birlikte aniden fren yapmak tehlikelidir, trafik kurallarına uyarak hemen durunuz. Bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Virajda savrulma ve antipatinaj sistemi kontrollü (ESC)dinamik sürüş kontrolü

Dinamik sürüş kontrolü ESC

Bu sistem, « kritik » sürüş koşullarında (bir engelden kaçma, virajda yere tutunma kaybı...) araç kontrolünü muhafaza etmeyi sağlar.

Çalışma prensibi

Direksiyon simidindeki bir kaptör, sürücü tarafından talep edilen yörüngeyi tespit eder.

Araçtaki diğer yerlere yerleştirilmiş algılayıcılar gerçek yörüngeyi tespit eder.

Sistem, sürücünün isteğini aracın gerçek gidiş yönüyle karşılaştırır ve gerekiyorsa bazı tekerleklerin fren sistemine ve/veya motor gücüne müdahale ederek gidiş yönünü düzeltir, sistemin çalışması durumunda, ikaz ışığı gösterge tablosunda yanıp söner.

Savrulma kontrol sistemi

Bu sistem, belirgin bir savrulma (ön lastiklerin yere tutunma kaybı) halinde, ESC sisteminin çalışmasını mümkün olan en iyi duruma getirir.

Yandan esen rüzgar yardımı

Bu sistem, ESC öğesinin eylemini optimize eder ve ayrıca, çeşitli yandan esen rüzgarlarda aracın kontrol edilmesine yardımcı olur. Fren kullanımı aracılığıyla araç yörüngesinin korunmasına yardımcı olur.

Sistem tetiklenirse gösterge tablosunda ikaz ışığı belirir.

Bu fonksiyonlar, aracın tutumunu sürücünün isteğine uygun hale getirmeyi sağlamak için kritik sürüş koşullarında ilave yardımlardır.

İşlevler, sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracın sınırlarını zorlamaya ve daha hızlı sürmeniz konusunda sizi teşvik etmeye çalışmaz. Dolayısıyla, manevra yapıldığı sırada hiçbir durumda sürücünün dikkatini ve sorumluluğunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüş sırasında aniden meydana gelebilecek olaylara karşı dikkatli olmalıdır).

antipatinaj sistemi

Bu sistem, tahrik tekerleklerinin patinajını sınırlamaya ve ilk harekete geçme, hızlanma veya yavaşlama durumlarında aracı kontrol etmeye yardım eder.

Çalışma prensibi

Tekerleklerdeki kaptörler sayesinde sistem her an tahrik tekerleklerinin hızlarını ölçer bunları karşılaştırır ve dengelemeye çalışır. Eğer bir tekerlek patinaj yapma eğilimi gösterirse sistem, çekiş gücü tekerleğin yere tutunabileceği seviyeye inene kadar tekerleği frenler.

Sistem aynı zamanda, gaz pedalı üzerine uygulanan etkiden bağımsız olarak, tekerleklerin yola tutunabilmesini sağlamak için motor devrini ayarlar.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “ESC kontrol ettirin” mesajıyla birlikte © ve ikaz ışıkları gösterge tablosunda belirir. Bu durumda, ESC ve antipatinaj sistemi devre dışı kalır.

Marka Yetkili Servisi’nize danışınız.

Römork yardımıyla sürüş

Bu sistem römorkle kullanım durumunda aracın kontrolünün sağlanmasını korumaya yardımcı olur. Belirli sürüş koşullarında remörk izleri için titreşimleri belirler.

Devrede olma koşulları

- Römork bağlantısı, yetkili bir bayi tarafından yapılmalıdır;

- yayma marka Yetkilisi tarafından onaylanmalıdır;

- birleştirme araca bağlanmış olmalıdır.

Çalışma prensibi

fonksiyonun araç için stabilize edilmesi:

- römork için tetkik edilen titreşimlerin teker asimetrik frenaj öncesinde azaltılması için;

- Titreşimler durduruluncaya kadar araç hızının azaltılması için dört teker fren ve çift motor kısıtlaması.

Gösterge size bilgi vermek için gösterge tablosunda yanıp söner.

Fren destek sistemi

Aracın durma mesafesini azaltmaya yardımcı olan, ABS sistemine ilave bir sistemdir.

Çalışma prensibi

Sistem bir acil durum frenlemesi sağlar. Bu durumda, frenleme yardımı anında azami gücünü gösterir ve ABS düzenlemesini devreye sokabilir.

ABS frenleme, fren pedalı serbest bırakılana kadar devam eder.

Dörtlü flaşörlerin yanması

Araca göre, ani yavaşlama durumunda yanabilirler.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “ABS kontrol ettirin” mesajı © ikaz ışığıyla birlikte gösterge tablosunda belirir.

Marka Yetkili Servisi’nize danışınız.

Aderans kontrolü

Araçta mevcut ise, aderans kontrolü düşük aderanslı yollarda aracın kontrolünü kolaylaştırır (dolu zemin...).

Bu fonksiyonlar, aracın tutumunu sürücünün isteğine uygun hale getirmeyi sağlamak için kritik sürüş koşullarında ilave yardımlardır.

İşlevler, sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracın sınırlarını zorlamaya ve daha hızlı sürmeniz konusunda sizi teşvik etmeye çalışmaz. Dolayısıyla, manevra yapıldığı sırada hiçbir durumda sürücünün dikkatini ve sorumluluğunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüş sırasında aniden meydana gelebilecek olaylara karşı dikkatli olmalıdır).

4 kontaktörüne basınız: gösterge tablosunda “Gevşek zemin mod devrede” mesajı görüntülenir.

Bu konum, gevşek zemin koşullarında (çamur, kum, kuru yapraklar...) en uygun kullanımı sağlar. Bu konumda, motor rejimi sürücü kontrolündedir.

Yaklaşık 50 km/s’nin üstündeki hızlarda sistem otomatik olarak “Yol” moduna geçer. Sizi uyarmak için “Yol modu devrede” mesajı gösterge tablosunda görüntülenir.

Lastikler

Lastiklerinizi değiştirmek gerektiğinde mutlaka aynı marka, ebat, tip ve yapıda lastik takılması gerekir.

Bunlar, ya orijinallerinin aynısı, ya da Marka Yetkili Servisi tarafından önerilen lastikler olmalıdır.

Rampada kalkış yardımı

Yokuş eğimine bağlı olarak bu sistem bir rampada kalkış sırasında sürücüye yardımcı olur. Sürücü, gaz pedalına basmak için ayağını fren pedalından kaldırdığında frenlerin otomatik olarak kilitlenmesini sağlayarak (yokuş eğimine bağlı olarak) aracın geriye kaçmasını engeller.

Sistemin çalışması

Sadece vites kolu, boştan farklı bir konumda ve araç tamamen duruyorken (fren pedalı basılı) devreye girer.

Sistem aracı yaklaşık 2 saniye hareketsiz tutar. Daha sonra frenler kademeli olarak serbest kalır (araç rampaya göre hareket eder).

Rampada kalkış yardımı sistemi her türlü durumda (aşırı eğimli yollar...) aracı tamamen hareketsiz kılmayı sağlayamaz.

Sürücünün tüm durumlarda fren pedalına basmaya ve aynı şekilde aracın geri kaçmasını önlemeye hazır olması gerekir.

Rampada kalkış yardımı uzun süreli duruşlar için kullanılmamalıdır: onun yerine fren pedalını kullanınız.

Bu fonksiyon aracın sürekli olarak hareketsiz kılınması için tasarlanmamıştır.

Gerekli olduğunda aracı durdurmak için fren pedalını kullanınız.

Kaygan zeminli veya yol tutuşunun zayıf olduğu yollarda sürücünün özellikle dikkatli olması gerekir.

Ağır yaralanma riskleri.