BAKIM VE HAVA KIRLILIĞINI ÖNLEMEYLE ILGILI ÖNERILER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aracınız, 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş kullanım dışı araçların geri dönüşüm ve değerlendirme kriterlerine uyar.

Aracınızın bazı parçaları, sonradan geri dönüşümü göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Bu parçalar, geri dönüşüm filolarında geri kullanılmak ve yeniden ele alınmak amacıyla kolayca sökülebilirler.

Ayrıca bu anlayış doğrultusunda, fabrika ayarlarıyla sınırlanan yakıt tüketimi ile aracınız yürürlükteki hava kirliliğini önlemeyle ilgili yönetmeliklere uygundur. Aracınız, enerji tasarrufundan ve havayı kirleten gazların yayılmasını önlemekten yanadır. Fakat egzoz gazı emisyonu derecesi ve aracınızın yakıt tüketimi size de bağlıdır. Bakımına ve kullanımına özen gösteriniz.

Bakım

Aracın egzoz emisyon değerlerinin mevcut yönetmeliklere uyması gerekir. Aksi takdirde sorumluluk araç sahibine aittir. Ayrıca, motor parçaları ile besleme ve egzoz sistemine ait parçaların, üreticinin öngördüğü orijinal parçaların dışında başka parçalarla değiştirilmesi, aracınızın hava kirliliğini önleme yönetmeliklerine uygun olmayan bir hale gelmesine sebep olabilir.

Bakım programında bulunan talimatlara uygun olarak aracınızın ayarlarını ve kontrollerini Marka Yetkili Servisi’ne yaptırınız: Aracınızın orijinal ayarlarını garantilemeyi sağlayan tüm malzemelere sahiptir.

Motor ayarları

- Hava filtresi, motorin filtresi: tıkanmış filtreler verimi düşürür. Değiştirilmesi gerekir.

- Rölanti: herhangi bir rölanti ayarına gerek yoktur.

Egzoz gazlarının kontrolü

Egzoz gazlarının kontrol sistemi, hava kirliliği önleme sisteminin çalışma arızalarını belirlemeyi sağlar.

Bu arızalar, zararlı maddelerin açığa çıkmasına veya mekanik hasarlara neden olabilirler.

Ä Gösterge tablosundaki ikaz ışığı sistemdeki arızaları belirtir:

Kontak açıldığında yanar ve motorun çalıştırılmasıyla söner.

- Sürekli yanmaya devam ederse, bir an önce Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz ;

- yanıp sönerse, motor devrini yanıp sönme kesilene dek düşürünüz. Vakit geçirmeden Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

REAKTİF DEPOSU