Listeye geri dön

SÜRÜŞ DÜZELTME VE DESTEK SISTEMLERI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Araca göre, aşağıdakilerden oluşurlar:

- fren sistemi (ABS);

- savrulma kontrollü ve (ESC) antipatinaj sistemli dinamik sürüş kontrolü;

- römork ile sürüş yardımı;

- acil fren destek sistemi;

- aktif acil durum freni;

- aderans kontrolü;

- rampada kalkış yardımı;

Diğer sürüş destek sistemleri ilerideki sayfalarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

ABS sistemi (ABS)

Ani bir fren durumunda, ABS tekerleklerin kilitlenmesini önlemeyi yani durma mesafesini kontrol etmeyi ve aracın kontrolünü muhafaza etmeyi sağlar.

Bu şartlarda, frenlemede engelleme manevraları mümkündür. Ayrıca, bu sistem uygun olmayan zeminde bile durma mesafelerini en iyi duruma getirmeyi sağlar (ıslak zemin...).

Sistemin devreye girdiği, fren pedalında bir titreşimin oluşmasıyla anlaşılır. ABS, hiçbir durumda lastik-zemin arasındaki yol tutuşuna bağlı «fiziki» performansın iyileştirilmesini sağlamaz. Bu yüzden, her zaman tedbirlere (araçlar arasındaki mesafe...) uyulması zorunludur.

Çalışma arızaları:

- Gösterge panelinde © ve x yandı ve “ABS’i KONTROLETTiR” ve “ESC’Yi KONTROLETTiR” mesajları görüntülendi: ABS, ESC ve acil fren desteği devre dışı bırakıldı. Frenleme her zaman sağlanır;

- x, D, © ve ® gösterge panelinde yanar ve “FREN SİSTEMİ ARIZASI” mesajı görüntülenir: fren sisteminde arıza bulunduğunu gösterir.

İki durumda da Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Acil bir durumda, fren pedalına kuvvetli ve sürekli bir şekilde basınız. Fren pedalına art arda basmak (pompalamak) gerekmez. ABS, fren sisteminde uygulanan gücü değiştirir.

Sadece kısmen frenleme yapabilirsiniz. Bununla birlikte aniden fren yapmak tehlikelidir, trafik kurallarına uyarak hemen durunuz. Bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Virajda savrulma ve antipatinaj sistemi kontrollü (ESC)dinamik sürüş kontrolü

Dinamik sürüş kontrolü ESC

Bu sistem, « kritik » sürüş koşullarında (bir engelden kaçma, virajda yere tutunma kaybı...) araç kontrolünü muhafaza etmeyi sağlar.

Çalışma prensibi

Direksiyon simidindeki bir kaptör, sürücü tarafından talep edilen yörüngeyi tespit eder.

Araçtaki diğer yerlere yerleştirilmiş algılayıcılar gerçek yörüngeyi tespit eder.

Sistem, sürücünün isteğini aracın gerçek gidiş yönüyle karşılaştırır ve gerekiyorsa bazı tekerleklerin fren sistemine ve/veya motor gücüne müdahale ederek gidiş yönünü düzeltir, sistemin çalışması durumunda, ikaz ışığı gösterge tablosunda yanıp söner.

Savrulma kontrol sistemi

Bu sistem, belirgin bir savrulma (ön lastiklerin yere tutunma kaybı) halinde, ESC sisteminin çalışmasını mümkün olan en iyi duruma getirir.

antipatinaj sistemi

Bu sistem, tahrik tekerleklerinin patinajını sınırlamaya ve ilk harekete geçme, hızlanma veya yavaşlama durumlarında aracı kontrol etmeye yardım eder.

Çalışma prensibi

Tekerleklerdeki kaptörler sayesinde sistem her an tahrik tekerleklerinin hızlarını ölçer bunları karşılaştırır ve dengelemeye çalışır. Eğer bir tekerlek patinaj yapma eğilimi gösterirse sistem, çekiş gücü tekerleğin yere tutunabileceği seviyeye inene kadar tekerleği frenler.

Sistem aynı zamanda, gaz pedalı üzerine uygulanan etkiden bağımsız olarak, tekerleklerin yola tutunabilmesini sağlamak için motor devrini ayarlar.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “ESC’Yi KONTROLETTiR” mesajıyla birlikte (©) ve () ikaz ışıkları gösterge tablosunda belirir. Bu durumda, ESC ve antipatinaj sistemi devre dışı kalır.

Marka Yetkili Servisi’nize danışınız.

Bu fonksiyonlar, aracın tutumunu sürücünün isteğine uygun hale getirmeyi sağlamak için kritik sürüş koşullarında ilave yardımlardır.

İşlevler, sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracın sınırlarını zorlamaya ve daha hızlı sürmeniz konusunda sizi teşvik etmeye çalışmaz. Dolayısıyla, manevra yapıldığı sırada hiçbir durumda sürücünün dikkatini ve sorumluluğunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüş sırasında aniden meydana gelebilecek olaylara karşı dikkatli olmalıdır).

Römork yardımıyla sürüş

Bu sistem römorkle kullanım durumunda aracın kontrolünün sağlanmasını korumaya yardımcı olur. Belirli sürüş koşullarında remörk izleri için titreşimleri belirler.

Devrede olma koşulları

- Römork bağlantısı, yetkili bir bayi tarafından yapılmalıdır;

- yayma marka Yetkilisi tarafından onaylanmalıdır;

- birleştirme araca bağlanmış olmalıdır.

Çalışma prensibi

fonksiyonun araç için stabilize edilmesi:

- römork için tetkik edilen titreşimlerin teker asimetrik frenaj öncesinde azaltılması için;

- Titreşimler durduruluncaya kadar araç hızının azaltılması için dört teker fren ve çift motor kısıtlaması.

Gösterge size bilgi vermek için gösterge tablosunda yanıp söner.

Fren destek sistemi

Aracın durma mesafesini azaltmaya yardımcı olan, ABS sistemine ilave bir sistemdir.

Çalışma prensibi

Sistem bir acil durum frenlemesi sağlar. Bu durumda, frenleme yardımı anında azami gücünü gösterir ve ABS düzenlemesini devreye sokabilir.

ABS frenleme, fren pedalı serbest bırakılana kadar devam eder.

Dörtlü flaşörlerin yanması

Araca göre, ani yavaşlama durumunda yanabilirler.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “ABS’i KONTROLETTiR” mesajı © ikaz ışığıyla birlikte gösterge tablosunda belirir.

Marka Yetkili Servisi’nize danışınız.

Aktif acil durum freni

Radar 1 yardımıyla, sistem öndeki araçla aradaki mesafeyi belirler ve önden çarpma riski varsa, sürücüyü uyarır. Olası bir çarpmanın hasarlarını azaltmak için aracı frenleyebilir.

Not: 1 sensörünün engellenmediğinden emin olunuz (kir, çamur, kar vs. nedeniyle).

Çalışması

Sürüş sırasında (hız 15 ila 100 km/s arasındayken), öndeki araca çarpma riski varsa, gösterge tablosunda ikaz ışığı kırmızı renkle yanıp söner ve bir sesli sinyal duyulur.

Sürücü fren pedalına bastığında sistem hala bir her zaman bir çarpışma riski algılarsa ikaz ışığı, sistem artık bir çarpışma riski algılamayana kadar, beraberinde sesli bir uyarıyla gösterge tablosunda yanıp sönmeye devam eder.

Sürücü uyarıya tepki vermez ve çarpma tehlikesi artarsa, sistem freni devreye alır.

Sistem, sadece aynı yönde hareket eden araçları algılar. Sistem, hareket yönlerini algılamadaki zorluklardan dolayı, özellikle motosikletleri algılayamayabilir.

Sistemin devreye alınması / devreden çıkarılması

Araç duruyorken ve kontak açıkken:

- 2 ekranındaki “AKTİF FREN DEVREDE” fonksiyonunu seçmek için 3 veya 4 butonlarına arka arkaya basınız;

- sistemi devre dışı bırakmak için yaklaşık 3 saniye boyunca 3 veya 4 butonuna uzun süreli basınız. “AKTİF FREN DEVRE DIŞI” mesajı görüntülenir ve gösterge tablosunda ikaz ışığı yanar ve sistemin devre dışı olduğunu göstermek için yanık kalır.

3 veya 4 butonlarından birine uzun süreli basıldığında sistem yeniden devreye girer. “AKTİF FREN DEVREDE” mesajı görüntülenir ve gösterge tablosunda ikaz ışığı söner.

Sistem araç kontağı her açıldığında yeniden devreye girer.

Sistemin devre dışı olma koşulları

Sistem şu durumlarda etkinleştirilemez:

- vites kolu nötr (boş) konumda olduğunda;

- park freni etkinleştirilmişse;

- virajda.

Çalışma arızaları

Gösterge tablosunda ve ikaz ışıklarının, “AKTİF FREN KONTROLETTİR” mesajı ile birlikte yanması sistemde bir hata olduğunu gösterir. Bir Marka Yetkili Servisi’ne danışın.

Sistem, fonksiyonun kullanılamadığını algıladığında, gösterge tablosunda ikaz ışıkları yanar ve “RADAR GÖRÜŞ YOK” mesajıyla birlikte yanık kalır.

İki seçenek vardır:

- Sistem geçici olarak devre dışıdır (örnek: radarın kir, çamur, kar vb. tarafından engellenmesi). Bu durumda, aracı park edip motoru durdurunuz. Radarın algılama bölgesini temizleyiniz. Motoru bir sonraki çalıştırmanızda ikaz ışığı ve mesaj kaybolur;

- Durum bu şekilde değilse farklı bir nedenden kaynaklanabilir; bir Yetkili Bayi ile iletişime geçiniz.

Aktif acil durum freni

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır. Bu fonksiyon hiçbir durumda, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır.

Sistemin müdahaleleri, onarımları

- Darbe durumunda, radar ayarları değişebilir faydalı yönleri etkilenebilir. Fonksiyonu devre dışı bırakınız, bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

- Radarın bulunduğu alandaki çalışmalar (onarımlar, değiştirmeler, boya rötuşları) uzman biri tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sadece bir Marka Yetkilisi sisteme müdahale etme yetkisine sahiptir.

Sistemin bozulduğu durumlar

Şu gibi koşullar sistemin çalışmasını önleyebilir veya olumsuz etkileyebilir:

- karmaşık bir ortam (metal köprü, tünel vs.);

- olumsuz hava koşulları (kar, dolu, buzlanma vs.).

İstemsiz frenleme riski.

Aktif acil durum freni

Sistemin çalışmasıyla ilgili kısıtlamalar

- Ters yönde hareket eden bir araç sistemin çalışması üzerinde hiçbir uyarı veya aksiyon meydana getirmez.

- Sistemin doğru şekilde çalışmasını garanti altına almak için, radar bölgesi temiz olmalı ve bu bölgede hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

- Sistem motorlar ve bisikletler gibi küçük gabarili araçlar üzerinde diğer araçlardaki kadar etkin çalışmayabilir.

Fonksiyonun devre dışı bırakılması

Şu şartlarda işlevi devre dışı bırakmanız gerekir:

- Stop lambaları çalışmıyorsa;

- aracın ön tarafı darbe almış veya hasar görmüş;

- araç çekilirken (arıza giderme).

Fonksiyonun kesintiye uğraması

Bir kaçınma manevrasında, gaz pedalına basarak veya direksiyon simidini çevirerek aktif frenleme fonksiyonunu durdurabilirsiniz.

Sistemin anormal davrandığı durumlarda, sistemi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Aderans kontrolü

Araçta mevcut ise, aderans kontrolü düşük aderanslı yollarda aracın kontrolünü kolaylaştırır (dolu zemin...).

Bu fonksiyonlar, aracın tutumunu sürücünün isteğine uygun hale getirmeyi sağlamak için kritik sürüş koşullarında ilave yardımlardır.

İşlevler, sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracın sınırlarını zorlamaya ve daha hızlı sürmeniz konusunda sizi teşvik etmeye çalışmaz. Dolayısıyla, manevra yapıldığı sırada hiçbir durumda sürücünün dikkatini ve sorumluluğunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüş sırasında aniden meydana gelebilecek olaylara karşı dikkatli olmalıdır).

“Yol” modu

Araç başlatıldığında, gösterge panelinde “YOL MODU” mesajı görüntülenir. Araca bağlı olarak, gösterge tablosunda ikaz ışığı söner.

Bu konum normal yol koşullarında (kuru, nemli, az kar...) en uygun kullanımı sağlar.

“Yol” modu antipatinaj sistemi fonksiyonlarını kullanır.

“Dolu zemin” modu

5 butonuna basınız: araca bağlı olarak, “KAYGAN ZEMİNMODU” mesajıyla birlikte gösterge tablosunda ikaz ışığı yanar.

Bu konum dolu zemin koşullarında (çamur, kum, kuru yapraklar...) en uygun kullanımı sağlar. Bu konumda, motor rejimi sürücü kontrolündedir. Yaklaşık 50 km/s’nin üstündeki hızlarda sistem otomatik olarak “Yol” moduna geçer. Araca bağlı olarak gösterge tablosunda “YOL MODU” mesajı görüntülenir, gösterge tablosundaki ikaz ışığı söner.

Lastikler

Lastiklerinizi değiştirmek gerektiğinde mutlaka aynı marka, ebat, tip ve yapıda lastik takılması gerekir.

Bunlar, ya orijinallerinin aynısı, ya da Marka Yetkili Servisi tarafından önerilen lastikler olmalıdır.

Rampada kalkış yardımı

Yokuş eğimine bağlı olarak bu sistem bir rampada kalkış sırasında sürücüye yardımcı olur. Sürücü, gaz pedalına basmak için ayağını fren pedalından kaldırdığında frenlerin otomatik olarak kilitlenmesini sağlayarak rampaya göre, aracın geriye kaçmasını engeller.

Sistemin çalışması

Sadece vites kolu, boştan farklı bir konumda ve araç tamamen duruyorken (fren pedalı basılı) devreye girer.

Sistem aracı yaklaşık 2 saniye hareketsiz tutar. Daha sonra frenler kademeli olarak serbest kalır (araç rampaya göre hareket eder).

Rampada kalkış yardımı sistemi her türlü durumda (aşırı eğimli yollar...) aracı tamamen hareketsiz kılmayı sağlayamaz.

Sürücünün tüm durumlarda fren pedalına basmaya ve aynı şekilde aracın geri kaçmasını önlemeye hazır olması gerekir.

Rampada kalkış yardımı uzun süreli duruşlar için kullanılmamalıdır: onun yerine fren pedalını kullanınız.

Bu fonksiyon aracın sürekli olarak hareketsiz kılınması için tasarlanmamıştır.

Gerekli olduğunda aracı durdurmak için fren pedalını kullanınız.

Kaygan zeminli veya yol tutuşunun zayıf olduğu yollarda sürücünün özellikle dikkatli olması gerekir.

Ağır yaralanma riskleri.