Listeye geri dön

ROBOTIZE VİTES KUTUSU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vites kolu (1)

- Vitesi birinci ileri vitese, geri vitese takmayı ve boşa almayı, manüel modda vites oranlarını değiştirmeyi sağlar.

- Motor çalışıyorken ve ileri vites takılıyken, vites kolunu sola doğru iterek manüel moddan otomatik moda ve işlemin tersini yaparak tekrar ilk moda geçmek mümkündür.

Not: vites koluyla yapılan her hareketin ardından, kol otomatik olarak orta konuma döner.

Gösterge

2 Yük modu

3 Otomatik mod

4 Viteslerin gösterilmesi

5 Fren pedalına basılması ikaz ışığı

Takılı vites (1, 2…, 6, N, R) gösterge tablosunun ekranında görünür. Otomatik modda (A) görüntülenir.

Çalıştırma

Kontağı açınız.

Gösterge tablosunda ekran aydınlanır.

Boşta (N) görüntülenirse ve 5 uyarı ışığı ile birlikte yanarsa (araca göre), fren pedalına basınız ve motoru çalıştırınız, ancak gaz vermeyiniz.

Boş haricinde başka bir vitese takılıysa, 5 uyarı ışığı ile birlikte ekranda N yanıp söner; fren pedalına basınız ve kolu N konumuna alınız. Motoru çalıştırınız.

Not: Akünün boşalması durumunda (kontak açıldığında gösterge yanmaz), aracı iterek motoru çalıştırmayı denemeyiniz.

Çalıştırma

İleri vites (boş vitesten itibaren)

Vites ekranı, N ve A viteslerini gösterir.

- Ayağınız fren pedalındayken, vites kolunu öne doğru hareket ettirdikten sonra serbest bırakınız.

- Fren pedalını serbest bırakınız ve ilerlemek için yavaşça gaz pedalına basınız.

Geri vites (araç duruyorken)

- Ayak fren pedalındayken. Vites kolu tabanındaki şemaya göre vites kolunu sağa ve arkaya doğru itiniz, sonra serbest bırakınız. Geri vitese geçilmiştir ve R harfi ekranda belirir.

- Fren pedalını serbest bırakınız:

- motorun rölantisi park etme manevraları için yeterlidir;

- geri gitmek için hafifçe gaza basınız.

Araç durduğunda, vites kolunu ileriye doğru iterek geri vitesten ileri vitese geçebilirsiniz.

Not: durduğunuzda, bir vitese geçmek veya bir vitesten çıkmak için kesinlikle fren pedalına basmalısınız. Aksi durumda, ikaz ışığı (5) yanacaktır.

Vites geçiş tablosu

(vites kolu topuzundaki şemaya bakınız)

+ Vites büyütmek için

- Vitesi düşürmek için

N Boş

R Geri vites

Vites kolunun tek sabit konumu

A/M Otomatik moddan manüel moda geçmek için ve tersi

Mekanik vites kutusu olan araçlarda olduğu gibi robotize vites kutusu olan araçlarda da, el freni çekilmeden veya fren pedalına sürekli basılmadan eğimli yolda durmaz.

Yarı-otomatik (manüel) çalışma modu

Bu mod, araç seyir halindeyken her an vites kolunu sola doğru iterek devreye alınabilir. Mod değişimi vitesin büyümesi olmaksızın gerçekleşir.

Vites seçme kolu aracılığıyla, viteslerin değişimini bizzat siz gerçekleştirirsiniz.

Vites büyütmek için, ayağınızı gaz pedalından çekmeye gerek olmaksızın vites kolunu öne doğru itmek yeterli olacaktır.

Vites küçültmek için, ayağınızı gaz pedalından çekmeye gerek olmaksızın vites kolunu arkaya doğru itmek yeterli olacaktır.

Aşırı yüksek motor devrine yol açacak vites küçültme veya aşırı düşük motor devrine yol açacak vites büyütme girişimleri sistem tarafından geri çevrilir.

Vites kolunu öne doğru art arda iki defa itmeniz, aynı anda iki vites birden büyütme olanağı verir (düşük motor devri durumu hariç). Vites kolunu arkaya doğru art arda iki defa itmeniz, aynı anda iki vites birden küçültme olanağı verir (yüksek motor devri durumu hariç).

Ayağın gaz pedalından çekilmesiyle yavaşlama durumunda, vitesler otomatik olarak, motorun stop etmesini engellemek için aşırı düşük motor devri eşiğine kadar küçülür. Birinci vitese, otomatik olarak belirli bir hız eşiğinin altında geçilir. Vitesi boş konuma (N) almadan frene basarak aracı hareketsiz tutabilirsiniz (durma, kırmızı ışık...).

Aracın yeniden hareket etmesi:

- ya sadece frenden ayağı çekerek ve gaza basmadan yavaş yavaş (örneğin trafik sıkışıklıklarında);

- ya da aracı daha çabuk hareket ettirmek için, frenden ayağı çekerek ve gaza basarak.

Not: araç seyir halinde veya duruyorken boş konuma geçme sadece frene basıldığında (unutma durumunda ikaz ışığı 5 yanar) gerçekleşir.

Bu konuma geçmek için, vites kolunu sağa doğru itiniz.

Düşük veya yüksek motor devri durumunda, sistem uygun vitesi seçer.

Motor çalışıyorken vites kolunu sola doğru iterek yarı otomatik modu devreden çıkartabilir veya tekrar devreye alabilirsiniz.

Otomatik modda çalışma

Kontağın her açılışında, otomatik mod kendiliğinden seçilir.

A harfi ekranda belirir. Araca gaz ve fren pedallarıyla kumanda etmeye başlarsınız. Vites doğru zamanda ve motor devrine uygun olarak kendi kendine geçiş yapar çünkü « otomatik mod », yol durumunu ve sürüş biçimini göz önünde bulundurur.

Bu modda, vites geçişi manüel olarak yapılabilir. Vites kolunu öne veya arkaya doğru itme, vites büyütmeyi (düşük motor devri hariç) veya küçültmeyi (yüksek motor devri hariç) sağlar.

Not: otomatik mod aşağıdakileri hesaba katar:

- sürüş biçimini değerlendirmek ve en verimli vitesi seçmek için gaz pedalının konumunu ve basılma hızını,

- vites küçültülmesi yoluyla, motor freni katkısını sağlayabilmek için fren pedalına basılmasını.

Herhangi bir vites seçili iken kırmızı ışıkta durulması sırasında, vitesi boşa (N) almadan frene basarak aracı hareketsiz tutabilirsiniz.

Aracın yeniden hareket etmesi:

- sadece frenden ayağı çekerek ve gaza basmadan yavaş yavaş (örneğin trafik sıkışıklıklarında);

- ya da aracı daha çabuk hareket ettirmek için, frenden ayağı çekerek ve gaza basarak.

Hızlanma ve geçme

- Araç hızının kademeli artışını sağlamak için gaz pedalına yavaşça basınız;

- aracın maksimum gücünü sağlamak için hangi mod seçili olursa olsun (otomatik veya manüel), sert noktayı geçene kadar gaz pedalına iyice basınız.

Pedala basılma hızı, aracın olanaklarının elverdiği ölçüde vites küçültmenizi sağlar.

Aracın park edilmesi

Bir vites seçiliyken park etmek mümkündür (örneğin bir yokuşta):

- kontak açıkken, fren pedalına basarak vitesi seçiniz;

- N boş konumundan farklı bir vitesin seçili olduğunu gösterge tablosundan kontrol ediniz, sonra kontak anahtarını çıkartınız;

- el frenini sıkınız.

Bulunulan vitesten çıkmak için motoru çalıştırmadan kontağı açınız ve ayağınız fren pedalındayken vites kolunu boş konuma alınız Gösterge tablosu ekranında N öğesinin belirdiğini kontrol ediniz.

Robotize vites kutusu sisteminin yağ deposu seviyesi kullanıma göre değişebilir. Yağ ilavesi (bu konuda eğitim görmüş Marka Yetkili Servisi personeli tarafından yapılanlar hariç) kesinlikle yasaktır.

Sesli ikaz

- Fren pedalına basmadan veya el frenini kullanmadan, aracı uzun süre yokuşta tutarsanız, sistemi anormal şekilde zorlamış olursunuz (debriyajın aşırı ısınma tehlikesi).

Bu durumda, aralıklı bir bip sesi fren pedalına basılması ya da el freninin çekilmesi gerektiğini size hatırlatacaktır.

- Motor çalışıyorken ve vites seçiliyken araçtan asla çıkmayınız. Güvenlik önlemi olarak, vitesi boşa almadığınız veya kontağı kapatmadığınız ya da fren pedalına basmadığınız takdirde; kapının açılmasıyla birlikte aralıklı bir bip sesi duyacaksınız.

Özel durum

Yolların kaygan veya gevşek zeminli olması durumunda patinajı önlemek için, aracı hızlandırmadan önce manuel moda (A/M) geçilmesi ve ikinci vitesin seçilmesi gereklidir.

Çalışma arızaları

i Hareket halinde bu ikaz ışığının yanması sistemde bir arıza olduğunu işaret etmektedir. Bu ışığın yandığı durumların çoğunda, aracı kullanmaya devam etmek mümkünse de, performanslarında düşüşler olması kaçınılmazdır. Bu arada vakit geçirmeden bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Robotize vites kutusu olan bir aracın yedekte çekilmesi

Vites kutusu bir viteste takılı kalmışsa:

- kontağı açınız;

- ayağınız fren pedalındayken vitesi boşa alınız;

- vitesin boşta olduğunu kontrol ediniz (örneğin aracı biraz iterek).

Vitesi boş konuma alamıyorsanız, aracı, ön tekerlekleri havada, çektirmeniz gerekir.

Aracın çekilmesi her zaman kontak kapalıyken yapılmalıdır.

Yük konumu

Araç yüklü olarak sürülürken, torpido üzerindeki 6 düğmesine basınız. § sinyal lambası gösterge tablosunda yanar.

Motorun her durdurulmasından sonra, yük modu devre dışı kalır. Tekrar seçmek gerekir.

Yük modu, hem otomatik modda hem de manüel modda kullanılabilir.