Listeye geri dön

OTOMATIK KLIMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kumandalar

(araca göre)

1 - Camların buğu gidermesi ve buz gidermesi için «açık görüş şartları» tuşu.

2 - Klima durdurma tuşu.

3 - Otomatik modun çalıştırılması.

4 - Ekran.

5 ve 7 - Havalandırma hızının ayarlanması.

6 ve 8 - Araç içinde hava dağıtımının ayarlanması.

9 ve 10 - Hava sıcaklığının ayarlanması.

11 - Arka cam buz giderme ve/veya buz gideren dikiz aynaları.

12 - Dahili sirkülasyon kumandası.

Kullanım bilgileri ve tavsiyeleri

« Klima: Kullanım bilgileri ve tavsiyeleri » paragrafına bakınız.

Otomatik mod

Tuşa (3) basınız. AUTO ekranda (4) yanar.

Otomatik klima sistemi, birçok durumda araç içi konforuyla birlikte iyi bir görüş seviyesi ve yakıt tüketiminin olabildiğince en alt seviyede kalmasını sağlar.

Bu, tavsiye edilen kullanım modudur.

Seçilen konfor seviyesine ulaşmak ve onu korumak, aynı zamanda iyi bir görüş sağlamak için sistem aşağıda belirtilen fonksiyonlara etki eder:

- havalandırma hızı;

- hava dağıtımı;

- dahili sirkülasyon kumandası;

- klimanın çalıştırılması veya durdurulması;

- hava sıcaklığı.

Yalnızca sıcaklık ve AUTO sembolü görünür

Otomatik mod tarafından yönetilen fonksiyonlar görüntülenmez.

- sıcaklığı arttırmak için tuşa (9) basınız;

- sıcaklığı azaltmak için tuşa (10) basınız.

Not: Uç değerler olan « 15°C » ve « 27°C » ye ayarlar, dış etkenler ne olursa olsun, sistemin maksimum soğuk veya maksimum sıcak hava üretmesine yol açar.

Otomatik modda (ekranda AUTO ikaz ışığı yanıyorken), tüm klima fonksiyonları sistem tarafından kontrol edilir.

Bazı fonksiyonları değiştirdiğinizde, AUTO söner. Yalnızca ayarı değiştirilen fonksiyon sistem tarafından kontrol edilmez.

Otomatik modun değiştirilmesi

Otomatik mod, sistemin normal çalışma şekli olmakla birlikte sistemin önerdiği seçimi (havanın dağılımı...) değiştirebilirsiniz. Mod değiştirme şekilleri ileriki sayfalarda belirtilmiştir.

Otomatik mod, tavsiye edilen kullanım modudur

Otomatik klima sistemi, birçok durumda araç içi konforuyla birlikte iyi bir görüş seviyesi ve yakıt tüketiminin olabildiğince en alt seviyede kalmasını sağlar.

Mod değiştirme şekilleri ileri sayfalarda anlatılmıştır.

Mümkün olan en kısa sürede otomatik moda dönünüz.

Görüntülenen sıcaklık değerleri, konfor seviyesini belirtirler.

Aracın çalıştırılması sırasında, gösterilen değeri yükseltmek veya düşürmek hiçbir şekilde konfor seviyesine daha hızlı bir şekilde erişilmesini sağlamaz. Sistem her zaman sıcaklığın düşmesini veya yükselmesini ayarlar (havalandırma maksimum hızda aniden çalışmaz: kademeli olarak artar) bu birkaç saniye ile birkaç dakika arası sürebilir.

Genel olarak, özel olumsuz durumlar dışında, torpido havalandırma çıkışları sürekli olarak açık kalmalıdır.

Araç içi hava dağıtımı

Tuşlara (6 ve 8) arka arkaya basılarak elde edilen, mevcut beş hava dağılımı kombinasyonu vardır. Ekranda yer alan oklar (4) kullanılan seçim ile ilgili bilgi verir:

õ Hava akımı, ön cam ve yan cam buğu giderme çıkışlarına doğru yönlendirilmiştir.

÷ Hava akımı ön cam ve yan cam buğu giderme çıkışlarına ve yolcu ayaklarına doğru yönlendirilmiştir.

ô Hava akımı, öncelikle torpido üzerindeki havalandırma çıkışlarına yönlendirilmiştir.

ö Hava akımı, tüm havalandırma çıkışlarına ve yolcu ayaklarına doğru yönlendirilmiştir.

F Hava akımı, öncelikle yolcuların ayaklarına doğru yönlendirilmiştir.

Hava dağıtımının manüel seçimi, göstergedeki (4) çalışma ikaz ışığını söndürür (otomatik mod) ancak bu durumda sadece hava dağıtımı sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilmez.

Otomatik moda geri dönmek için tuşa (3) basınız.

Klimanın çalıştırılması veya durdurulması

Otomatik modda sistem, dış hava koşullarına göre klimanın çalıştırılmasına veya durdurulmasına kumanda eder.

Tuşa (2) basarak otomatik moddan çıkınız: AUTO ekranda (4) söner ve AC OFF yanar.

Not: « Açık görüş şartları » fonksiyonu, klimayı otomatik olarak devreye sokar. Otomatik moda geri dönmek için tuşa (3) basınız.

Havalandırma hızının değiştirilmesi

Otomatik modda sistem, konforu sağlamak ve korumak için en uygun havalandırma hızını ayarlar.

Tuşlara (5 ve 7) basarak, otomatik moddan çıkarsınız.

Bu tuşlar havalandırma hızını arttırmayı ve azaltmayı sağlar.

Arka camın ve/veya dış dikiz aynalarının buz ve buğu giderme fonksiyonu

Tuşa (11) basınız, ikaz ışığı yanar.

Bu fonksiyon, arka camın ve/veya rezistanslı dikiz aynalarının buğusunun giderilmesini sağlar.

Bu fonksiyondan çıkmak için, yeniden tuşa (11) basınız. Aksi takdirde, buğu giderme otomatik olarak durur.

Otomatik modda, havalandırma azami hızda dış ortama göre hemen çalışmaya başlayamaz: Araç içini ısıtmayı veya soğutmayı sağlamak için motor sıcaklığı yeterli olana kadar yükselir. Bu birkaç saniyede olabileceği gibi birkaç dakika da sürebilir.

«Açık görüş şartları» fonksiyonu

Tuşa (1) basınız, tuşların ikaz ışıkları (1 ve 11) yanar.

AUTO ekranda (4) söner.

Bu fonksiyon, ön camın, ön yan camların ve dikiz aynalarının buz çözme/buğu giderme fonksiyonlarını sağlar.

Klimanın, arka cam rezistansının ve/veya rezistanslı dikiz aynalarının otomatik olarak çalışmasını ve dahili sirkülasyonun durdurulmasını gerektirir.

Rezistanslı arka camın ve/veya rezistanslı dikiz aynaların çalışmasını istemiyorsanız butona (11) basınız.

Not: Hava debisini azaltmak istiyorsanız (araç içinde oluşturabilir) tuşa (5) basınız.

Bu fonksiyondan çıkmak için, aşağıdakilerden birine basabilirsiniz:

- ya yeniden tuşa (1);

- ya da tuşa (3) (AUTO ekranda yanar).

Dahili sirkülasyon

12 tuşuna bir basış dahili sirkülasyonun çalışmasını sağlar (ekranda sembolü yanar).

Dahili sirkülasyon sırasında, dış hava emilmeden araç içinden alınan hava dahili sirküle edilir.

Dahili sirkülasyon, dış çevreden yalıtılmayı sağlar (hava kirliliği olan bölgede seyretmek...).

Bu konumun uzun süre kullanımı, yenilenmemiş havadan ileri gelen kokulara, ayrıca camlarda buğu oluşmasına neden olabilir.

Bu nedenle, dahili sirkülasyona gerek kalmadığında derhal tuşa (12) yeniden basarak normal çalışmaya (dış hava) geçilmesi tavsiye edilir.