Listeye geri dön

MOTOR YAĞ SEVİYESİ: Tamamlama, doldurma

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tamamlama/doldurma

Araç yatay bir zemin üzerinde bulunmalı, motor durdurulmuş ve soğuk olmalıdır (örneğin: Günün ilk çalıştırmasından evvel).

Motor yağı kalitesi

Aracınızın bakım belgesine bakınız.

- Tapayı (1) gevşetiniz;

- yağ seviyesini tamamlayınız (bilgi için, yağ çubuğunun (2) “mini” ile “maxi” işaretleri arasındaki kapasite motor tipine göre 1,5 ila 2 litredir);

- yağın akmasını sağlamak için yaklaşık 10 dakika bekleyiniz;

- seviyeyi yağ çubuğuyla (2) kontrol ediniz (daha önce anlatıldığı gibi).

Seviye okunduktan sonra yağ çubuğunu sonuna kadar yerleştirmeyi ve tapayı iyice vidalamayı unutmayınız.

Motor yağının değiştirilmesi

Değiştirme periyodu: Aracınızın bakım belgesine bakınız.

Yağ kapasitesi

Aracınızın bakım belgesine bakınız veya marka Yetkilinize danışın.

Her zaman daha önce anlatıldığı şekilde yağ çubuğu yardımıyla yağ seviyesini kontrol edin (yağ hiç bir zaman mini altında veya maxi üzerinde olmamalıdır)

Motor yağı kalitesi

Aracınızın bakım belgesine bakınız.

« Maxi » seviyesini geçmeyiniz ve tapayı (1) ve yağ çubuğunu (2) tekrar takmayı unutmayınız.

Yağın tamamlanması/doldurulması sırasında yağ sıçramalarını önlemek için bir huni kullanmanızı öneririz.

Maksimum motor yağ seviyesinin geçilmesi

Hiçbir durumda maksimum doldurma seviyesinin geçilmemesi gerekir: Motorun ve katalizörün tahrip olma riski.

Maksimum seviye geçilmişse, aracınızı çalıştırmayınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Motor bölmesine herhangi bir müdahaleden önce, mutlaka kontağı kapatınız (Bölüm 2’deki “Motorun çalıştırılması, durdurulması” paragrafına bakınız).

Motor yağının değiştirilmesi: Motor yağını sıcakken boşaltacaksanız bir yerinizi yakmamaya dikkat ediniz.

Seviyenin anormal bir biçimde ve yinelenerek düşmesi durumunda Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Motoru kapalı bir yerde çalıştırmayınız: Egzoz gazları zehirleyicidir.

Motor yakınındaki müdahaleler sırasında, motor sıcak olabilir. Ayrıca, fan motoru her an çalışabilir. Motor bölmesindeki ikaz ışığı size bunu hatırlatır.

Yaralanma tehlikesi

Doldurma: Seviye tamamlaması yaparken dikkat ediniz, motor parçalarının üzerine yağ dökülmemesine özen gösteriniz; yangın tehlikesi vardır. Tapayı tam olarak kapatmayı unutmayınız, aksi takdirde motorun sıcak parçaları üzerine yağ sıçraması sonucunda yangın tehlikesi oluşur.

Motor kaputu altındaki müdahaleler esnasında, cam yıkayıcı kumanda kolunun durma konumunda olduğundan emin olunuz.

Yaralanma tehlikesi