Listeye geri dön

ARKA CAM YIKAYICISI, SİLECEĞİ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Arka cam sileceği

Kontak açıkken 1 kumanda kolunun 3 halkasını karşısına 2 gelinceye kadar döndürünüz.

- durma;

- fasılalı silme.

İki silme arasında silecekler birkaç saniye süresince durur. Silme işleminin frekansı aracın hızına bağlı olarak değişir;

- yavaş sürekli silme.

Çalışmasını durdurmak için, halkayı (3) yeniden hareket ettiriniz.

Not

Oto yıkama makinesinde yıkama yaparken, otomatik cam silmeyi devre dışı bırakmak için 1 kumanda kolunun 3 halkasını durma konumuna geri getiriniz.

Kullanım talimatlarına uyunuz.

Arka camdaki her tür işlemden önce (aracın yıkanması, buz çözme, temizleme...) kumanda kolunu (1) durma pozisyonuna getiriniz.

Yaralanma ve/veya zarar görme riski.

Cam sileceği fırçasının etkinliğini

Cam sileceği fırçalarının durumunu kontrol ediniz. Kullanım ömrü size bağlıdır:

- temiz kalmalıdır: fırçaları ve camı düzenli olarak sabunlu su ile temizleyiniz;

- cam kuruyken onu kullanmayınız;

- uzun süreden beri kullanılmıyorsa, onu camdan çıkarınız.

Her durumda, etkinliği azalır azalmaz değiştiriniz: yaklaşık her yıl (Bölüm 5’teki “Cam sileceği fırçaları: değiştirme” paragrafına başvurunuz).

Cam sileceklerinin kullanımı ile ilgili önlemler

- Kar veya buzlanma durumunda, cam sileceklerini çalıştırmadan önce camı temizleyiniz (silecek motorunun aşırı ısınma riski);

- herhangi bir cismin sileceğin hareketini engellememesine dikkat ediniz.

Bagaj kapağını açmak veya kapatmak için cam sileceği kolunu kullanmayınız.

Arka cam sileceğinin devreye alınması/devre dışı bırakılması

(araca göre)

Geri vitese geçişte arka cam sileceği fasılalı olarak çalışır (ön cam silecekleri çalışıyorsa). Aracınızda araç menüsü kişiselleştirmesi mevcutsa, fonksiyonu etkinleştirmeyi veya devreden çıkarmayı seçebilirsiniz. Bunun için bölüm 1’deki “Geri vites konumunda arka cam silme” fonksiyonuna göre “Araç ayarlarını kişiselleştirme menüsü” paragrafına bakınız.

Arka camda engeller varsa (kirlilik, kar...), cam sileceği tüm engelleri temizlemeye çalışır. Bir engel bir fırçanın hareketine engelliyorsa, bu fırça durabilir. Engeli kaldırınız, yaklaşık 30 saniye bekleyiniz ve cam sileceğini silecek kumanda koluyla yeniden etkinleştiriniz.

Önlemler

- Buzlanma durumunda, cam sileceği ilk olarak çalıştırılmadan önce, sileceklerin yapışmadığından emin olun. Cam sileceği buzlanma yüzünden bloke olmuşken cam sileceğini çalıştırırsanız, fırçanın yanı sıra cam sileceği motorunun da hasar görme riski vardır.

- Cam sileceğini kuru cam üzerine çalıştırmayınız, bu cam sileceklerinin aşınmasına veya erken hasar görmelerine yol açar.

p Arka cam sileceği / cam yıkayıcısı

Kontak açıkken 1 kumanda kolunu uzun süre itiniz, ardından bırakınız.

Uzun süreli bir hareket tetiklenir, cam yıkayıcısının çalışmasına ek olarak sileceklerin üç gel - git hareketini bir dördüncüsü izler.