ÇOCUK EMNIYETI: ön yolcu koltuğu hava yastığının devre dışı bırakılması, etkinleştirilmesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ön yolcu airbags devre dışı bırakılması

(bu donanıma sahip araçlarda)

Ön yolcu koltuğuna bir çocuk koltuğu yerleştirmeden önce:

- çocuk koltuğunun bu koltuğa takılabileceğini kontrol ediniz;

- sırtı yola dönük çocuk koltuğu için hava yastığını devre dışı bırakmak önemlidir.

Airbag öğesini devre dışı bırakmak için: araç durdurulmuş ve kontak kapalıyken, kilidi 1 itiniz ve çevirerek OFF konumuna getiriniz.

Kontak açıkken, ] ikaz ışığının 2 ekranında yandığını ve araca göre “airbag aracın çalışması durdu” mesajının belirdiğini mutlaka kontrol ediniz.

Bu ikaz ışığı, bir çocuk koltuğu yerleştirebileceğinizi göstermek için yanık kalır.

Yolcu hava yastığı kontak kapalıyken ve araç duruyorken devre dışı bırakılmalı veya etkinleştirilmelidir.

İşlemin araç seyir halindeyken yapılmaya çalışılması halinde å ve © ikaz ışıkları yanar.

Hava yastığının durumunu kilitleme konumuna uygun hale getirmek için kontağı kapatıp açınız.

TEHLİKE

Ön yolcu hava yastığının açılma bölgesiyle, sırtı yola dönük çocuk koltuğunun konumundaki uyumsuzluk nedeniyle, DEVREYE ALINMIŞ ÖN YOLCU HAVA YASTIĞI ile korunan bir koltuğa ASLA arkaya doğru çevrilmiş bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE veya CİDDİ KAZAYA yol açabilir.

Torpido üzerindeki işaretler ve yolcu tarafındaki güneşliğin (3) her iki tarafındaki etiketler (A) (yukarıdaki etiketteki örnek) sizlere bu talimatları hatırlatır.

TEHLİKE

Ön yolcu hava yastığının açılma bölgesiyle, sırtı yola dönük çocuk koltuğunun konumundaki uyumsuzluk nedeniyle, DEVREYE ALINMIŞ ÖN YOLCU HAVA YASTIĞI ile korunan bir koltuğa ASLA arkaya doğru çevrilmiş bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE veya CİDDİ KAZAYA yol açabilir.

Ön yolcu koltuğu hava yastıklarının devreye alınması

Ön yolcu koltuğuna yerleştirdiğiniz çocuk koltuğunu çıkarır çıkarmaz, darbe halinde ön taraftaki yolcunun güvenliğini sağlamak için airbagsnı tekrar devreye alınız.

air bag öğesini tekrar devreye almak için: araç duruyorken ve kontak kapalıyken, kilidi 1 itiniz ve çevirerek ON konumuna getiriniz.

Kontak açıkken mutlaka ] ikaz ışığının sönmüş olduğunu ve ikaz ışığının 2 gösterge tablosunda her çalıştırma sonrası yaklaşık 1 dakika boyunca yandığını kontrol ediniz.

Ön yolcu hava yastığı devreye alınır.

Çalışma arızaları

Ön yolcu tarafı airbags sisteminin devre dışı bırakılması / tekrar devreye alınması işlemleri sırasında bir çalışma arızası varsa, ön koltuğa sırtı yola dönük olarak bir çocuk koltuğu yerleştirmek yasaktır.

Başka bir yolcunun oturtulması da önerilmez.

Vakit geçirmeden Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Yolcu airbag, yalnızca araç hareketsizken ve kontak kapalıyken devre dışı bırakılabilir veya etkinleştirilebilir.

İşlemin araç seyir halindeyken yapılmaya çalışılması halinde å ve © ikaz ışıkları yanar.

airbagnın durumunu kilitleme konumuna uygun hale getirmek için kontağı kapatıp açınız.