Listeye geri dön

ADAPTIF SEYIR KONTROLÜ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uyarlamalı hız regülatörü, trafik koşulları izin verdiğinde (geniş serbest yol veya otoyol) ayarlanmış hız olarak adlandırılan sabit bir hızı korurken, aynı zamanda aynı şeritte öndeki araç ile arada güvenli bir takip mesafesini korumanıza olanak veren bir işlevdir.

İşlev, 50 km/sa ila 160 km/sa arasındaki hızlara ayarlanabilir.

Radar kameranın menzili yaklaşık 120 metredir.

Uyarı

- sürücü, aracın seyahat ettiği ülkede yasal olarak izin verilen azami sınırı göz önünde bulundurmalıdır;

- uyarlamalı hız regülatörü, araca frenleme kapasitesinin üçte birine kadar fren uygulayabilir. Duruma göre sürücünün daha sert fren yapması gerekebilir.

Bu donanıma sahip araçlarda yüksek ekranda bazı bilgiler verilir.

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır.

Hiçbir durumda sürücünün hız sınırlarına uyma veya dikkatli olma sorumluluğunun yerine geçemez. Sürücü, her zaman araç kontrolüne sahip olmalıdır.

Adaptif seyir kontrolü yoğun trafikte, rüzgarlı veya kaygan yollarda (buz, ıslak yol, çakıl) ve kötü hava koşullarında (sis, yağmur, sert rüzgar vs.) kullanılmamalıdır.

Kaza yapma riski vardır.

Radar kameranın konumu 1

Ön camın engellenmediğinden emin olun (kir, çamur, kar, buğu vs.).

Kumandalar

5 Çalıştırma/Durdurma butonu.

2 Kumandalar:

a ayarlanmış hızın devreye alınması, hafızaya alınması ve artırılması (+);

b Ayarlanmış hızın düşürülmesi (-).

3 Ayarlanmış hızın hafızadan çağrılması ile devreye alınması (R).

4 Fonksiyona ara verilmesi (regülasyon hızının hafızaya alınmasıyla) (O).

6 Takip mesafesini ayarlama.

Çalıştırma

Butonun (5) tarafına basınız. ikaz ışığı yeşil yanar, “Uyarlamalı regülatör” mesajı regülatör fonksiyonunun çalıştığını ve hız regülatörünü kaydetmeyi beklediğini göstermek için tireler ile birlikte gösterge tablosunda belirir.

Hızın ayarlanması

Sabit hızda (yaklaşık 50 km/sa. üzerinde) 2 yana anahtarına (+) basınız: Fonksiyon etkinleşir ve geçerli hız belleğe kaydedilir.

Ayarlanmış hız, tirelerin yerini alır ve ayarlama fonksiyonu ayarlanan hızın gösterge tablosunda yeşil renkte görüntülenmesi, gösterge tablosunda “Uyarlamalı regülatör” mesajının belirlenmesi ve ikaz ışığının yanmasıyla teyit edilir.

İşlevi 50 km/sa hızın altında veya 160 km sa hızın üzerinde etkinleştirmeye “Geçersiz hız” mesajı görüntülenir ve işlev devre dışı olarak kalır.

Takip mesafesini ayarlama.

6 anahtarına birkaç kez basıldığında takip mesafesi ayarlanır.

Sürüş

Bir ayarlanmış hız hafızaya alındığında ve işlem devreye girdiğinde, ayağınızı gaz pedalından çekebilirsiniz.

Takip mesafesi kaydedilmişse ve sistem tarafından şeridinizde sizden daha yavaş seyreden bir araç algılanmışsa aracınız fren yapar (fren lambaları yanar) ve daha önce seçilen takip mesafesini dikkate alarak hızını öndeki araca göre uyarlar.

Geçme

Hızınız seyir kontrolünden daha düşükse ve geçme manevrası yapmak istiyorsanız sinyal lambasının devreye alınması geçmeyi mümkün kılacak şekilde hızlanma sağlayacaktır.

Dikkat; acil durumda müdahale edebilmek için ayaklarınızı pedallara yakın tutmalısınız.

Ayarlanmış hızın değiştirilmesi

2 butonuna art arda basarak ayarlanmış hızı değiştirebilirsiniz:

- hızı arttırmak için a (+) tarafına;

- hızı düşürmek için b (-) tarafına.

Takip mesafesini değiştirme

Öndeki aracı takip mesafesini 6 anahtarına art arda basarak değiştirebilirsiniz.

Gösterge panelinde seçilen takip mesafesini gösteren yatay takip çubukları görüntülenecektir:

- kısa mesafe için bir çubuk (yaklaşık bir saniye takip zamanına karşılık gelir);

- orta mesafe için iki çubuk;

- uzun mesafe için üç çubuk (yaklaşık iki saniye takip zamanına karşılık gelir).

Mesafe seçilirken trafik, bulunduğunuz ülkenin yasaları ve hava şartları dikkate alınmalıdır.

Sistem tarafından şeridinizde araç algılandığında araç A özeti çubukların üzerinde görüntülenir.

Ayarlanmış hızın aşılması

Her an, gaz pedalına basarak ayarlanmış hızı aşmak olasıdır.

Bu hızı aştığınızda seyir hızı ve takip çubukları kırmızı renkte görünür ve seyir hızı gösterge panelinde yanıp sönmeye başlar: Mesafe kontrol fonksiyonu artık devrede değildir.

Ardından gaz pedalını bırakın: Fonksiyon bekleme moduna ayarlanmamışsa seyir kontrolü ve mesafe kontrolü otomatik olarak tekrar etkinleşir.

Fonksiyona ara verilmesi

Fonksiyon şu durumlarda beklemeye alınır:

- 4 anahtarına basılmıştır (O);

- fren pedalına basılmıştır;

- debriyaj pedalına basılmıştır;

- vites kolu kullanılmıştır;

- motor devri çok düşük veya çok yüksek;

- aracın hızı 40 km/sa’ten düşük veya 170 km/sa’ten yüksektir;

- bazı sürücü düzeltme ve destek sistemleri devreye girmiştir (ABS, ESC, vs.)

Son üç durumda, işlev beklemeye alındığında “Uyarl. regülatör bağlantı yok” mesajı gösterge panelinde görüntülenir.

Bekleme ayarlanmış hızın gri renkte görüntülenmesi ve “Uyarlamalı regülatör” mesajıyla onaylanmış olur.

Ayarlanmış hızın tekrar devreye alınması

Bir hız hafızaya alınmışsa, sürüş şartlarının uygun olduğundan emin olduktan sonra bunu tekrar çağırıp devreye alabilirsiniz (trafik, yol durumu, hava şartları…). Araç hızı 50 km/sa’in üzerindeyse 3 kontaktörüne (R) basınız.

Hafızaya alınmış hızın geri çağrılması sırasında regülatörün devreye alınması, ayarlanmış hızın yeşil görüntülenmesi ve “Uyarlamalı regülatör” mesajıyla teyit edilir.

Seyir kontrolü beklemeye alındığında 2 anahtarı a tarafına basıldığında (+) kayıtlı hız dikkate alınmadan seyir kontrolü devreye alınır: aracın hareket etmekte olduğu hız dikkate alınır.

Not: Daha önce kaydedilen hız mevcut hızdan çok daha yüksekse araç bu eşiğe ulaşmak için hızlanacaktır.

Uyarlamalı hız regülatörü sistemi tarafından fren etkinleştirildiğinde zaman zaman ses, gürültü ve titreşim oluşabilir.

Belirli şartlarda (daha yavaş hareket eden bir aracın arkasından gelme, öndeki araçların hızlı şerit değişimi vs.) sistemin yanıt vermeye zamanı olmayabilir ve durum sürücünün dikkatini gerektirdiğinde bip sesiyle birlikte A alarmı verilir ya da durum sürücünün acil eylemini gerektirdiğinde B alarmı verilir.

Buna uygun şekilde hareket edin ve uygun manevraları yapın.

Dikkat; acil durumda müdahale edebilmek için ayaklarınızı pedallara yakın tutmalısınız.

Hız regülatörü fonksiyonuna ara verilmesi veya devreden çıkarılması, hızın hemen azalmasına neden olmaz: Fren pedalına basarak fren yapmanız gerekir.

Fonksiyonun sona erdirilmesi

Hız regülatörü işlevi, tarafındaki 5 kontaktörüne bastığınızda devre dışı kalır, bu durumda hız hafızaya alınmaz. Gösterge panelindeki yeşil gösterge lambası ve “Uyarlamalı regülatör” mesajı işlevin devre dışı bırakıldığını belirtir.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “Hız regülatörünü kontrol ettirin” mesajı gösterge tablosunda belirir.

İki seçenek vardır:

- sistem geçici olarak devre dışıdır (örneğin; radarın kir, çamur, kar vb. tarafından engellenmesi). Bu durumda, aracı park edip motoru durdurunuz. Radar-kameranın algılama bölgesini temizleyiniz. Motoru bir sonraki çalıştırmanızda ikaz ışığı ve mesaj kaybolur;

- aksi takdirde, buna başka bir arıza neden olabilir. Yetkili Servis’e başvurunuz.

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır. Bu fonksiyon hiçbir durumda, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır.

Sürücü, sistem uyarılarından bağımsız olarak, hızını her zaman sürüş koşullarına adapte etmelidir.

Sistem hiçbir şekilde engel sensörü veya çarpışma engelleme sistemi olarak düşünülmemelidir.

Sistemin müdahaleleri, onarımları

- Darbe durumunda, radar kamera hizalaması değişebilir ve bu nedenle çalışması da etkilenebilir. İşlevi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

- Radar-kameranın bulunduğu alandaki herhangi bir işlem (onarımlar, değişimler, ön cam modifikasyonları vb.) kalifiye bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sadece bir Marka Yetkilisi sisteme müdahale etme yetkisine sahiptir.

Fonksiyonun devre dışı bırakılması

Şu şartlarda işlevi devre dışı bırakmanız gerekir:

- stop lambaları çalışmıyorsa;

- radar kamerası alanı hasar görmüş (ön cam veya iç dikiz aynası tarafı);

- araç çekilirken (arıza);

- trafik yoğunsa;

- araç tüneldeyken;

- araç rüzgarlı bir yolda seyrederken;

- ön cam kırık veya çarpık (bu alanda ön cam onarımı gerçekleştirmeyiniz; bir Yetkili Bayide değiştiriniz);

- araç kaygan yolda ya da kötü hava koşullarında seyrederken (sis, kar, yağmur, yandan esen rüzgar, vb.).

Sistemin anormal davrandığı durumlarda, sistemi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Sistemin çalışmasıyla ilgili kısıtlamalar

- Ters yönde hareket eden bir araç sistemin çalışması üzerinde hiçbir uyarı veya aksiyon meydana getirmez.

- Sistemin doğru şekilde çalışmasını garanti altına almak için, radar kamera temiz tutulmalı ve kamerada hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

- Sabit engeller (duran araçlar, trafik sıkışıklığı, ücret kabinleri, vs.) veya düşük hızda seyahat eden ya da küçük engeller (motosiklet, bisiklet, yayalar, vs.) sistem tarafından algılanmayabilir.

- Aynı şeride giren araç ancak algılama bölgesine girdiğinde tespit edilecektir. Ani veya geç frenleme söz konusu olabilir.

- Viraj veya kavise girerken radar kamera, öndeki aracı geçici olarak algılayamayabilir ve bu da hızlanmaya neden olabilir.

- Virajdan çıkarken aracın ön tarafı algılamasında gecikme olabilir. Ani veya geç frenleme söz konusu olabilir.

- İki araçtan birinin diğer şeride çok yakın seyretmesi halinde yan şeritte daha yavaş seyreden bir araç algılanabilir ve yavaşlamaya neden olabilir.

- Hız farkı fazla olan daha yavaş bir araç sistem tarafından dikkate alınmayabilir.

- Sistem, yaklaşık 50 km/sa’in altında devre dışı bırakılır. Sürücü buna uygun hareket etmelidir.

- Ani değişiklikler sistem tarafından anında dikkate alınamaz. Sürücü sürekli ve her koşulda dikkatli olmalıdır.

Sistem bozukluğu

Şu gibi koşullar sistemin çalışmasını önleyebilir veya olumsuz etkileyebilir:

- karmaşık bir ortam (metal köprü, tünel vs.);

- olumsuz hava koşulları (kar, dolu, buzlanma vs.);

- zayıf görüş (gece, sis vb.);

- nesneler arasında kötü kontrast;

- kamaşma (parıldayan güneş, ters yönden gelen araçların lambaları vb.).

İstenmeyen frenleme veya hızlanma riski.