DIZEL MODELLERIN ÖZELLIKLERI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dizel motor devri

Dizel motorlar, takılı vites ne olursa olsun motor devir sayısının aşılmasına asla izin vermeyen bir enjeksiyon ekipmanına sahiptir.

“Egzoz emisyon kontrol ettiriniz” mesajı, uyarı ışıkları Ä ve © ile görüntülenirse, hemen yetkili bir bayiye başvurunuz.

Araç hareket halindeyken, kullanılan yakıt kalitesine göre beyaz dumanlar görülebilir.

Bu, partikül filtresinin otomatik temizlenmesine bağlıdır ve aracın çalışması üzerinde bir etkisi yoktur.

Yakıt tamamen bittiğinde

Depo tamamen boşalmışsa, depo yeniden doldurulduktan sonra sistem yeniden doldurulmalıdır: YAKIT DEPOSU

Motor dumanı opaklık etiketi

1 bilgisi, motor bölmesi içine yapıştırılmış A etiketinde veya araca bağlı olarak araç kimlik tanıma plaketi üzerinde bulunabilir ARACIN TANITMA PLAKETLERI.

1 Dizel eşapman emisyonları.

Kış için önlemler

Buzlanma olduğu zamanlarda olası bir ka-zayı önlemek için:

- akünüzün her zaman tam şarjlı olmasına dikkat ediniz,

- su buharının deponun dibinde yoğuşarak birikmesini engellemek için depodaki motorin seviyesinin çok fazla azalmamasına dikkat ediniz.

Sıcak egzoz sistemiyle temas edebilecek ot veya yaprak gibi kolay alev alan yanıcı madde veya malzemelerin bulunduğu yerlere aracınızı park etmeyiniz ve buralarda aracınızı çalıştırmayınız.

Partikül filtresi

Partikül filtresi, dizel motorlarda egzoz gazlarını arıtmak için kullanılır.

Araca göre, gösterge tablosunda uyarı ışığının görüntülenmesi, filtrenin tıkanmakta olduğu ve temizlik gerektiği anlamına gelir.

Bunun için, ikaz ışığı belirdiğinde aracı trafik koşullarına göre sürmeye devam ediniz ve ikaz ışığı kayboluncaya kadar hız sınırlamalarına uyunuz. Mümkünse, motor devrinin 2000 d/dk’nin altına düşmesine izin vermeyiniz.

Yaklaşık 10 ila 20 dakika sonra ikaz ışığının sönmesi gerekir.

Gösterge tablosundaki ekranına, motor devrinde bir artış ve soğutma sisteminin partikül filtresini temizlemek için çalışması eşlik edebilir.

Not: filtrenin temizlenmesine yönelik sürüş koşullarının tamamen yerine getirilmemesi durumunda ikaz ışığı yeniden belirebilir. İkaz ışığı sönmeden önce araç durur veya motor devri 2000 d/d altına inerse, işlemin tekrar uygulanması gerekebilir.

Filtre tıkanırsa © ikaz ışığı ve araca bağlı olarak ikaz ışığı gösterge panelinde yanar ve “Enjeksiyonu kontrol ettirin” mesajı belirir. Bu durumda da Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Eğer ® ikaz ışığı ve, araca göre, ikaz ışığı ile birlikte “Motorda hasar riski” mesajı belirirse, aracı ve motoru durdurunuz ve bir Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Partikül filtresinin temizlenmesini kolaylaştırmak için, ana yollarda her 200 km’de bir uzun sürüş aşaması (en az 20 dakika boyunca) gerçekleştiriniz.

® ikaz ışığı, güvenliğiniz için, trafik kurallarına uygun olarak derhal durulmasını zorunlu kılar. Motoru durdurun ve yeniden çalıştırmayın. Marka Yetkili Servisi’nize danışınız.