Listeye geri dön

AKTIF ACIL DURUM FRENLEMESI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktif acil durum freni

Sistem iki seçenek sunar. Araca göre, iki sistemden biri araç içinde bulunur.

- Sistem A

- Sistem B

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır. Bu fonksiyon hiçbir durumda, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır.

A sistemi, radar kaptöründen (1) ve ön kameradan (2) oluşmaktadır.

Ön kamera alanının şekline bakarak, aracınızın A sistemi ile donatılıp donatılmadığını anlayabilirsiniz.

Aracınız A sistemi ile donatılmışsa, lütfen sonraki sayfalardaki “A Sistemi” paragrafına bakınız.

Not: Radar kaptörü (1) ön tamponun arkasında yer alır. Radarın mevcut olup olmadığını anlamak zordur.

B sistemi radar-kamera kaptörünü (3) kullanır.

Radar-kamera kaptörü alanının şekline bakarak, aracınızın B sistemi ile donatılıp donatılmadığını anlayabilirsiniz.

Aracınız B sistemi ile donatılmışsa, lütfen sonraki sayfalardaki “B Sistemi” paragrafına bakınız.

Sistem A

Çalışma prensibi

Sistem radar kaptörünü kullanarak, öndeki araçla aradaki mesafeyi hesaplar ve önden çarpma riski varsa sürücüyü uyarır. Olası bir çarpmanın hasarlarını azaltmak için aracı frenleyebilir.

Not: 1 radar kaptörünün algılamasının engellenmemesine (kir, çamur, kar vb. veya ön koruyucular gibi aksesuarların montajı tarafından) dikkat ediniz.

İşlem

Sürüş sırasında (hız 30 ila 140 km/sa arasındayken) öndeki araca çarpma riski varsa, gösterge tablosunda 4 ikaz ışığı kırmızı renkte yanar ve beraberinde bir sesli sinyal duyulur.

Sürücü fren pedalına basar, ancak sistem bir çarpma riski algılamaya devam ederse, fren kuvveti artırılır. Sürücü uyarıya tepki vermez ve çarpma tehlikesi artarsa, sistem freni devreye alır.

Sistemin devreye alınması, devreden çıkarılması

Seyir sistemi bulunan araçlar için

5 çok fonksiyonlu ekrandan, “ARAÇ”, “Sürüş yardımı”, “Aktif fren” menüsünü, ardından “ON” veya “OFF” seçiniz.

6 tuşu üzerinden, “Sürüş yardımı” menüsüne doğrudan erişebilirsiniz.

Sistem A(devam)

Seyir sistemi olmayan araçlar için

- Ayar menüsüne erişmek için araç duruyorken, 7 OK butonuna uzun basınız;

- “Sürüş yardımı” menüsüne kadar “8” butonuna yukarı veya aşağı yönde arka arkaya basınız. 7 OK düğmesine basınız;

- “Aktif fren” menüsüne erişene kadar 8 butonuna aşağı veya yukarı yönde arka arkaya basınız, ve 7 OK butonuna basınız.

İşlevi devreye almak veya devre dışı bırakmak için, 7 OK butonuna yeniden basınız:

= fonksiyon devrede

< fonksiyon devre dışı

Sistemin devre dışı kalmasıyla, ikaz ışığı gösterge tablosunda yanar. Sistem araç kontağı her açıldığında yeniden devreye girer.

Sistemin devre dışı olma koşulları

Sistem şu durumlarda etkinleştirilemez:

- vites kolu nötr (boş) konumda olduğunda;

- park freni etkinleştirilmişse;

- bir virajda;

- 4 tekerlekten yönlendirmeli araçlar için savrulma kontrollü ve antipatinaj sistemli Dinamik Sürüş Kontrolü (ESC) devre dışıyken (bkz. yukarıdaki “Savrulma kontrollü ve antipatinaj sistemli Dinamik Sürüş Kontrolü (ESC)” kısmı). İkaz ışığı () yanar.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, ikaz ışığı “Aktif fren bağlantı yok” mesajıyla birlikte gösterge tablosunda belirir.

İki seçenek vardır:

- sistem geçici olarak devre dışıdır (örneğin, radarın kir, çamur, kar vb. tarafından engellenmesi). Bu durumda, aracı park edip motoru durdurunuz. Radarın algılama bölgesini temizleyiniz. Motoru bir sonraki çalıştırmanızda ikaz ışığı ve mesaj kaybolur.

- durum bu şekilde değilse farklı bir nedenden kaynaklanabilir; bir Yetkili Bayi ile iletişime geçiniz.

Bir Marka Yetkili Servisi’ne danışın.

A sistemi, yalnızca aynı yönde hareket eden araçları algılar. Sistem, hareket yönlerini algılamadaki zorluklardan dolayı, özellikle motosikletleri algılayamayabilir.

Aktif acil durum freni

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır. Bu fonksiyon hiçbir durumda, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır. Sistem, aracın sürücü tarafından kontrol edildiğine dair açık işaretleri algıladığında, bu işlevin tetiklenmesi gecikebilir veya engellenebilir (direksiyon üzerinde, pedallarda hareket vb.).

Sistemin müdahaleleri, onarımları

- Darbe durumunda, radar kamerası veya radar hizalaması değişebilir ve bu nedenle çalışması da etkilenebilir. Fonksiyonu devre dışı bırakınız, bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

- Radar kamerasının veya radarın bulunduğu alandaki işlemler (onarımlar, değiştirmeler, silecek değişiklikleri vs.) uzman personel tarafından yapılmalıdır.

- Aksesuar montajı radarı engelleyebileceğinden yasaktır (ön koruyucular vs.).

Sadece bir Marka Yetkilisi sisteme müdahale etme yetkisine sahiptir.

Sistemin bozulduğu durumlar

Şu gibi koşullar sistemin çalışmasını önleyebilir veya olumsuz etkileyebilir:

- karmaşık bir ortam (metal köprü, tünel vs.);

- olumsuz hava koşulları (kar, dolu, buzlanma vb.).

Zamansız frenleme riski.

Sistemin çalışmasıyla ilgili kısıtlamalar

- Sistem sadece hareketli veya hareketli olarak görülebilen araçlar üzerinde etkilidir.

- Sistemin doğru şekilde çalışmasını garanti altına almak için, radar bölgesi temiz olmalı ve bu bölgede hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

- Sistem motosiklet, bisiklet gibi küçük araçlar veya yayalara diğer araçlar kadar etkili tepki veremeyebilir.

- Yol yüzeyi kaygan olduğunda sistem düzgün çalışmayabilir (yağmur, kar, buzlanma vs.).

Fonksiyonun devre dışı bırakılması

Şu şartlarda işlevi devre dışı bırakmanız gerekir:

- aracın ön tarafı darbe almış veya hasar görmüş;

- araç çekilirken (arıza giderme).

Fonksiyonun kesintiye uğraması

Bir kaçınma manevrasında, gaz pedalına hızlı bir şekilde basarak veya direksiyon simidini çevirerek aktif frenleme fonksiyonunu durdurabilirsiniz.

Sistemin anormal davrandığı durumlarda, sistemi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Sistem B

Çalışma prensibi

Sistem, radar-kameradan gelen bilgileri kullanarak öndeki araçla ve çevredeki yayalarla aradaki mesafeyi hesaplar.

Kafa kafaya çarpışma riski varsa sürücüyü uyarır. Olası bir çarpmanın hasarlarını azaltmak için aracı frenleyebilir.

Not: ön camın engellenmediğinden emin olunuz (kir, çamur, kar, buğu vs. nedeniyle).

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır. Bu fonksiyon hiçbir durumda, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır.

Yaya algılama

İşlem

Sürüş sırasında (hız 7 ila 60 km/sa arasındayken) bir yayaya çarpma riski varsa, gösterge tablosunda 9 göstergesi kırmızı renkte yanar ve beraberinde bir sesli sinyal duyulur.

Çarpma tehlikesi artarsa, sistem frenlemeyi etkinleştirir.

Sistem maksimum frenleme uygulayabilir.

Bu sistem, araca maksimum frenleme uygular

Güvenlik nedeniyle, seyir sırasında her zaman emniyet kemerinizi takınız ve hiçbir öğenin öne atılamaması ve yolcuları vuramaması için yüklendiğinden emin olunuz.

Sistem B (devam)

Araç algılama

İşlem

Araç seyir halindeyken (hız yaklaşık 7 ve 160 km/sa. arasında), öndeki araçla bir çarpışma tehlikesi mevcutsa, sistem:

- darbe riski konusunda sizi uyarır:

4 göstergesi gösterge tablosunda kırmızı renkte yanar ve beraberinde bir sesli sinyal duyulur.

Sürücü fren pedalına basar, ancak sistem bir çarpma riski algılamaya devam ederse, fren kuvveti artırılır.

- frenlemeyi tetikler:

sürücü ikaz sonrasında tepki vermezse, çarpışma an meselesidir.

Aşağıdakilerle herhangi bir noktada frenlemeyi devre dışı bırakabilirsiniz:

- gaz pedalına dokunarak;

veya

- bir kaçınma manevrasında direksiyon simidini çevirerek.

Özellikler

Araç hızı:

- yaklaşık 45 km/sa. değerinden az olduğunda, ikaz ve frenleme aynı anda etkinleştirilir;

- yaklaşık 45 km/s ve 80 km/h arasında olduğunda, ikaz etkinleştirilir. Frenleme ancak önünüzdeki araç hareket halindeyse tetiklenir. Frenleme duran araçlar için devreye girmez;

- yaklaşık 80 km/sa. ve 160 km/sa. arasında olduğunda, ikaz ve frenleme ancak önünüzdeki araç hareket halindeyse tetiklenir. Uyarı ve frenleme duran araçlar için etkinleştirilmez;

- 160 km/s’ten fazla olduğunda, sistem etkin değildir.

Sistem B (devam)

Sistemin devreye alınması, devreden çıkarılması

Seyir sistemi bulunan araçlar için

5 çok fonksiyonlu ekrandan, “Araç”, “Sürüş yardımı”, “Aktif fren” menüsünü, ardından “ON” veya “OFF” seçiniz.

6 tuşu üzerinden, “Sürüş yardımı” menüsüne doğrudan erişebilirsiniz.

Seyir sistemi olmayan araçlar için

- Ayar menüsüne erişmek için araç duruyorken, 7 OK butonuna uzun basınız;

- “Sürüş yardımı” menüsüne kadar “8” butonuna yukarı veya aşağı yönde arka arkaya basınız. 7 OK butonuna basınız;

- “Aktif fren” menüsüne erişene kadar 7 butonuna aşağı veya yukarı yönde arka arkaya basınız ve 7 OK butonuna basınız.

İşlevi devreye almak veya devre dışı bırakmak için, 8 OK düğmesine yeniden basınız:

= fonksiyon devrede

< fonksiyon devre dışı

Sistemin devre dışı kalmasıyla, ikaz ışığı gösterge tablosunda yanar. Sistem araç kontağı her açıldığında yeniden devreye girer.

Sistem B (devam)

Sistemin devre dışı olma koşulları

Sistem şu durumlarda etkinleştirilemez:

- vites kolu nötr (boş) konumda olduğunda;

- park freni etkinleştirilmişse;

- virajda.

Genel olarak, sürücü dikkat işaretleri gösterirse olarak (direksiyon simidi, pedallar üzerinde bir işlem vs.), sistem çalışmasını geciktirir veya devreye girmez.

Geçici olarak mevcut değil

Sistem geçici olarak kullanılamama algıladığında, gösterge “Aktif frenleme: kaptör görmüyor” veya araca bağlı olarak, “Radar kamerası: görünürlük yok” mesajı ile birlikte ikaz ışığı yanar.

Olası nedenler:

- sistemi geçici olarak göremez (güneş parıltısı, kısa farlar, kötü hava koşulları vs.). Görünürlük şartları daha iyi olduğunda sistem tekrar çalışır duruma geçer.

- Sistem geçici olarak devre dışıdır (örneğin, ön camın kir, buz, kar vb. tarafından engellenmesi). Bu durumda, aracı park edip motoru durdurunuz. Ön camı temizleyiniz. Motoru bir sonraki çalıştırmanızda ikaz ışığı ve mesaj kaybolur.

- Durum bu şekilde değilse farklı bir nedenden kaynaklanabilir; bir Yetkili Bayi ile iletişime geçiniz.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, ikaz ışığı “Aktif fren bağlantı yok” mesajıyla birlikte gösterge tablosunda belirir.

Bir Marka Yetkili Servisi’ne danışın.

Aktif acil durum freni

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır. Bu fonksiyon hiçbir durumda, her zaman aracın kontrolüne hakim olması gereken sürücünün dikkat ve sorumluluğunun yerini tutmamaktadır. Sistem, aracın sürücü tarafından kontrol edildiğine dair açık işaretleri algıladığında, bu işlevin tetiklenmesi gecikebilir veya engellenebilir (direksiyon üzerinde, pedallarda hareket vb.).

Sistemin müdahaleleri, onarımları

- Darbe durumunda, radar kamerası veya radar hizalaması değişebilir ve bu nedenle çalışması da etkilenebilir. Fonksiyonu devre dışı bırakınız, bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

- Radar kamerasının veya radarın bulunduğu alandaki işlemler (onarımlar, değiştirmeler, silecek değişiklikleri vs.) uzman personel tarafından yapılmalıdır.

Sadece bir Marka Yetkilisi sisteme müdahale etme yetkisine sahiptir.

Sistemin bozulduğu durumlar

Şu gibi koşullar sistemin çalışmasını önleyebilir veya olumsuz etkileyebilir:

- karmaşık bir ortam (metal köprü, tünel vs.);

- olumsuz hava koşulları (kar, dolu, buzlanma vs.);

- zayıf görüş (gece, sis vb.);

- nesne (araç, yaya vb.) ve çevresi (örneğin karlı bir alanda bulunan beyaz giymiş bir yaya vb.) arasında yetersiz kontrast;

- göz kamaşması (güneşin gözün içine girmesi, ters yönden gelen araçların lambaları vb.);

- ön cam engellenmiş (kirlilik, buz, kar, buğu vb. tarafından.).

Zamansız frenleme riski.

Sistemin çalışmasıyla ilgili kısıtlamalar

- Ters yönde hareket eden bir araç sistemin çalışması üzerinde hiçbir uyarı veya aksiyon meydana getirmez.

- Sistemin doğru şekilde çalışmasını garanti altına almak için, ön camdaki radar kamerası bölgesi temiz olmalı ve bu bölgede hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

- Sistem motorlar ve bisikletler gibi küçük gabarili araçlar üzerinde diğer araçlardaki kadar etkin çalışmayabilir.

- Yol yüzeyi kaygan olduğunda sistem düzgün çalışmayabilir (yağmur, kar, buzlanma vs.).

- B Sistemi düzgün çalışmak için, bir yayanın ana hatlarını tamamen ayırabilmelidir. Bu nedenle sistem aşağıdakileri algılayamaz:

- Karanlık veya iyi aydınlatılmamış ortamlardaki yayalar;

- Kısmen görülebilen yayalar;

- Boyu yaklaşık 80 cm’den daha kısa yayalar;

- Büyük eşyalar taşıyan yayalar.

Fonksiyonun devre dışı bırakılması

Şu şartlarda işlevi devre dışı bırakmanız gerekir:

- radar kamerası alanı hasar görmüş (ön cam veya iç dikiz aynası tarafı);

- araç çekilirken (arıza);

- ön cam kırık veya çarpık (ön camın bu alanında onarım gerçekleştirmeyiniz; bir Yetkili Bayide değiştiriniz).

Fonksiyonun kesintiye uğraması

Bir kaçınma manevrasında, gaz pedalına hızlı bir şekilde basarak veya direksiyon simidini çevirerek aktif frenleme fonksiyonunu durdurabilirsiniz.

Sistemin anormal davrandığı durumlarda, sistemi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.