Listeye geri dön

SÜRÜŞ DÜZELTME VE DESTEK SISTEMLERI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Araca göre, aşağıdakilerden oluşurlar:

- ’ABS (fren sistemi);

- savrulma kontrollü ve (ESC) antipatinaj sistemli dinamik sürüş kontrolü;

- acil fren destek sistemi;

- aderans kontrolü;

- rampada kalkış yardımı;

ABS (fren sistemi)

Ani veya sert bir fren durumunda, ABS tekerleklerin kilitlenmesini önlemeyi yani durma mesafesini kontrol etmeyi ve aracın kontrolünü muhafaza etmeyi sağlar.

Bu şartlarda, frenlemede engelleme manevraları mümkündür. Ayrıca, bu sistem uygun olmayan zeminde bile durma mesafelerini en iyi duruma getirmeyi sağlar (ıslak zemin...).

Sistemin devreye girdiği, fren pedalında bir titreşimin oluşmasıyla anlaşılır. ABS, hiçbir durumda lastik-zemin arasındaki yol tutuşuna bağlı "fiziki" performansın iyileştirilmesini sağlamaz. Bu yüzden, tedbirlere (araçlar arasındaki mesafe...) mutlaka uyulmalıdır.

Çalışma arızaları:

- Seyir halinde, x ikaz ışığı gösterge tablosunda belirirse, fren sistemi çalışmaya devam eder;

- x ve D ikaz ışıkları gösterge tablosunda belirirse, bu, fren tertibatlarında arıza olduğunu gösterir.

Bu durumlarda, ABS, ESC ve acil fren desteği de devre dışı bırakılır ve araca bağlı olarak “1 : düşük” ve “Şeritten çıkma titreşim = 3” mesajları gösterge tablosunda görüntülenir.

Marka Yetkili Servisi’nize danışınız.

Bu fonksiyonlar, aracın tutumunu sürücünün isteğine uygun hale getirmeyi sağlamak için kritik sürüş koşullarında ilave yardımlardır.

İşlevler, sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracın sınırlarını zorlamaya ve daha hızlı sürmeniz konusunda sizi teşvik etmeye çalışmaz. Dolayısıyla, manevra yapıldığı sırada hiçbir durumda sürücünün dikkatini ve sorumluluğunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüş sırasında aniden meydana gelebilecek olaylara karşı dikkatli olmalıdır).

Acil bir durumda, fren pedalına kuvvetli ve sürekli bir şekilde basılması önerilir. Fren pedalına art arda basmak (pompalamak) gerekmez. ABS, fren sistemine uygulanan gücü düzenler.

Sadece kısmen frenleme yapabilirsiniz. Bununla birlikte aniden fren yapmak tehlikelidir, trafik kurallarına uyarak hemen durunuz. Bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Savrulma kontrollü ve ESC antipatinaj sistemli dinamik sürüş kontrolü

Dinamik sürüş kontrolü ESC

Bu sistem, « kritik » sürüş koşullarında (bir engelden kaçma, virajda yere tutunma kaybı...) araç kontrolünü muhafaza etmeyi sağlar.

Çalışma prensibi

Direksiyon simidindeki bir kaptör, sürücü tarafından talep edilen yörüngeyi tespit eder.

Araçtaki diğer yerlere yerleştirilmiş algılayıcılar gerçek yörüngeyi tespit eder.

Sistem, sürücünün isteğini aracın gerçek gidiş yönüyle karşılaştırır ve gerekiyorsa bazı tekerleklerin fren sistemine ve/veya motor gücüne müdahale ederek gidiş yönünü düzeltir, sistemin çalışması durumunda, ikaz ışığı gösterge tablosunda yanıp söner.

Savrulma kontrol sistemi

Bu sistem, belirgin bir savrulma (ön lastiklerin yere tutunma kaybı) halinde, ESC sisteminin çalışmasını mümkün olan en iyi duruma getirir.

antipatinaj sistemi

Bu sistem, tahrik tekerleklerinin patinajını sınırlamaya ve ilk harekete geçme, hızlanma veya yavaşlama durumlarında aracı kontrol etmeye yardım eder.

Çalışma prensibi

Tekerleklerdeki kaptörler sayesinde sistem her an tahrik tekerleklerinin hızlarını ölçer bunları karşılaştırır ve dengelemeye çalışır. Eğer bir tekerlek patinaj yapma eğilimi gösterirse sistem, çekiş gücü tekerleğin yere tutunabileceği seviyeye inene kadar tekerleği frenler.

Sistem aynı zamanda, gaz pedalı üzerine uygulanan etkiden bağımsız olarak, tekerleklerin yola tutunabilmesini sağlamak için motor devrini ayarlar.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “Şeritten çıkma titreşim = 3” mesajı © ikaz ışığıyla birlikte gösterge tablosunda belirir. Bu durumda, ESC ve antipatinaj sistemi devre dışı kalır.

Marka Yetkili Servisi’nize danışınız.

Antipaj sistemi fonksiyonun devre dışı bırakılması

(araca göre)

Bazı durumlarda (çok yumuşak zeminde sürüş: kar, çamur... veya zincir takılmış tekerleklerle sürüş) sistem, patinajı engellemek için motor gücünü düşürebilir. Eğer böyle bir etki yapması istenmiyorsa butona (1) basarak bu fonksiyonu devre dışı bırakmak mümkündür.

Sizi uyarmak için “Kör nokta ikazı devrede” mesajı gösterge tablosunda gösterilir.

antipatinaj sistemi ek bir güvenlik getirdiğinden, fonksiyon çalışmadığında aracı sürmemeniz tavsiye edilir. Butona (1) yeniden basarak mümkün olan en kısa sürede bu durumdan çıkınız.

Not: Kontağın açılması ile veya yaklaşık 40 km/h bir hız geçildiğinde, fonksiyon otomatik olarak yeniden devreye girer.

Fren destek sistemi

Aracın durma mesafesini azaltmaya yardımcı olan, ABS sistemine ilave bir sistemdir.

Çalışma prensibi

Sistem acil durum frenlemesi gereken durumların algılanmasını sağlar. Bu durumda, frenleme yardımı anında maksimum güce ulaşır ve ABS sistemini devreye sokabilir.

ABS frenleme, fren pedalı serbest bırakılana kadar devam eder.

Dörtlü flaşörlerin yanması

Araca göre, ani yavaşlama durumunda yanabilirler.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “FREN SİSTEMİ ARIZASI” mesajı © ikaz ışığıyla birlikte gösterge tablosunda belirir.

Marka Yetkili Servisi’nize danışınız.

Fren işlemine hazırlık

Araca göre, gaz pedalını hızlıca serbest bıraktığınızda, sistem durma mesafelerini düşürmek amacıyla fren sistemini çalıştırır.

Özel durumlar

Hız regülatörünün kullanılması durumunda:

- gaz pedalını kullanıyorsanız, serbest bıraktığınızda sistem devreye girebilir;

- gaz pedalını kullanmıyorsanız, sistem devreye girmez.

Aderans kontrolü

Araçta mevcut ise, aderans kontrolü düşük aderanslı yollarda aracın kontrolünü kolaylaştırır (dolu zemin...).

Lastikler

Lastiklerinizi değiştirmek gerektiğinde mutlaka aynı marka, ebat, tip ve yapıda lastik takılması gerekir.

Bunlar, ya orijinallerinin aynısı, ya da Marka Yetkili Servisi tarafından önerilen lastikler olmalıdır.

“Yol” modu

Araç çalıştırılırken, “YOL MODU” mesajıyla birlikte yanar. Gösterge tablosundaki ışık söner.

Bu konum normal yol koşullarında (kuru, nemli, az kar...) en uygun kullanımı sağlar.

“Yol” modu antipatinaj sistemi fonksiyonlarını kullanır.

“Dolu zemin” modu

1 butonuna basınız: gösterge tablosundaki ikaz ışığı, “KAYGAN ZEMİN MODU” mesajıyla birlikte yanar.

Bu konum dolu zemin koşullarında (çamur, kum, kuru yapraklar...) en uygun kullanımı sağlar. Bu konumda, motor rejimi sürücü kontrolündedir. Sistem, 50 km/saatten sonra otomatik olarak “Yol” moduna geçer ve butonun içindeki ışık söner.

Rampada kalkış yardımı

Bu sistem, rampada kalkış sırasında size yardımcı olur. Sürücü, gaz pedalına basmak için ayağını fren pedalından kaldırdığında frenlerin otomatik olarak kilitlenmesini sağlayarak rampaya göre, aracın geriye kaçmasını engeller.

Sistemin çalışması

Sadece vites kolu, boştan farklı bir konumda ve araç tamamen duruyorken (fren pedalı basılı) devreye girer.

Sistem aracı yaklaşık 2 saniye hareketsiz tutar. Daha sonra frenler kademeli olarak serbest kalır (araç rampaya göre hareket eder).

Rampada kalkış yardımı sistemi her türlü durumda (aşırı eğimli yollar...) aracı tamamen hareketsiz kılmayı sağlayamaz.

Sürücünün tüm durumlarda fren pedalına basmaya ve aynı şekilde aracın geri kaçmasını önlemeye hazır olması gerekir.

Rampada kalkış yardımı uzun süreli duruşlar için kullanılmamalıdır: onun yerine fren pedalını kullanınız.

Bu fonksiyon aracın sürekli olarak hareketsiz kılınması için tasarlanmamıştır.

Gerekli olduğunda aracı durdurmak için fren pedalını kullanınız.

Kaygan zeminli veya yol tutuşunun zayıf olduğu yollarda sürücünün özellikle dikkatli olması gerekir.

Ağır yaralanma tehlikesi vardır.