Listeye geri dön

LASTIK BASINÇ KAYBI UYARICISI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aracın ekipmanları hazırsa, sistem bir veya birden fazla lastiğin basınç kaybını uyarır.

Sistemin tanımı

Lastik basınç kaybı alarmı için iki sistem bulunmaktadır:

- Sistem A: araçta A etiketinin bulunması ile tanınabilir. Olup olmadığını kontrol etmek için, sürücü bölmesini açın.

- sistem B: araçta A etiketi olmadığında tanınabilir.

SİSTEM A

Çalışma prensibi

Bu sistem sürüş esnasında tekerlerin hızını ölçerek lastiklerdeki basınç kaybını belirler.

İkaz ışığı  1 yetersiz basınç durumlarında sürücüyü ikaz etmek için devamlı yanar (inmiş tekerlek, patlak tekerlek...).

Devrede olma koşulları

Sistem lastik basıncı etiketinin üzerinde belirtilene eşit olacak şekilde basınç verilerek yeniden başlatılmalıdır, aksi takdirde belirgin basınç kaybında güvenilir uyarı vermeyebilir. Bölüm 4’teki “Lastiklerin şişirme basıncı” paragrafına bakınız.

Aşağıda belirtilen durumlarda, sistemde gecikme riski yaşanabilir veya düzgün şekilde çalışmayabilir:

- sistem tüm tekerleklere uygulanan basınçtan sonra yeniden başlatılmadı;

- sistem tam olarak yeniden başlatılmadı: lastik basınçları önerilen basınçtan farklı olduğunda;

- aküde veya şarjın araç kısmında dağıtımında belirgin değişiklik:

- sportif sürüş ile ani hızlanma;

- karlı veya kaygan yolda sirkülasyon;

- kar zincirleri ile sirkülasyon;

- yalnız yeni bir tekerin montajı;

- marka ağı tarafından onaylanmayan markaların kullanılması.

-...

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır.

Bununla birlikte bu fonksiyon sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Dolayısıyla bu fonksiyon hiçbir durumda sürücünün gösterdiği özeni ve sorumluluğu üstlenemez.

Stepne dahil olmak üzere lastiklerin hava basıncını ayda bir defa kontrol ediniz.

SİSTEM A (devam)

Lastik basınç kaybı referans değeri sıfırlanması

Aşağıdakilerin yapılması gerekir:

- lastik basınçlarına her yeniden basınç verilmesinde veya eklenmesinden sonra;

- lastik referans basınçları kullanım koşullarına bağlı olarak değiştirilmelidir (hız, şarj, otoyol üzerinde sürüş...);

- lastik değiştirilmesinden sonra;

- lastik şişirme kitinin kullanılmasından sonra;

- tekerleklerin yerlerinin değiştirilmesinden sonra (bu işlem önerilmez).

Her zaman kesinlikle şişirme basıncı dört lastiğin de soğuk olduğundan emin olunduktan sonra yapılmalıdır.

Şişirme basıncı aracın kullanım karşılığına göre belirlenmelidir (hız, şarj, otoyol sürüşü...).

Yeniden başlatma işlemi

Kontak açıkken, araca göre:

-  2 göstergesi üzerinde “LASTİK:SET TPW” fonksiyonunu seçmek için 3 veya 4 butonları üzerine kısa süreli basılı tutunuz;

- başladığını görülmesi için 3 veya 4 butonları üzerine uzunca (3 saniye kadar) basılı tutunuz. “SET TPW BAŞLADI” mesajının yaklaşık beş saniye görüntülenmesi lastik basınçları referans değerinin yeniden başlatılması isteğinin başarıyla başlatıldığını bildirir.

Veya

- gösterge üzerinde “SEt tP" fonksiyonunu seçmek için 3 butonu üzerine kısa süreli basılı tutunuz 2;

- başlatmak için 3 butonu üzerine uzunca (yaklaşık 3 saniye) basılı tutun. “SEt tP" mesajını takip eden beş saniye boyunca yanıp sönme lastik basınçları referans değerinin yeniden başlatılması isteğinin başarıyla başlatıldığını bildirir.

Sıfırlama bir kaç dakikalık sürüşün ardından çıkar.

SİSTEM A (devam)

Görüntüleme

Gösterge tablosundaki 2 göstergesi şişirme ile ilgili olası arızalar hakkında bilgi verir (havası inmiş lastik, patlamış lastik...).

LASTİĞİ ŞİŞİR VE SET TPW

İkaz ışığı “LASTİĞİ ŞİŞİR VE SET TPW” mesajıyla birlikte yanar.

Bunlar, en az bir lastiğin indiğini veya patlamış olduğunu gösterir.

İnme durumunda, ilgili lastiği şişirin.

Lastiğin patlaması durumunda, yenisiyle değiştirin veya marka Yetkilinize başvurun.

Soğuk havalarda lastiklerinizi kontrol edin ve yeniden ayarlayın ve lastik basınç kaybı referans değeri sıfırlanması uygulayın.

Lastik basınç kaybı referans değeri sıfırlanması uygulandıktan sonra ikaz ışığı söner.

SET TPW BAŞLAT

İkaz ışığı birkaç saniye yanıp söndükten sonra sabitlenir ve araca göre “SET TPW BAŞLAT” mesajı ile birlikte sabit olarak yanık kalır.

Bunlar, işaret referans basınç değeri sıfırlama isteğinin başlatılıyor olduğunu gösterir.

S&S AkıllıEnerji Yönetim önceliği

İkaz ışığı birkaç saniye yanıp söndükten sonra sabitlenir ve araca göre “TPW DEVRE DIŞI” mesajı ile birlikte sabit olarak yanık kalır.

Bunlar, araca takılan dört farklı stepnesinin diğer dört tekerlekten daha farklı boyutlarda olduğunu gösterir.

Vitesi boşa alınız

İkaz ışığı birkaç saniye yanıp söndükten sonra sabitlenir ve araca göre “TPW KONTROLETTİR” mesajı ile birlikte sabit olarak yanık kalır.

Bu mesaj, © ikaz ışığı ile birlikte ekranda belirir.

Bu sistemde bir hata olduğunu gösterir, marka Yetkilinize danışın.

Ani lastik basınç kaybı (lastiğin patlaması...) sistem tarafından tespit edilemeyebilir.

SİSTEM A (devam)

Lastik basınç kaybı düzeltilmesi

Basınçlar soğuk olarak ayarlanmalıdır (Sürücü kapısı çerçevesi üzerinde bulunan etikete bakınız).

Basınç kontrolünün soğuk lastiklerde yapılamadığı durumlarda, öngörülen basınçların 0,2 ile 0,3 bar (3 PSI) yükseltilmesi gerekir.

Lastik sıcakken kesinlikle havasını indirmeyiniz.

Her lastik basıncına yeniden hava basıncı verilmesinden veya eklemesinden sonra, lastik basınç kaybı referans değeri sıfırlanmasını yeniden başlatın.

Lastik/tekerlek değişimi

Sadece marka yetkili servisleri tarafından onaylanmış ekipmanları kullanınız aksi takdirde sistemde geç başlama veya düzgün çalışmama riski oluşacaktır. Bölüm 5 te ki “Lastikler” paragrafına bakınız.

Her tekerlek/lastik değiştirilmesinden sonra, lastik basıncını yeniden ayarlayın ve lastik basıncı referans değerini yeniden başlatın.

Stepne

Araç teçhizatlandırıldığında ve araca montaj edildiğinde, lastik basıncını yeniden ayarlayın ve lastik basıncı referans değer sıfırlanması yeniden başlatın.

Lastik tamir köpüğü ve lastik şişirme kiti

Sadece marka yetkili servisleri tarafından onaylanmış ekipmanları kullanınız aksi takdirde sistemde geç başlama veya düzgün çalışmama riski oluşacaktır. Bölüm 5’teki “Lastik şişirme kiti” paragrafına bakınız.

Lastik şişirme kitinin kullanımından sonra, lastik basıncını yeniden ayarlayın ve lastik basınç kaybı referans değeri sıfırlanmasını yeniden başlatın.

SİSTEM B

Çalışma prensibi

Her tekerlek (stepne hariç), lastik hava basıncını yolculuk esnasında periyodik olarak ölçen ve şişirme supabına yerleştirilmiş bir kaptöre sahiptir.

İkaz ışığı  1 yetersiz basınç durumlarında sürücüyü ikaz etmek için devamlı yanar (inmiş tekerlek, patlak tekerlek...).

Lastik basınç kaybı referans değeri sıfırlanması

Aşağıdakilerin yapılması gerekir:

- lastik referans basınçları kullanım koşullarına bağlı olarak değiştirilmelidir (hız, şarj, otoyol üzerinde sürüş...);

- tekerleklerin yerlerinin değiştirilmesinden sonra (bu işlem önerilmez);

- lastik değiştirilmesinden sonra.

Her zaman kesinlikle şişirme basıncı dört lastiğin de soğuk olduğundan emin olunduktan sonra yapılmalıdır.

Şişirme basıncı aracın kullanım karşılığına göre belirlenmelidir (hız, şarj, otoyol sürüşü...).

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır.

Bununla birlikte bu fonksiyon sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Dolayısıyla bu fonksiyon hiçbir durumda sürücünün gösterdiği özeni ve sorumluluğu üstlenemez.

Stepne dahil olmak üzere lastiklerin hava basıncını ayda bir defa kontrol ediniz.

SİSTEM B (devam)

Yeniden başlatma işlemi

Kontak açıkken, araca göre:

-  2 göstergesi üzerinde “LASTİK BASINCI ÖĞRETME” fonksiyonunu seçmek için 3 veya 4 butonları üzerine kısa süreli basılı tutunuz;

- başladığını görülmesi için 3 veya 4 butonları üzerine uzunca (3 saniye kadar) basılı tutunuz.

“REF. LASTİK BASINÇÖĞRET.“ mesajının yaklaşık beş saniye görüntülenmesi lastik basınçları referans değerinin yeniden başlatılması isteğinin başarıyla başlatıldığını bildirir.

Veya

- gösterge üzerinde “SEt PP" fonksiyonunu seçmek için 3 butonu üzerine kısa süreli basılı tutunuz 2;

- başlatmak için 3 butonu üzerine uzunca (yaklaşık 3 saniye) basılı tutun. “SEt PP" mesajını takip eden beş saniye boyunca yanıp sönme lastik basınçları referans değerinin yeniden başlatılması isteğinin başarıyla başlatıldığını bildirir.

Sıfırlama bir kaç dakikalık sürüşün ardından çıkar.

Not

Basınç referans değeri kapı etiketinde öngörülen ve belirtilen değerden yüksek olmamalıdır.

SİSTEM B (devam)

Görüntüleme

Gösterge tablosundaki 2 göstergesi şişirme ile ilgili olası arızalar hakkında bilgi verir (havası inmiş lastik, patlamış lastik...).

Direksiyonu tutunuz

İkaz ışığı “LASTiK BASINCI AYARLAYINIZ” mesajıyla birlikte yanar.

En az bir lastiğin indiğini gösterir.

Eğer gerekiyorsa dört tekerin basıncı soğuksa kontrol edin ve tekrar ayarlayın. ikaz ışığı sürüşten birkaç dakika sonra söner.

Şerit ortalama beklemede

İkaz ışığı bir ses sinyaliyle birlikte sabit yanar ve araca göre “LASTİK PATLADI” mesajıyla birlikte görüntülenir.

Bu mesaj, ® ikaz ışığı ile birlikte ekranda belirir.

Bunlar en az bir tekerleğin patlamış veya inmiş olduğunu gösterir. Değiştirin veya patlamışsa Marka Yetkili Servisi’ni arayın. Tekerleğin havası inmişse lastiklerin basınçlarını ayarlayın.

Şerit ortalama kontrol ettirin

İkaz ışığı birkaç saniye yanıp söndükten sonra sabitlenir ve araca göre “LASTiK SENSÖRÜ KONTROLETTİR“ mesajı ile birlikte sabit olarak yanık kalır.

Bu mesaj, © ikaz ışığı ile birlikte ekranda belirir.

Bu en azından bir tekerleğin sensörünün olmadığını gösterir ( örneğin stepne). Diğer durumlarda, Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Ani lastik basınç kaybı (lastiğin patlaması...) sistem tarafından tespit edilemeyebilir.

® ikaz ışığı, güvenliğiniz için trafik şartlarına uygun olarak derhal durulmasını zorunlu kılar.

SİSTEM B (devam)

Lastik basınç kaybı düzeltilmesi

Basınçlar soğuk olarak ayarlanmalıdır (Sürücü kapısı çerçevesi üzerinde bulunan etikete bakınız).

Basınç kontrolünün soğuk lastiklerde yapılamadığı durumlarda, öngörülen basınçların 0,2 ile 0,3 bar (3 PSI) yükseltilmesi gerekir.

Lastik sıcakken kesinlikle havasını indirmeyiniz.

Lastik/tekerlek değişimi

Bu sistem özel ekipmanlar gerektirir (tekerlekler, lastikler, jantlar...). Bölüm 5 te ki “Lastikler” paragrafına bakınız.

Lastiklerin değiştirilmesi ve Marka Yetkili Servisi’nde mevcut ve sistem ile uyumlu aksesuarları öğrenmek için Marka Şebekesine başvurunuz: Diğer aksesuarların kullanılması, sistemin düzgün çalışmasına etki edebilir.

Stepne

Araçta bu donanım varsa, stepne kaptöre sahip değildir. Araç üzerine monte edilmişse, ikaz ışığı birkaç saniye yanıp söner ve © göstergesiyle birlikte sabit yanar. Araca göre, gösterge tablosunda "LASTiK SENSÖRÜ KONTROLETTİR“ mesajı belirir.

Lastik tamir köpüğü ve lastik şişirme kiti

Supaplar özel olduklarından sadece marka yetkili servisleri tarafından onaylanmış ekipmanları kullanınız. Bölüm 5’teki “Lastik şişirme kiti” paragrafına bakınız.