Listeye geri dön

ÖN KOLTUKLAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

İleri veya geri hareket ettirmek için

Koltuğa göre, kilidi açmak için çubuğu (1) veya kolu (4) kaldırınız. Seçtiğiniz konuma gelince kolu bırakınız ve iyi kilitlendiğinden emin olunuz.

Sürücü koltuğunun minder yüksekliğini ayarlamak için

Kolu (3) gerektiği kadar hareket ettiriniz:

- minderi yükseltmek için yukarı doğru;

- minderi indirmek için aşağı doğru.

Sırtlığı yatırmak için

Koltuğa göre, kolu (2) indiriniz veya kaldırınız ve sırtlığı istenilen konuma kadar yatırınız.

ð Isıtmalı koltuk

Motor çalışıyorken, kontaktöre (5) basınız; bir ikaz ışığı yanar.

Güvenlik nedeniyle, bu ayarları araç duruyorken yapınız.

Emniyet kemerlerinin etkinliğinin azalmaması için koltuğun sırtlığını arkaya doğru fazla yatırmamanızı öneririz.

Koltuk sırtlıklarının iyi kilitlendiğini kontrol ediniz.

Aracın tabanında (sürücünün önünde bulunan yer) hiçbir yabancı cisim bulunmamalıdır: Ani fren yapılması durumunda bu cisimler pedal grubunun altına kayabilir ve bunların kullanılmasını engelleyebilir.

Düz konumu

Araca göre, yolcu tarafı sırtlığı minderin üzerine yatırılabilir ve böylece düz bir konum elde edilebilir.

- Kolu (4) tutunuz ve koltuğu maksimum geriye çekiniz;

- baş dayanağını en alt noktaya kadar indiriniz;

- indirmek için sırtlığı yukarıdan tutunuz;

- kolu (2) çekiniz ve sırtlığı öne doğru yatırınız (minder kendiliğinden taban üzerine konumlanır);

- hiçbir nesnenin koltuğun hareketini engellemediğini kontrol ediniz;

- baş dayanağını (5) torpidonun altına konumlandırılacak şekilde eğiniz.

Koltuk otomatik olarak kilitlenir; iyi kilitlendiğinden emin olunuz.

Koltuğun yeniden konumlandırılması

Hiçbir nesnenin koltuğun hareketini engellemediğini kontrol ediniz.

- Kolu (2) çekiniz ve sırtlığı kaldırınız, iyi kilitlendiğinden emin olunuz;

- elinizi minderin ön tarafına yerleştirerek minderi yeniden konumlandırınız.

Arka koltuk yatırıldığında, ön koltukları dikkatlice hareket ettiriniz.

Düz konumda koltuk üzerindeki maksimum ağırlık: eşit olarak dağıtılmak üzere 80 kg.

Güvenlik nedeniyle, bu ayarları araç duruyorken yapınız.

Tabana yerleştirilmesi sırasında koltuk sırtlığını düz konumda tutmayı unutmayınız. Yaralanma tehlikesi vardır.

Yerleştirilmesi sırasında elinizi minderin ön tarafına koyunuz. Sıkışma tehlikesi vardır.

2 kişilik ön koltuklu model

Sırtlıklar yatırılabilir (bir veya iki kısımda).

Sırtlıkları yatırmak için

Sırtlıkların kilitlerini açmak 7, sırtlıkları indirmek A ve B için dili çekiniz 6.

Sırtlıkları kaldırmak

Sırtlıkları kaldırınız ve mesnetlerine kilitleyiniz.

Güvenlik nedeniyle, bu ayarları araç duruyorken yapınız.

Her türlü yaralanmaları önlemek için, hiç kimsenin hareketli kısımların yakınında olmadığını kontrol ediniz. Koltuğun hareket ettirilmesi sırasında, hiçbir şeyin hareketli kısımları ve kilitlenmesini engellemediğine dikkat ediniz.

Ön koltuklar

Çalışma arızaları

(araca göre)

Yan sürgülü kapının çalışmaması durumunda, kolu (8) indiriniz, sırtlık yatana kadar kalkık durumda tutunuz ve koltuğu öne doğru kaydırınız.

Koltuğu konfor konumuna getiriniz, arkaya doğru kaydırınız.

Koltuğu ayarlayınız ve iyi kilitlendiğinden emin olunuz.