Listeye geri dön

ISITMA, KLİMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kumandalar

1 - Dahili sirkülasyon kumandası.

2 - Hava sıcaklığının ayarlanması.

3 - Havalandırma hızının ayarlanması.

4 - Araç içinde hava dağıtımının ayarlanması.

5 - Rezistanslı arka cam buz/buğu giderme ve rezistanslı dikiz aynalarının kumandası ve ikaz ışığı.

6 - Klima çalıştırma kumandası ve ikaz ışığı (araca göre).

Kullanım bilgileri ve tavsiyeleri:

“Klima: Kullanım bilgileri ve tavsiyeleri” paragrafına bakınız.

Klimanın çalıştırılması veya durdurulması

Tuş (6) klimanın çalıştırılmasını (ikaz ışığı yanar) veya durdurulmasını (ikaz ışığı söner) sağlar.

Klima veya hava çevrimi, araç içindeki sıcaklığı düşürmek için kullanılabilir.

Hava çevrimi, istenilen sıcaklığa daha hızlı ulaşmak için kullanılabilir.

Klima sıcaklık kumandalarından bağımsız olarak kullanılabilir. Soğuk havada buğunun daha hızlı bir şekilde giderilmesi için kullanılabilir. Bir sonraki sayfadaki “Hızlı Buğu Giderme” paragrafına bakınız.

Klima, dış hava sıcaklığı düşükse çalışmaz.

Hava sıcaklığının ayarlanması

İstenilen sıcaklığa göre kumandayı (2) çeviriniz. Sürgü kırmızıda ilerledikçe, sıcaklık artar.

Araç içi hava dağıtımı

Sürgüyü işaretli konumların karşısına getirmek için kumandayı (4) çeviriniz.

W Hava akımı, ön cam ve yan cam buğu giderme çıkışlarına doğru yönlendirilmiştir. Bu konum buğunun ortaya çıkmasını önlemeyi sağlar.

i Hava akımı ön cam ve yan cam buğu giderme çıkışlarına ve yolcu ayaklarına doğru yönlendirilmiştir.

Bu konum, soğuk havalarda araç içi konforuna en kısa sürede ulaşmak için önerilmiştir.

ó Hava akımı, öncelikle yolcuların ayaklarına doğru yönlendirilmiştir.

G Hava akımı, tüm havalandırma çıkışlarına ve yolcu ayaklarına doğru yönlendirilmiştir.

J Hava akımı, sadece torpido üzerindeki havalandırma çıkışlarına yönlendirilmiştir.

Son konum, sıcak havalarda en iyi konfor seviyesine ulaşmak için önerilen ayardır.

Hızlı buğu giderme

Aşağıdaki kumandaları şu şekilde ayarlayın:

- 2 kumandası: Maksimum sıcaklık;

- 3kumandası: En yüksek havalandırma hızı;

- 4 kumandası: W 9 bölgesine hava dağıtımı;

- 1 kumandası: Dış hava W 8.

Klimayı etkinleştirmek için: 6 düğmesine basınız.

Havalandırma hızının ayarlanması

Normal kullanım

Havalandırmayı çalıştırmak ve gücünü ayarlamak için, 3 kumandasını dört konumdan (BCD veya E) biri üzerine getiriniz.

Havalandırmayı minimuma ayarlamak için B konumunu seçiniz veya havalandırmayı maksimuma ayarlamak için E konumunu seçiniz.

Konum 0

Bu konumda (A işareti):

- 6 düğmesi etkin olsa bile klima otomatik olarak durur (ikaz ışığı yanık kalır);

- araç içindeki havalandırma hızı sıfırdır;

- yine de araç seyir halindeyken düşük bir hava debisi mevcuttur.

Olağan kullanımda bu konumdan kaçınılmalıdır.

Dahili sirkülasyon (araç içinin yalıtılması)

1 kumandasını, hava çevrimi simgesine K doğru çeviriniz.

Dışarıdan hava emilmeden, araç içinden alınan hava ile çevrim yapılır.

Dahili sirkülasyon aşağıdakileri sağlar:

- araç içini dış hava ortamından ayırmak için (hava kirliliği olan bölgelerde seyir, kötü kokular vb.);

- araç içinde istenilen sıcaklığa daha hızlı bir şekilde ulaşmak için.

Bu konumun uzun süreli kullanımı yan camlarda ve ön camda buğu oluşmasına ve araç içinde tazelenmemiş havadan kaynaklanan rahatsızlığa yol açabilir.

Bu nedenle, dahili sirkülasyona gerek kalmadığında derhal kumandayı (1) yeniden çevirerek normal çalışmaya geçilmesi tavsiye edilir.