Listeye geri dön

ÖN BAŞ DAYANAĞI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Baş dayanağı (A)

Baş dayanağını yükseltmek için

İstenilen yüksekliğe ulaşıncaya kadar yukarı doğru çekiniz.

Baş dayanağını indirmek için

2 dilini öne doğru çekiniz ve baş dayanağını kilidini açmak için hafifçe kaldırın ve elinizle tutarak istenen yüksekliğe ulaşıncaya kadar indiriniz.

Baş dayanağını çıkarmak için

En yüksek konumuna kadar kaldırınız. Butona (1) basınız ve baş dayanağını çıkarmak için kaldırınız.

Baş dayanağını yerine takmak için

Her şeyden önce, baş dayanağı çubuklarının hizalarına ve temiz olmalarına dikkat ediniz.

2 dilini öne doğru çekiniz;

Çubukları, dişleri ön tarafa gelecek şekilde, yuvalarına sokunuz (gerekiyorsa sırtlığı arkaya doğru yatırınız).

Baş dayanağını istenilen yüksekliğe kadar elle tutarak indiriniz.

Baş dayanağı bir emniyet unsurudur, aracınızda bulunmasına ve doğru konumda kullanmaya özen gösteriniz: Dayanağın üst kısmı başın üst kısmına mümkün olduğunca yakın olmalıdır ve başınız ve baş dayanağı arasındaki mesafe mümkün olduğunca az olmalıdır.

Baş dayanağı (B)

Baş dayanağını yükseltmek için

İstenilen yüksekliğe ulaşıncaya kadar yukarı doğru çekiniz.

Baş dayanağını indirmek için

Butona (3) basınız ve baş dayanağını istenilen yüksekliğe kadar elle tutarak indiriniz.

Baş dayanağını çıkarmak için

En yüksek konumuna kadar kaldırınız. Butona (4) basınız ve baş dayanağını çıkarmak için kaldırınız.

Not: Baş dayanağı çıkarıldığında, çubukların konumunu değiştirmemeye dikkat ediniz.

Baş dayanağını yerine takmak için

Çubukların ayarı değiştirildiyse, yukarı doğru çekerek çubukları maksimum çekiniz. Hizalarına, temiz olmalarına ve zorlanma olması durumunda, dişlerin ön tarafa gelecek şekilde yerleştirilmiş olduğunu kontrol ediniz.

Baş dayanağı çubuklarını dişlerin içine sokunuz (gerekiyorsa sırtlığı arkaya doğru yatırınız).

Baş dayanağını kilitleninceye kadar indiriniz, ardından butona (3) basınız ve baş dayanağını sonuna kadar indiriniz.

Baş dayanağı bir emniyet unsurudur, aracınızda bulunmasına ve doğru konumda kullanmaya özen gösteriniz: Dayanağın üst kısmı başın üst kısmına mümkün olduğunca yakın olmalıdır ve başınız ve baş dayanağı arasındaki mesafe mümkün olduğunca az olmalıdır.

Baş dayanağı (C)

Baş dayanağını yükseltmek için

İstenilen yüksekliğe ulaşıncaya kadar yukarı doğru çekiniz.

Baş dayanağını indirmek için

Dile (5) basınız ve baş dayanağını istenilen yüksekliğe kadar elle tutarak indiriniz.

Baş dayanağını çıkarmak için

En yüksek konumuna kadar kaldırınız. Dillere (5 ve 6) basınız ve baş dayanağını çıkarmak için kaldırınız.

Not: Baş dayanağı çıkarıldığında, çubukların konumunu değiştirmemeye dikkat ediniz.

Baş dayanağını yerine takmak için

Dile (5) bastırınız.

Çubukları, dişleri ön tarafa gelecek şekilde, yuvalarına sokunuz ve baş dayanağını istenilen yüksekliğe kadar indiriniz.

Baş dayanağı bir emniyet unsurudur, aracınızda bulunmasına ve doğru konumda kullanmaya özen gösteriniz: Dayanağın üst kısmı başın üst kısmına mümkün olduğunca yakın olmalıdır ve başınız ve baş dayanağı arasındaki mesafe mümkün olduğunca az olmalıdır.