Listeye geri dön

FARLAR: ampullerin değiştirilmesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kısa farlar

Muhafazayı (A) sökünüz.

Klipslerini açmak için ampul taşıyıcısını (3) yatırınız ve ampulü değiştiriniz.

Ampul tipi: H7.

Ampul değiştirildikten sonra, lütfen farların bir profesyonel tarafından ayarlandığından emin olunuz.

Uzun farlar

Muhafazayı (B) sökünüz.

Klipslerini açmak için ampul taşıyıcısını (1) yatırınız ve ampulü değiştiriniz.

Ampul tipi: H7.

Ampulün camına dokunmayınız. Altından tutunuz.

Farlardaki plastik kısımlara zarar vermemek için mutlaka anti U.V. 55W ampuller kullanılmalıdır. Takma sırasında doğru yerleştirmek için, sökme işleminden önce ampulün konumunu işaretleyiniz.

Ampulü değiştirdikten sonra muhafazayı takmayı unutmayınız.

Sinyal lambaları

Lamba muhafazasını 2 saat yönünde bir çeyrek tur döndürünüz ve lambayı çıkarınız.

Ampul tipi: PY21W.

Bulunduğunuz ülkenin yasalarına göre veya önlem olarak, Marka Yetkili Servisi’nden yedek bir ampul takımı ve sigorta takımı temin ediniz.

Ampuller basınçlı olduklarından değiştirilmeleri sırasında patlayabilir.

Yaralanma tehlikesi.

Motor yakınındaki müdahaleler sırasında, motorun sıcak olabileceğini dikkate alınız. Ayrıca, motor soğutma fanı her an çalışabilir. Motor bölmesindeki ikaz size bunu hatırlatır.

Yaralanma tehlikesi.

Gündüz farı, ön LED park lambası 4

Bir Marka Yetkili Servisi’ne danışınız.

Motor bölmesinde herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce kontağı kapatmanız gereklidir. MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI, DURDURULMASI.

Elektrik devresi üzerindeki her türlü müdahale (veya değişiklik) için gerekli parçalara sahip bir Marka Yetkili Servisi tarafından gerçekleştirilmelidir, çünkü yanlış bir bağlantı elektrik tesisatının (kablo tesisatı, organlar, özellikle alternatör) hasar görmesine neden olabilir.