Listeye geri dön

PARK YARDIMI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Çalışma prensibi

Oklarla 1 gösterilen ultrasonik kaptörler, araçla bir engel arasındaki mesafeyi ölçmek üzere tamponlara takılıdır.

Araca bağlı olarak sistem, aracın önündeki, arkasındaki ve yanlarındaki engelleri algılar.

Park yardımı sistemi, ancak araç yaklaşık 10 km/h’nin altında bir hızdayken devreye alınır.

İşlev, sistem tarafından tanınmayan çekme veya taşıma sistemlerini dikkate almaz.

Bu ölçüm, engele yaklaşıldıkça frekansı yükselen ve engelle araç arasında yaklaşık 20 ila 30 santimetre mesafe kaldığında sürekli hale gelen sinyal sesleriyle gerçekleşir.

Ultrasonik kaptörlerin konumu 1

1 oklarının işaret ettiği ultrasonik sensörlerin önünün kapanmadığından (kir, çamur, kar, kötü takılmış/bağlanmış bir plaka tarafından), darbe almadığından, modifiye edilmediğinden (boya dahil) veya aracınızın arkasına ve/veya araca bağlı olarak önüne takılan herhangi bir aksesuar tarafından engellenmemiş olduğundan emin olunuz.

Bu fonksiyon sürüş için ek bir yardımdır.

Dolayısıyla hiçbir durumda, bu fonksiyon geri manevralar sırasında sürücünün dikkatinin ve sorumluluğunun yerini alamaz.

Sürücü, sürüş esnasında meydana gelebilecek ani olaylara karşı her zaman hazır olmalıdır: manevra sırasında kör noktada küçük, kısıtlı hareketli engeller (bir çocuk, bir hayvan, çocuk arabası, bisiklet, taş, direk vb.) bulunmadığından her zaman emin olun.

Not: Gösterge 2, araç çevresini gösterir ve bip sesleri çıkarır.

Yan algılamanın etkinleşmesi öncesi birkaç metre yol katedilmesi gerekir.

Tüm bölgelerin rengi gri olduğunda, araç çevresinin tamamı izlenir:

- A: araç çevresi analiz ediliyor;

- B: araç çevresi analiz edildi.

Not: “360º kamera” fonksiyonu bulunan araçlar için 360° KAMERA, araç çevresinin analizi (A ve B alanları) “Kuş bakışı görüntü” veya “Yandan görüntü” modunda görüntülenmez.

Çalışması

Aracın ön, arka ve yan taraflarındaki yakın nesnelerin çoğu algılanır.

Engelin mesafesine göre, ses sinyalinin sıklığı engele yaklaşıldıkça artar ve engel mesafesi yanlarda 20 cm, ön veya arkada ise 30 cm’ye düştüğünde sinyal sürekli hale gelir. Yeşil, turuncu (veya araca bağlı olarak sarı) ve kırmızı bölgeler C ekranında görüntülenir.

Not: bir manevra sırasında gidiş yönünün değişmesi durumunda, bir engele çarpma riski için geç sinyal verilebilir.

Manevra sırasında aracın alt kısmına bir darbe gelmesi durumunda (örnek: baba, yüksek kaldırım veya başka bir yol düzenleme elemanı ile temas), araca zarar verebilirsiniz (örnek: akslardan birinin deforme olması).

Her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak için, aracınızı bir Marka Yetkili Servisi’ne kontrol ettiriniz.

Yandaki engellerin algılanması

Tekerleklerin yönüne göre, sistem aracın yönünü belirler ve aracın yanında yer alan bir 3 engelle çarpışma riski olup olmadığına yönelik olarak sizi uyarır.

Aracın yanında bir engel algılandığında:

- çarpışma riski varsa, engele yaklaştıkça sesli sinyalin frekansı giderek artarak sonunda sürekli hale gelir.  D yeşil, turuncu ve kırmızı bölgeler ekranda görüntülenir;

- hiçbir çarpma riski yoksa, engele yaklaşıldığında hiçbir sesli sinyal verilmeyecektir. Yeşil, turuncu ve kırmızı bölgeler D ekranında taralı olarak görüntülenir.

Not: Bir manevra sırasında gidiş yönünün değişmesi durumunda, bir engele çarpma riski için geç sinyal verilebilir.

Devreye alma/ devre dışı bırakma

Multimedya ekranı bulunan araçlar 4

Ultrasonik algılayıcıların kapsamındaki çeşitli bölgeleri multimedya ekranından devreye almak veya devre dışı bırakmak için multimedya talimatlarına bakınız.

“ON” veya “OFF” seçeneğini uygulayınız.

Manevra sırasında aracın alt kısmına bir darbe gelmesi durumunda (örnek: baba, yüksek kaldırım veya başka bir yol düzenleme elemanı ile temas), araca zarar verebilirsiniz (örnek: akslardan birinin deforme olması).

Her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak için, aracınızı bir Marka Yetkili Servisi’ne kontrol ettiriniz.

Multimedya ekranı bulunmayan araçlar

Park yardımını devre dışı bırakmak için, araç dururken 6 düğmesine basınız. Düğme ikaz ışığı yanar. Fonksiyonu etkinleştirmek için tekrar 6 butonuna basınız. Düğme 5 ikaz ışığı söner.

Ayarlar

Multimedya ekranı bulunan araçlar 4

Araca bağlı olarak, motor çalışıyorken, bazı ayarlar multimedya ekranından 4 ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için, mültimedya sistemi kullanım talimatlarına bakınız.

Park yardımı ses seviyesi

+ veya - üzerine basarak park yardımı ses seviyesini ayarlayınız.

Sistem sesi

Sistem sesinin seçilmesini sağlar.

Sistem sesinin devre dışı bırakılması

Park yardımı sesini devreye alınız veya devre dışı bırakınız.

Not: sesi devre dışı bırakırsanız, artık bir engele yaklaştığınızda sesli sinyallerle uyarılmazsınız.

Araç yaklaşık 10 km/h’den daha düşük bir hızda giderken bazı gürültüler (motosiklet, kamyon, pnömatik deliciler vb.) park yardımı sesli sinyal seslerini tetikleyebilir.

Multimedya ekranı bulunmayan araçlar

- Araç dururken “Araç” sekmesine ulaşmak için 7 düğmesine gerektiği kadar basınız;

- “Ayarlar” menüsüne ulaşmak için 8 veya 9 kumandasına tekrar tekrar basınız. 10 OK butonuna basınız;

- “PARK YARDIMI” menüsüne ulaşmak için 8 veya 9 kumandasına tekrar tekrar basınız. 10 OK butonuna basınız;

- “UYARI SESI” seçerek Park Yardımı ses seviyesini 8 veya 9 kumandalarını kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Park yardımını manuel olarak devre dışı bırakma

Şu şartlarda işlevi devre dışı bırakmanız gerekir:

- Ultrasonik sensörlerin önünde sistem tarafından tanınmayan çekme, taşıma veya römork ekipmanı bulunuyorsa;

- Ultrasonik sensörlerde hasar olması durumunda.

Park yardımının otomatik devre dışı kalması

Sistem aşağıdaki durumlarda devre dışı kalır:

- aracın hızı yaklaşık 10 km/h’den fazla olduğunda;

- araca bağlı olarak, araç yaklaşık beş saniyeden daha uzun bir süre durduğunda ve bir engel algılandığında (örneğin trafiğin sıkışık olması...);

- manuel vites kutulu araçlarda vites boştayken veya otomatik vites kutulu araçlarda vites kolu N veya P konumundayken;

- bir çalışma arızası tespit edildiğinde.

Not: araçta sistem tarafından tanınan bir römork bağlantısı takılıysa, sadece arka Park Yardımı işlevi devre dışı bırakılır.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, geri vitese her geçildiğinde yaklaşık üç saniye boyunca bir sinyal sesi duyulur ve gösterge tablosunda “Park yardımını kontrol ediniz” mesajı görüntülenir. Yetkili Servis’e başvurunuz.

Manevra sırasında aracın alt kısmına bir darbe gelmesi durumunda (örnek: baba, yüksek kaldırım veya başka bir yol düzenleme elemanı ile temas), araca zarar verebilirsiniz (örnek: akslardan birinin deforme olması).

Her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak için, aracınızı bir Marka Yetkili Servisi’ne kontrol ettiriniz.

Sistemin müdahaleleri, onarımları

- Darbe durumunda, kaptörlerin hizalaması değişebilir ve bu nedenle çalışmaları da etkilenebilir. İşlevi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

- Kaptörlerin bulunduğu alandaki işlemler (onarımlar, değiştirmeler vb.) uzman biri tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sadece bir Marka Yetkilisi sisteme müdahale etme yetkisine sahiptir.

Sistem bozukluğu

Örneğin, şu gibi koşullar sistemin çalışmasını önleyebilir veya olumsuz etkileyebilir:

- olumsuz hava koşulları (yağmur, kar, dolu, buzlanma vb.);

- güçlü elektromanyetik dalgalara maruz kalma durumunda (yüksek gerilimli hatlar altında vb.);

- bazı gürültü türleri (motosiklet, kamyon, pnömatik deliciler vb.);

- uygun olmayan bir çeki topuzunun veya kancasının takılması.

Yanlış alarm veya alarm verilmemesi riski

Sistemin anormal davrandığı durumlarda, sistemi devre dışı bırakınız ve bir Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Sistemin çalışmasıyla ilgili kısıtlamalar

- Sistemin doğru şekilde çalışmasını garanti altına almak için, kaptör bölgesi temiz olmalı ve bu bölgede hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

- araca yakın hareket eden küçük nesneler (motosikletler, bisikletler, yayalar vb.) sistem tarafından tanınmayabilir.

- Sistem, araca çok yakın olan nesneleri algılamayabilir.

- Diğer araçların veya nesnelerin ilerleme hızı önemli oranda farklıysa, sistem uyarı vermeyebilir.

- Bir manevra sırasında gidiş yönünün değişmesi durumunda sistem, engelleri gecikmeli olarak bildirebilir.

- Araç bir römork çekerken arka Park Yardım Sistemi devre dışı bırakılmalıdır

Fonksiyonun devre dışı bırakılması

Şu şartlarda işlevi devre dışı bırakmanız gerekir:

- kaptör bölgesi zarar görmüştür (arka tampon);

- araçta sistem tarafından tanınmayan bir çekme tertibatı (topuz, kanca, adaptör vb.) varsa.

ARKA / ÖN / YAN PARK YARDIMININ KULLANILMASI

ELLER SERBEST PARK YARDIMININ KULLANILMASI