Listeye geri dön

360° KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bu özellik, ön tamponda, kapı dikiz aynalarında ve bagaj kapağında bulunan 12 ve 3 kameraları ile araç tamponlarında bulunan 4 kaptörlerinden alınan bilgileri kullanarak, zor manevralarda (ör. park etme) araç çevresini göstererek yardımcı olur.

Çalışma

Kameralar, 5 multimedya ekranına dört ayrı görüntü aktarır.

Bunlar, araç çevresini görüntülemenizi sağlar:

- ön görüntü: kamera 1 ile;

- arka görüntü: kamera 3 ile;

- kuş bakışı görüntü: kameralar 12 ve 3 ile;

- ön yan görüntü (araca göre): kamera 2 ile (yolcu tarafı).

Ultrasonik algılayıcılar, aracın ön, arka ve (araca göre) yan tarafındaki engelleri algılar.

Not: kameraların engellenmediğinden emin olunuz (kir, çamur, kar vb. nedeniyle).

Bu fonksiyon ek bir yardımdır. Dolayısıyla bu fonksiyon hiçbir durumda sürücünün gösterdiği özeni ve sorumluluğu üstlenemez.

Sürücü, sürüş esnasında meydana gelebilecek ani olaylara karşı her zaman hazır olmalıdır: manevra sırasında kör noktada küçük, kısıtlı hareketli engeller (bir çocuk, bir hayvan, çocuk arabası, bisiklet, taş, direk vb.) bulunmadığından her zaman emin olunuz.

Ön görüntü 1

Ön kamera görüntüsü, 5 multimedya ekranında görüntülenir.

Arka görüntü 3

Arka kamera görüntüsü, 5 multimedya ekranında görüntülenir.

5 multimedya ekranı, 3 arka görüntüsünü dikiz aynasındaki gibi ters olarak gösterir.

Ön veya arka görüntüde: eğimli bir zeminde manevra yapılırken, multimedya ekranında gösterilen nesneler göründüğünden daha yakın veya daha uzak olabilir.

Herhangi bir manevradan önce mesafeyi doğru değerlendirmek için bu durumu hesaba katınız.

Sabit gabari 6

5 Multimedya ekranına aktarılan “ön” veya “arka” görüntü, bir veya iki kılavuz çizgisi 6 ve 7 ile görüntülenir.

Bu sistem öncelikle gabarilerle kullanılır (yörünge için hareketli ve mesafe için sabit).

Sabit gabari, aracın arkasındaki mesafeyi belirten renkli işaretlerden (AB ve C) oluşur:

- A (kırmızı) aracın yaklaşık 30 santimetre mesafesinde;

- B (sarı) aracın yaklaşık 70 santimetre mesafesinde;

- C (yeşil) aracın yaklaşık 150 santimetre mesafesinde.

Hareketli gabari 7 (araca göre)

Bu, 5 multimedya ekranında mavi olarak gösterilir. Bu, ön ve arka görüntüde, direksiyon simidinin konumuna göre aracın yörüngesini gösterir.

Ön, arka ve yan kılavuz çizgileri düz zemine yansıtılan bir gösterimdir, dikey bir nesneyle veya yerdeki bir nesneyle üst üste geldiğinde bu bilgi dikkate alınmamalıdır.

Multimedya ekranının kenarında görüntülenen nesneler biçimsiz görünebilir.

Fazla aydınlatma durumunda (kar, araç güneş altında...), kamera vizyonu hasar görebilir.

Kameraların birleştirilmiş görüntüsünde:

- yüksek nesneler (kaldırım, araç, vb.) kuş bakışı görüntüde biçimsiz görünebilir;

- aracın üstündeki hiçbir nesne görüntülenmez.

Kuş bakışı görüntü

Kuş bakışı görüntü, 12 ve 3 kameralarının birleştirilmiş bir görüntüsüdür.

Araç ve çevresinin üstten görünümü görüntüler.

Bu görüntü, araç konumunun anlık olarak çevresinde bulunan nesnelerle bağlantılı görüntüsünü doğrulamak için kullanılabilir.

8 görüntüsü aracın konumunu gösterir. Kameraların kapsamadığı 9 bölgeler siyah ile gösterilir.

“Kuş bakışı görüntü” modunda, multimedya ekranında gösterilen nesneler gerçekte daha uzaktadır.

Herhangi bir manevradan önce mesafeyi doğru değerlendirmek için bu durumu hesaba katınız.

Yolcu tarafından ön yan görüntü 2

(araca göre)

Kapı dikiz aynasına takılı olan kamera, 5 multimedya ekranına bir yan görüntü aktarır.

Araca göre, kuş bakışı görüntüyü ön yan görüntüye çevirmek için multimedya ekranını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, mültimedya sistemi kullanım kılavuzuna bakınız.

“Yolcu tarafında ön yan görüntü”, mesafeleri ölçebilmek amacıyla multimedya ekranına sabit kılavuz çizgileriyle birlikte aktarılır.

Sabit kılavuz çizgileri 10, 11 ve  12

Sabit kılavuz çizgisi 10, aracın ön kısmını gösterir.

Sabit kılavuz çizgisi 12, kapı dikiz aynaları dahil aracın genişliğini gösterir.

Sabit kılavuz çizgileri 11, yeşil ve noktalı şekilde gösterilir. Bunlar, 10 ve 12 sabit kılavuz çizgilerinin uzantılarıdır.

Araca göre, kuş bakışı görüntüyü ön yan görüntüye çevirmek için multimedya ekranını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, mültimedya sistemi kullanım kılavuzuna bakınız.

Engel algılama

Sistem etkinleştirildiğinde, eğer “Park Yardımı” fonksiyonu aracın etrafında bir veya daha fazla engel algılarsa, 13 gösterge çizgileri şurada görüntülenir:

- kuş bakışı görüntüde;

- yolcu tarafında ön yan görüntüde (araca göre).

Sesli uyarıya ek olarak, bu gösterge çizgileri, engellerin yakınlığını farklı renklerle gösterir:

- Yeşil: engel yaklaşık 50 ile 70 cm arasında;

- Sarı: engel yaklaşık 30 ile 50 cm arasında;

- Kırmızı: engel yaklaşık 30 cm mesafede.

Bu gösterge çizgileri ayrıca, engellerin algılandığı konumu da “araç” sembolü ile bağlantılı konumları ile belirtildiği gibi gösterir.

Daha fazla bilgi için PARK YARDIMI.

Devreye alma/devre dışı bırakma

Otomatik Mod

Kontak açıkken, geri vitese geçildiğinde otomatik mod devreye girer. 5 Multimedya ekranında arka görüntü ve kuş bakışı görüntü görünür.

Geri vitesten hızlıca ileri vitese geçildiğinde, 5 multimedya ekranında arka görüntü ile kuş bakışı görüntünün yerini ön görüntü ve kuş bakışı görüntü alır.

Otomatik mod aşağıdaki şekillerde devre dışı bırakılır:

- vites kolu yaklaşık üç saniye boyunca boşta (manuel vites kutusu) veya N veya P konumunda (otomatik vites kutusu) kaldığında;

- araç hızı ileri yönde 10 km/sa değerinin üzerine çıktığında.

Manuel mod

Manuel modu etkinleştirmek için, araç durur halde ve motor çalışırken 14 butonuna basınız: multimedya ekranında ön görüntü ve kuş bakışı görüntü belirir.

Manüel mod aşağıdaki şekillerde devre dışı bırakılır:

- araç hızı ileri yönde 10 km/sa değerine ulaştığında;

- vites kolu yaklaşık üç dakika boyunca kullanılmadığında;

- 14 düğmesine bastığınızda.

- Bu fonksiyonu kapı dikiz aynaları katlanmış durumdayken kullanmayınız.

- Fonksiyonu kullanmadan önce bagaj kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.

- Kameraların önüne herhangi bir nesne yerleştirmeyiniz.

Tahmini mesafe ile gerçek mesafe arasındaki fark

Dik bir rampada ileri veya geri vitesle yokuş yukarı gitme

Sabit kılavuz çizgileri 15, mesafeyi gerçekte olduklarından daha yakında gösterir.

Ekranda görüntülenen nesneler gerçekte rampa üzerinde daha uzaktadır.

Örneğin, ekran D noktasında bir nesne gösteriyorsa, nesnenin gerçek uzaklığı E noktası üzerindedir.

Dik bir rampada ileri veya geri vitesle yokuş aşağı gitme

Sabit kılavuz çizgileri 15, mesafeyi gerçekte olduklarından daha uzakta gösterir.

Dolayısıyla, ekranda görüntülenen nesneler gerçekte rampa üzerinde daha yakındadır.

Örneğin, ekran G noktasında bir nesne gösteriyorsa, nesnenin gerçek uzaklığı F noktası üzerindedir.

Çıkıntılı bir nesne üzerinden ileri veya geri vitesle geçme

Ekranda H konumu, J konumundan daha uzakta gibi görünür. Ancak, H konumu, K konumu ile aynı mesafededir.

Sabit ve mobil bilgiler ile belirtilen yörünge, nesne yüksekliğini hesaba katmaz. Yani, araç K konumuna doğru geri vitesle ilerlerken nesneye çarpma riski vardır.

Sistemin çalışmasıyla ilgili kısıtlamalar

Sistem, bazı bölgelerde bulunan nesneleri gösteremez.

Ön veya arka görüntüleme modunda sistem, L bölgesinde bulunan bir nesneyi görüntülemek için kullanılamaz.

Kuş bakışı modunda sistem, M bölgesinde (görüntülenen bölgenin kenarına yakın kısımda) bulunan büyük bir nesneyi görüntülemek için kullanılamaz.

Gösterim ayarı

Kontak açıkken özelliği kullanmak için 14 butonuna basınız veya vites kolunu R konumuna (otomatik vites kutusunda) veya geri vitese alınız (manuel vites kutusunda).

Fonksiyon, vites kolu konumuna göre ekranda farklı görüntüler gösterir.

Araca göre, “kuş bakışı görüntü” veya “yolcu tarafında ön yan görüntü” seçeneklerini seçebilirsiniz.

Güvenlik nedeniyle, bu ayarları araç duruyorken yapınız.

Vites kolu R konumunda (otomatik vites kutusunda) veya geri vitesteyse (manuel vites kutusunda) aşağıdaki görüntüler mevcuttur:

- arka görüntü/kuş bakışı görüntü arasında bölünmüş ekran;

veya

- arka görüntü/ön yan görüntü arasında bölünmüş ekran (araca göre).

Geri vitesten P konumuna (otomatik vites kutusunda) veya boşta (manuel vites kutusunda) geçilmesi sırasında aşağıdaki görüntüler mevcuttur:

- arka görüntü/kuş bakışı görüntü arasında bölünmüş ekran;

veya

- arka görüntü/ön yan görüntü arasında bölünmüş ekran (araca göre).

Geri vitesten D konumuna (otomatik vites kutusunda) veya herhangi bir vitese (manuel vites kutusunda) geçilmesi sırasında aşağıdaki görüntüler mevcuttur:

- ön görüntü/kuş bakışı görüntü arasında bölünmüş ekran;

veya

- ön görüntü/ön yan görüntü arasında bölünmüş ekran (araca göre).

Kamera ayarlarının yapılması

Aşağıdaki ayarlar değiştirilebilir:

- parlaklık;

- renkler;

- kontrast.

Daha fazla bilgi için, mültimedya sistemi kullanım kılavuzuna bakınız.

Not: güvenlik nedeniyle, araç hareket halindeyken kamera görüntüleri “Ayarlar” menüsünde gösterilmez.

360° GÖRÜŞÜN KULLANILMASI