Listeye geri dön

SÜRÜŞ DÜZELTME VE DESTEK SISTEMLERI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Araca göre bu, aşağıdakilerden oluşur:

- fren sistemi (ABS);

- savrulma kontrollü ve antipatinaj sistemli (ESC) dinamik sürüş kontrolü;

- acil fren destek sistemi;

- rampada kalkış yardımı.

Diğer sürüş destek sistemleri ilerideki sayfalarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Bu fonksiyonlar, aracın tutumunu sürücünün isteğine uygun hale getirmeyi sağlamak için kritik sürüş koşullarında ilave yardımlardır.

Bu işlevler, sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracın sınırlarını zorlamaya ve daha hızlı sürmeniz konusunda sizi teşvik etmeye çalışmaz. Dolayısıyla, manevra yapıldığı sırada hiçbir durumda sürücünün dikkatini ve sorumluluğunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüş sırasında aniden meydana gelebilecek olaylara karşı dikkatli olmalıdır).

ABS sistemi (ABS)

Ani bir fren durumunda, ABS tekerleklerin kilitlenmesini önlemeyi yani durma mesafesini kontrol etmeyi ve aracın kontrolünü muhafaza etmeyi sağlar.

Bu şartlarda, frenlemede engelleme manevraları mümkündür. Ayrıca, bu sistem uygun olmayan zeminde bile durma mesafelerini en iyi duruma getirmeyi sağlar (ıslak zemin...).

ABS sisteminin devreye girdiği, fren pedalında zayıf veya biraz daha kuvvetli titreşimin oluşmasıyla anlaşılır. ABS, hiçbir durumda lastik-zemin yol durumuna bağlı “fizik” performanslarının iyileştirilmesini sağlamaz. Bu yüzden, her zaman doğru sürüş kurallarına (araçlar arasındaki mesafe vb.) uyulması zorunludur.

Acil bir durumda, fren pedalına kuvvetli ve sürekli bir şekilde basılması önerilir. Fren pedalına art arda basmak (pompalamak) gerekmez. ABS, fren sistemine uygulanan gücü düzenler.

Çalışma arızaları:

- © ve x gösterge panelinde yanar ve “ABS kontrol ettirin”, “Fren sistemini kontrol ettirin” ve “ESC kontrol ettirin” mesajları görüntülenir: bu ise ABS, ESC ve acil fren desteğinin devre dışı olduğunu gösterir. Frenleme her zaman sağlanır;

- x, D, © ve ® gösterge panelinde yanar ve “Fren sistemi arızası” mesajı görüntülenir: fren sisteminde arıza bulunduğunu gösterir.

İki durumda da Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz.

Fren sistemleriniz kısmen çalışmaktadır. Bununla birlikte, aniden fren yapmak tehlikelidir ve trafik koşulları uygun olur olmaz hemen durmanız gereklidir. Marka Yetkili Servisi’ne danışınız.

Savrulma kontrollü ve antipatinaj sistemli (ESC) dinamik sürüş kontrolü

ESC dinamik sürüş kontrolü

Bu sistem, “kritik” sürüş koşullarında (bir engelden kaçma, virajda yere tutunma kaybı...) araç kontrolünü muhafaza etmeyi sağlar.

Çalışma prensibi

Direksiyon simidindeki bir kaptör, sürücü tarafından talep edilen yörüngeyi tespit eder.

Araçtaki diğer yerlere yerleştirilmiş algılayıcılar gerçek yörüngeyi tespit eder.

Sistem, sürücü talebini aracın yörüngesiyle karşılaştırır ve eğer gerekli görürse bazı tekerleklerin fren sistemine ve/veya motor gücüne etki ederek gerçek yörüngeyi düzeltir. Sistem tetiklendiği, ikaz ışığı gösterge tablosunda yanıp söner.

Savrulma kontrol sistemi

Bu sistem, belirgin bir savrulma (ön lastiklerin yere tutunma kaybı) halinde, ESC sisteminin çalışmasını mümkün olan en iyi duruma getirir.

antipatinaj sistemi

Bu sistem, tahrik tekerleklerinin patinajını sınırlamaya ve ilk harekete geçme, hızlanma veya yavaşlama durumlarında aracı kontrol etmeye yardım eder.

Çalışma prensibi

Tekerleklerdeki kaptörler sayesinde sistem her an tahrik tekerleklerinin hızlarını ölçer bunları karşılaştırır ve dengelemeye çalışır. Eğer bir tekerlek patinaj yapma eğilimi gösterirse sistem, çekiş gücü tekerleğin yere tutunabileceği seviyeye inene kadar tekerleği frenler.

Sistem aynı zamanda, gaz pedalı üzerine uygulanan etkiden bağımsız olarak, tekerleklerin yola tutunabilmesini sağlamak için motor devrini ayarlar.

Bazı durumlarda (çok yumuşak zeminde sürüş: Kar, çamur, vs. veya zincir takılmış tekerleklerle sürüş) sistem, patinajı engellemek için motor gücünü düşürebilir.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “ESC kontrol ettirin” mesajıyla birlikte © ve ikaz ışıkları gösterge tablosunda belirir. Bu durumda, ESC ve antipatinaj sistemi devre dışı kalır.

Yetkili Servis’e başvurunuz.

Acil fren destek sistemi

Aracın durma mesafesini azaltmaya yardımcı olan, ABS sistemine ilave bir sistemdir.

Çalışma prensibi

Sistem bir acil durum frenlemesi sağlar. Bu durumda, frenleme sistemi anında azami gücünü gösterir ve ABS düzenlemesini devreye sokabilir.

ABS frenleme, fren pedalı serbest bırakılana kadar devam eder.

Stop lambaları yanar

Araca göre, ani yavaşlama durumunda yanabilirler.

Fren işlemine hazırlık

Araca göre gaz pedalı hızlı bir şekilde bırakıldığında sistem, durma mesafesini azaltmak için fren manevrasını öngörür.

Özel durumlar

Hız regülatörünün kullanılması durumunda:

- gaz pedalını kullanıyorsanız, serbest bıraktığınızda sistem devreye girebilir;

- gazı kulanmazsanız sistem tetiklenmez.

Çalışma arızaları

Sistem bir çalışma arızası algıladığında, “Fren sistemini kontrol ettirin” mesajı © ikaz ışığıyla birlikte gösterge tablosunda belirir.

Yetkili Servis’e başvurunuz.

Bu fonksiyonlar, aracın tutumunu sürücünün isteğine uygun hale getirmeyi sağlamak için kritik sürüş koşullarında ilave yardımlardır.

Bu işlevler, sürücünün yerine müdahalede bulunmaz. Aracın sınırlarını zorlamaya ve daha hızlı sürmeniz konusunda sizi teşvik etmeye çalışmaz. Dolayısıyla, manevra yapıldığı sırada hiçbir durumda sürücünün dikkatini ve sorumluluğunu üstlenemez (sürücü, her zaman sürüş sırasında aniden meydana gelebilecek olaylara karşı dikkatli olmalıdır).

Rampada kalkış yardımı

Yokuş eğimine bağlı olarak bu sistem bir rampada kalkış sırasında sürücüye yardımcı olur. Sürücü, gaz pedalına basmak için ayağını fren pedalından kaldırdığında frenlerin otomatik olarak kilitlenmesini sağlayarak aracın geriye kaçmasını engeller.

Sistemin çalışması

Sadece vites kolu, boştan farklı bir konumda (otomatik vites kutulu araçlar için N veya P konumlarından farklı bir konum) ve araç tamamen duruyorken (fren pedalı basılı) devreye girer.

Sistem aracı yaklaşık 2 saniye hareketsiz tutar. Daha sonra frenler kademeli olarak serbest kalır (araç rampaya göre hareket eder).

Rampada kalkış yardımı sistemi her türlü durumda (aşırı eğimli yollar...) aracı tamamen hareketsiz kılmayı sağlayamaz.

Sürücünün tüm durumlarda fren pedalına basmaya ve aynı şekilde aracın geri kaçmasını önlemeye hazır olması gerekir.

Rampada kalkış yardımı fonksiyonu uzun süreli duruşlar için kullanılmamalıdır: fren pedalını kullanın.

Bu fonksiyon aracın sürekli olarak hareketsiz kılınması için tasarlanmamıştır.

Gerekli olduğunda aracı durdurmak için fren pedalını kullanınız.

Kaygan zeminli veya yol tutuşunun zayıf olduğu yollarda sürücünün özellikle dikkatli olması gerekir.

Ağır yaralanma riskleri.