Listeye geri dön

OTOMATİK VITES KUTUSU, ELEKTRONIK KOL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronik vites kolu 1

R : geri vites

N : boş

D : otomatik mod

P : park, düğme 2

3 ikaz ışığı seçili vitesi gösterir.

Gösterge tablosunda görülen aşağıdaki semboller, size şu bilgileri sağlar:

4: takılı vitesin konumu;

5 : geçerli konumdan vites kolunu 1 bir çentik ileri veya geri alarak erişilebilecek konum;

6 : geçerli konumdan vites kolunu 1 iki çentik ileri veya geri alarak erişilebilecek konum;

5 veya 6 sembolleri seçilebilir vitesleri belirtmek için görüntülenir. Bu sembollerin bulunmaması, geçerli konumdan viteslerin seçilemeyeceğini gösterir.

Manuel mod etkinleştirildiğinde 7 üçgeni açılır.

Araçtan ayrılmadan önce, gösterge tablosunda P uyarı ışığının ve 2 butonunda entegre uyarı ışığının etkinleştirildiğini kontrol ediniz.

Aracın hareket etme riski.

Dokunmalı seçici

Vites kolunu 1 istenilen konuma geçirmek için (R, N veya D) bir veya iki çentik ileri ya da geri alınız, ardından kolu bıraktığınızda sabit konuma gelecektir.

Seçili konum, konumun önünde yer alan 4 ikaz ışığı ile birlikte gösterge tablosunda görüntülenir.

Bir konumdan diğerine geçmeyi engelleyen durumlar bulunması halinde, istenen konum gösterge tablosunda yanıp söner.

P konumuna geçmek için

Araç duruyor, motor çalışır halde veya kontak açıkken, P konumuna geçmek için 2 düğmesine basınız. Vites kutusunda Park konumuna P geçildiğinde 2 düğmesindeki ikaz ışığı turuncu olarak yanar.

P konumundan çıkmak için

Araç duruyor ve motor çalışıyorken, fren pedalına basınız ve 1 vites kolunu istenen konuma göre ileri veya geri alınız. 2 buton ikaz ışığı söner.

Fren pedalına tam basılmaması durumunda, gösterge tablosunda “Frene basınız” mesajı ve ikaz ışığı görüntülenir.

Not:

- sürücü P konumuna geçilmeden araçtan çıkmak üzere kapıyı açarsa bir bip sesi duyulur ve gösterge tablosunda “P takılı değil” mesajı görüntülenir;

- otomatik vites kutusu kol konumunu değiştirmek için fren pedalına her basılması gerektiğinde ikaz ışığı yanar.

Boş konuma geçmek için

Araç durur ve motor çalışır haldeyken N konumunu seçmek için, 1 vites kolunu seçili vites konumuna göre bir çentik ileri veya geri alınız.

Otomatik modda sürüş

Araç durur ve motor çalışır haldeyken, 1 vites kolunu iki çentik geriye alarak D konumuna geçiniz.

Koşullardan biri yerine getirilmediği takdirde, D yaklaşık 5 saniye boyunca yanıp söner ve “Frene basın” mesajı yaklaşık 15 saniye boyunca gösterge panelinde görüntülenir.

Sürüş koşullarının çoğunda artık vites kolunu kullanmanıza gerek kalmayacaktır: otomatik sistem aracın yükünü, yol profilini ve seçilen sürüş tarzını hesaba kattığından vitesler doğru zamanda ve uygun bir motor devrine otomatik olarak geçer.

Not: motor çalışıyorken ve araç N veya R konumunda 0 ve 8 km/sa. arasında seyir halindeyken, D konumuna geçmek için fren pedalına basılması gerekir. Bu, değişimli olarak ileri ve geri hareketler yapılması gereken park manevraları sırasında kullanışlıdır.

Ekonomik sürüş

Yoldayken, vites kolunu her zaman D konumunda bırakınız; gaz pedalına az basılan durumlarda vites otomatik olarak daha düşük bir motor devrine geçecektir.

Hızlanma ve geçme

Gaz pedalına tam ve sonuna kadar basınız (pedalın sert noktasını aşana kadar).

Ayrıca istendiği zaman sollama amacıyla, sol pedala basarak vites küçültmek mümkündür.

Geri vitese geçmek için

Araç durur ve motor çalışır haldeyken, 1 vites kolunu iki çentik ileriye alarak R konumuna geçiniz.

Fren pedalına basılmazsa, bir bip sesi duyulur, gösterge tablosundaki kılavuzda R konumunun görüntülenmesi yaklaşık 5 saniye boyunca yanıp söner ve “Frene basınız” mesajı yaklaşık 15 saniye boyunca görüntülenir.

Not: Motor çalışıyorken ve araç N veya D konumunda 0 ve 8 km/sa arasında seyir halindeyken, R konumuna geçmek için fren pedalına basılması gerekmez. Bu, değişimli olarak ileri ve geri hareketler yapılması gereken park manevraları sırasında kullanışlıdır.

Vites değiştirme pedalları 8 ve 9

Araca bağlı olarak, kol D konumundayken 8 ve 9 pedallarını kullanarak vitesi değiştirebilirsiniz.

8: Daha düşük bir vitese geçin.

9: Daha yüksek bir vitese geçin.

P, N ve R konumlarına pedallar kullanılarak ulaşılamaz.

Manüel sürüş modu

D konumunda sürerken direksiyon simidindeki 8 ve 9 pedallarını kullanarak manuel sürüş moduna geçebilirsiniz. Araca bağlı olarak iki manuel sürüş modu mevcuttur:

- “geçici” manuel mod, vitesi değişmeye zorlamak için, iki pedaldan birine kısaca basılarak kullanılabilir. sürüş modu D ve takılı vites gösterge tablosunda belirir. D harfi ve alt ok, sinyal lambası 3 üzerinde daha parlak yanar.

Not: seçili vites artık araç performansı için en uygun vites değilse veya bir pedal üzerinde belirli bir süre boyunca hiçbir eylem yapılmamışsa vites kutusu kendisini otomatik moda D geri ayarlar.

- pedallardan birinin basılı tutulmasıyla kalıcı manuel mod etkinleştirilir. Sürüş modu M ve takılı vites, gösterge tablosunda 10 ekranında görünür. Sinyal lambası üzerinde tüm harfler ve alt ok, arka aydınlatma olarak belirir 3.

Not: araca göre, sağ pedala uzun süreli basarak veya dokunmalı kolu 1 bir veya iki çentik arkaya doğru çekerek otomatik moda geri dönebilirsiniz.

Tüm durumlarda:

- vitesi düşürmek için sol pedala basınız;

- vitesi yükseltmek için sağ pedala basınız;

Not: ekrana bağlı olarak, + ve - veya ve göstergeleri vitesi yükseltmeyi veya düşürmeyi önerir.

Özel durumlar

Bazı sürüş koşullarında (örneğin; motorun korunması, Dinamik Sürüş Kontrolünün çalıştırılması: ESC vb.) otomatik sistem, vitesi otomatik olarak değiştirebilir.

Ayrıca, «yanlış manevralardan» kaçınmak için vites değişikliği «otomatik sistem» tara- fından reddedilebilir: Bu durumda vites gös- tergesi, sizi uyarmak için birkaç saniye yanıp söner.

Özel durumlar

- Eğer yol türü ve hava şartları (dik bir rampa, ani yokuş aşağı eğim, derin kar, kum veya çamur) otomatik modda kalmayı zorlaştırıyorsa araca bağlı olarak pedallar ile manuel moda geçilmesi önerilir. Bu işlem, çıkışlarda «otomatik sistem» tarafından istenilen art arda vites geçişlerini engellemek ve uzun inişlerde motor frenini sağlamak için gereklidir.

- Soğuk havalarda, motorun stop etmesini önlemek için vites kolunu P veya N konumlarından çıkarmadan ve D veya R konumuna getirmeden önce birkaç saniye bekleyiniz.

Aracın park edilmesi

 1 koluna sahip araçlarda, P konumuna ve otomatik park frenine otomatik olarak şu durumlarda geçilir:

- motorun durması halinde;

- sürücü emniyet kemerinin açılması ve aracın durdurulması halinde;

- sürücü kapısının açılması ve aracın durdurulması halinde.

gösterge tablosunda P belirir ve P butonu ikaz ışığı yanar.

Motor durur haldeyken P konumunaotomatik olarak geçildiğinde, bazı durumlarda (ör. bazı araç yıkama servisleri kullanılırken) vitesi N konumuna almak gerekli olabilir:

- Motor çalışıyorken P butonuna basınız, 1 vites kolunu bir çentik öne veya arkaya doğru hareket ettiriniz ve motoru durdurunuz;

- Motor çalışmıyorken ve kontak açıkken vites kolunu 1 bir çentik öne veya arkaya doğru hareket ettiriniz ve ardından motoru kapatınız.

Motor tekrar çalıştırıldığında, P konumu daha önce açıklanan durumlara göre otomatik olarak devreye girer.

P konumuna sadece araç hareketsizken takılmalıdır.

Yokuş yukarı, aracı sabit tutmak için, ayağınızı gaz pedalı üzerinde tutmayınız.

Vites kutusu aşırı ısınma riski.

Güvenlik sebepleri nedeniyle, araç tamamen durmadan asla kontağı kapatmayınız.

Bakım süresi

Aracınıza ilişkin bakım dokümanına bakınız veya otomatik vites kutusunda planlanan bir bakım gerekip gerekmediğini kontrol etmek için Yetkili Servis’e başvurunuz.

Servis yapılması gerekli değilse, yağın doldurulması gerekmez.

Çalışma arızaları

- araç seyir halindeyken, gösterge tablosunda “Vites kutusunu kontrol ettirin” mesajının belirmesi, bir arıza olduğuna delalet eder.

Vakit geçirmeden Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz;

- seyir halinde eğer “Vites kutusu hararet” mesajı gösterge tablosunda belirirse, vites kutusunun soğuması için mesaj kaybolana kadar aracı durdurunuz;

- Otomatik vites kutusu bulunan araçta sorun giderme ÇEKME: arıza giderme.

Vites kutusunun çalışmasını etkileyen bir motor arızası veya elektrik arızası (akü arızası) durumunda, aracın tamamen durduğundan emin olunuz.

Manevra sırasında aracın alt kısmına bir darbe gelmesi durumunda (örnek: baba, yüksek kaldırım veya başka bir şehir mobilyası ile temas), araca zarar verebilirsiniz (örnek: akslardan birinin deforme olması).

Her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak için, aracınızı bir Marka Yetkili Servisi’ne kontrol ettiriniz.