12 VOLT AKÜ: sorun giderme

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Her türlü kıvılcım riskini ortadan kaldırmak için

- Akü bağlantılarını sökmeden veya tekrar bağlamadan önce güç tüketen elemanların (tavan lambaları vb.) kapalı olduğundan emin olunuz;

- şarj sırasında, akü bağlantısını sökmeden veya tekrar bağlamadan önce şarj cihazını kapatınız;

- kutuplar arasında kısa devre yaratabileceği için akünün üzerine metal eşyalar koymayınız;

- akü bağlantılarını sökmeden önce, motor durdurulduktan sonra her zaman en az beş dakika bekleyiniz;

- yeniden taktıktan sonra kutupları düzgün bağlamaya dikkat ediniz.

Bir şarj cihazının bağlanması

Şarj cihazının, nominal gerilimi 12 Volt olan bir aküye uygun olması gerekir.

Motor çalışırken akü kablolarını kesinlikle çıkartmayınız. Kullandığınız akü şarj cihazını üreten firmanın verdiği kullanım talimatlarına uyunuz.

Motor bölmesinde herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce kontağı kapatmanız zorunlu gereklidir MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI, DURDURULMASI.

Bazı aküler farklı bir şekilde şarj edilebilirler, Marka Yetkili Servisleri’nin görüşünü alınız.

Şarj işlemini, ani patlamalar yaratabilecek her türlü kıvılcım riskine karşı gereken önlemi aldıktan sonra, iyi havalandırılan bir yerde yapınız.

Ağır yaralanma riski.

Akü, sülfürik asit içerdiğinden tutarken dikkat ediniz, göz ya da cilde temasından kaçınınız. Gözlere ve cildinize herhangi bir biçimde temas ederse bol suyla yıkayınız. Gerekirse bir doktora başvurunuz.

Akü elemanlarını, patlama riski olduğu için açık alev, kızgın parçalar ve kıvılcımlardan uzak tutunuz.

Motor yakınındaki müdahaleler sırasında, motor sıcak olabilir. Ayrıca, fan motoru her an çalışabilir. Motor bölmesindeki ikaz ışığı size bunu hatırlatır.

Yaralanma tehlikesi

Başka bir aracın aküsü ile çalıştırma

Aracı çalıştırmak için başka bir aracın aküsünü kullanmanız gerekiyorsa, Marka Yetkili Servisi’nden uygun elektrik kabloları (kesiti kalın olmalı) temin ediniz veya sizde varsa bunların durumunu kontrol ediniz.

Her iki akünün de nominal voltajı aynı olmalıdır: 12 volt. Akımı besleyen akünün en az boş aküyle aynı miktarda kapasiteye (amp-saat, Ah) sahip olması gerekir.

İki araç arasında herhangi bir temasın bulunmadığından (artı kutupların bağlanması esnasında kısa devre riski vardır) ve boşalmış akünün gerektiği gibi bağlı olduğundan emin olunuz. Aracınızın kontağını kapatınız.

Not: E-Tech full hybrid modelde aküye doğrudan erişilemediğinden, motor bölmesinde bulunan uzak terminalleri kullanmak gerekir.

Aşağıdaki sayfalara bakınız.

Başka bir aracın “12 Volt” aküsünün arızasını gidermek için E-Tech full hybrid aracınızı kullanmayınız. E-Tech full hybrid bir aracın ikincil “12 V” aküsündeki elektrik gücü bu işlem için yeterli değildir.

Aracın hasar görme riski.

Akü, sülfürik asit içerdiğinden tutarken dikkat ediniz, göz ya da cilde temasından kaçınınız. Gözlere ve cildinize herhangi bir biçimde temas ederse bol suyla yıkayınız. Gerekirse bir doktora başvurunuz.

Akü elemanlarını, patlama riski olduğu için açık alev, kızgın parçalar ve kıvılcımlardan uzak tutunuz.

Motor yakınındaki müdahaleler sırasında, motor sıcak olabilir. Ayrıca, fan motoru her an çalışabilir. Motor bölmesindeki ikaz ışığı size bunu hatırlatır.

Yaralanma tehlikesi

Akü motor bölmesinde

Akü doğrudan erişilebilir değildir.

Motor bölmesindeki 1 (+) kutbunu ve 2 (-) kutbunu kullanınız.

1 (+) kutbun muhafazasını 3 kaldırınız.

Motor bölmesindeki akü (devam)

Pozitif kabloyu A, önce akım sağlayan akünün 1 (+) kutbuna ve ardından 5 (+) kutbuna bağlayınız.

Negatif kabloyu B ilk olarak akım beslemesi yapan akünün 4 (-) kutbuna ve ardından 2 (-) kutbuna bağlayın.

Aracın motorunu çalıştırınız ve ortalama bir motor devrine ayarlayınız.

Aracınızın motoru hemen çalışmazsa, kontağı kapatıp işlemi tekrarlamadan önce birkaç saniye bekleyiniz.

Motor çalışırken A ve B kablolarını ters sırada ayırınız (2 - 4 - 5 - 1).

kutbun 1 (+) muhafazasını 3 tekrar konumlandırınız.

A ve B kabloları arasında herhangi bir temas olmadığını ve A kablosunun akımı sağlayan aracın metal bir parçası ile temas halinde olmadığını kontrol ediniz.

Yaralanma ve/veya aracın hasar görme riski.

Akü bagaj bölmesinde

(E-Tech full hybrid modeli)

Akü doğrudan erişilebilir değildir.

Uzak terminalleri kullanmanız gerekir.

Motor bölmesindeki 6 (-) kutbunu ve 7 (+) kutbunu kullanınız.

7 (+) kutbun muhafazasını 8 kaldırınız.

Motor bölmesindeki pozitif kablonun bağlantısını kesmek yasaktır.

Motorun istem dışı çalışması riski.

Kıvılcım sıçraması ile yanma tehlikesi.

Bagaj bölmesindeki akü (devam)

(E-Tech full hybrid modeli)

Pozitif kabloyu A önce akım sağlayan akünün 7 (+) kutbuna ve ardından 5 (+) kutbuna bağlayınız.

Negatif kabloyu B ilk olarak akım beslemesi yapan akünün 4 (-) kutbuna ve ardından 6 (-) kutbuna bağlayın.

Aracın motorunu çalıştırınız ve ortalama bir motor devrine ayarlayınız.

Aracınızın motoru hemen çalışmazsa, kontağı kapatıp işlemi tekrarlamadan önce birkaç saniye bekleyiniz.

Motor çalışırken A ve B kablolarını ters sırada ayırınız (6 - 4 - 5 - 7).

kutbun 7 (+) muhafazasını 8 tekrar konumlandırınız.

A ve B kabloları arasında herhangi bir temas olmadığını ve A kablosunun akımı sağlayan aracın metal bir parçası ile temas halinde olmadığını kontrol ediniz.

Yaralanma ve/veya aracın hasar görme riski.