Listeye geri dön

OTOMATIK VITES KUTUSU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronik vites kolu 1

R: geri

N: boşta

D: otomatik mod

P : park, düğme 2

Takılı vites, gösterge tablosu ekranında belirir.

Dokunmalı seçici

Vites kolunu 1 istenilen konuma geçirmek için (R, N veya D) bir veya iki çentik yukarı veya aşağı hareket ettirin, ardından kolu bıraktığınızda kol sabit konuma gelecektir.

Gösterge tablosunda geçerli konum yanar.

Bir konumdan diğerine geçmeyi engelleyen durumlar bulunması halinde, geçerli konum gösterge tablosunda yanıp söner.

P konumuna geçmek için

Araç duruyor, motor çalışır halde veya kontak açıkken, P konumuna geçmek için 2 düğmesine basınız.

P konumundan çıkmak için

Araç hareketsizken ve motor çalışıyorken fren pedalına basın ve 1 vites kolunu istenen konuma göre yukarı veya aşağı hareket ettiriniz.

Fren pedalına tam basılmaması durumunda, gösterge tablosunda “Fren pedalına basınız” mesajı ve Ó ikaz ışığı görüntülenir.

Boş konuma geçmek için

Araç hareketsizken ve motor çalışıyorken N konumunu etkinleştirmek için vites kolunu 1 bir çentik yukarı veya aşağı hareket ettirmeden önce fren pedalına basmak gerekir.

Aracınızdan çıkmadan önce gösterge tablosundaki P ikaz ışığının etkinleştirildiğinden emin olun.

Aracın hareket etme riski.

Otomatik modda sürüş

Araç hareketsiz ve motor çalışır durumdayken ve fren pedalı basılıyken D konumunu etkinleştirmek için vites kolunu 1 iki çentik aşağı hareket ettiriniz.

Vitesler doğru zamanda ve motor devrine uygun olarak kendi kendilerine geçiş yaparlar çünkü otomatik sistem araç yükünü, yol biçimini ve seçilen sürüş tarzını göz önünde bulundurur.

Not: Motor çalışıyorken ve araç N veya R konumunda 0 ve 8 km/sa. arasında seyir halindeyken, D konumuna geçmek için fren pedalına basılması gerekir.

Ekonomik sürüş

Yoldayken, vites kolunu her zaman D konumunda bırakınız; gaz pedalına az basılan durumlarda vites otomatik olarak daha düşük bir motor devrine geçecektir.

Hızlanma ve geçme

Gaz pedalına tam ve sonuna kadar basınız (pedalın sert noktasını aşana kadar).

Ayrıca istendiği zaman sollama amacıyla, sol pedala basarak vites küçültmek mümkündür.

Geri vitese geçmek için

Araç hareketsiz ve motor çalışıyorken R konumunu etkinleştirmek için 1 vites kolunu iki çentik yukarı hareket ettiriniz.

Fren pedalına basılmazsa, bir bip sesi duyulur, gösterge tablosundaki kılavuzda R konumunun görüntülenmesi yaklaşık 5 saniye boyunca yanıp söner ve "Fren pedalına basınız" mesajı yaklaşık 5 saniye boyunca görüntülenir.

Not: Motor çalışıyorken ve araç N veya D konumunda 0 ve 8 km/sa. arasında seyir halindeyken, R konumuna geçmek için fren pedalına basılması gerekir.

3 ve 4 vites değiştirme pedalları

(E-Tech full hybrid modeli hariç)

Araca bağlı olarak, kol D konumundayken 3 ve 4 pedallarını kullanarak vitesi değiştirebilirsiniz.

3: Daha düşük bir vitese geçiniz (-).

4: Daha yüksek bir vitese geçiniz (+).

P, N ve R konumlarına pedallar kullanılarak ulaşılamaz.

Manüel sürüş modu

(vites değiştirme pedalları bulunan araçlar)

D konumunda sürerken direksiyon simidindeki 3 ve 4 pedallarını kullanarak manuel sürüş moduna geçebilirsiniz. Araca bağlı olarak iki manuel sürüş modu mevcuttur:

- “geçici” manuel mod, vitesi değişmeye zorlamak için, iki pedaldan birine kısaca basılarak kullanılabilir. sürüş modu D ve takılı vites gösterge tablosunda belirir.

Not: seçili vites artık araç performansı için en uygun vites değilse veya bir pedal üzerinde belirli bir süre boyunca hiçbir eylem yapılmamışsa vites kutusu kendisini otomatik moda D geri ayarlar.

- pedallardan birinin basılı tutulmasıyla kalıcı manuel mod etkinleştirilir. Sürüş modu Mve takılı vites, gösterge tablosunda 5 ekranında görünür.

Not: araca göre, otomatik moda geri dönüş sağ pedala uzun süreli basılarak veya dokunmalı kol 1 bir veya iki çentik aşağıya doğru çekilerek uygulanır.

Tüm durumlarda:

- vitesi düşürmek için sol pedala basınız;

- vitesi yükseltmek için sağ pedala basınız;

Not: + ve - göstergeleri, sürücüye daha yüksek veya daha düşük bir vitese geçmesini önerir.

Özel durumlar

Bazı sürüş koşullarında (örneğin; motorun korunması, Dinamik Sürüş Kontrolünün çalıştırılması: ESC vb.) otomatik sistem, vitesi otomatik olarak değiştirebilir.

Ayrıca, «yanlış manevralardan» kaçınmak için vites değişikliği «otomatik sistem» tara- fından reddedilebilir: Bu durumda vites gös- tergesi, sizi uyarmak için birkaç saniye yanıp söner.

Özel durumlar

- Yol türü veya hava koşulları (dik bir rampa, ani yokuş aşağı eğim, derin kar, kum veya çamur) otomatik modda kalmayı zorlaştırıyorsa. Vites değiştirme pedalları bulunan araçlarda, vites değiştirme pedallarını kullanarak manuel moda geçmeniz tavsiye edilir. Bu işlem, rampa çıkışlarda otomatik vites kutusu tarafından istenilen art arda vites geçişlerini engellemek ve uzun inişlerde motor frenini sağlamak için gereklidir.

- Soğuk havalarda, motorun stop etmesini önlemek için vites kolunu P veya N konumlarından çıkarmadan ve D veya R konumuna getirmeden önce birkaç saniye bekleyiniz.

Aracın park edilmesi

Aşağıdaki durumlarda P konumu otomatik olarak etkinleştirilir ve mevcutsa otomatik park freni uygulanır:

- motorun durması halinde;

- sürücü emniyet kemerinin açılması ve aracın durdurulması halinde;

ve

- sürücü kapısının açılması ve aracın durdurulması halinde.

gösterge tablosunda P görüntüleniyorsa.

Motor durur haldeyken P konumunaotomatik olarak geçildiğinde, bazı durumlarda (ör. bazı araç yıkama servisleri kullanılırken) vitesi N konumuna almak gerekli olabilir:

- Motor çalışıyorken P butonuna basınız, 1 vites kolunu bir çentik yukarıya veya aşağıya doğru hareket ettiriniz ve motoru durdurunuz.

- Motor kapalı ve kontak açıkken vites kolunu1 bir çentik yukarıya veya aşağıya hareket ettiriniz.

Motor tekrar çalıştırıldığında, P konumu daha önce açıklanan durumlara göre otomatik olarak devreye girer.

P konumuna sadece araç hareketsizken takılmalıdır.

Yokuş yukarı, aracı sabit tutmak için, ayağınızı gaz pedalı üzerinde tutmayınız.

Vites kutusu aşırı ısınma riski.

Güvenlik sebepleri nedeniyle, araç tamamen durmadan asla kontağı kapatmayınız.

Bakım süresi

Aracınıza ilişkin bakım dokümanına bakınız veya otomatik vites kutusunda planlanan bir bakım gerekip gerekmediğini kontrol etmek için Yetkili Servis’e başvurunuz.

Servis yapılması gerekli değilse, yağın doldurulması gerekmez.

Çalışma arızaları

- araç seyir halindeyken, gösterge tablosunda “Vites kutusunu kontrol ettirin” mesajının belirmesi, bir arıza olduğuna delalet eder.

Vakit geçirmeden Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz;

- sürüş sırasında, “Vites kutusu hararet” veya “Vit.Kut.soğutma: Geçici durma” mesajı gösterge tablosunda belirirse, vites kutusunun soğuması için mümkün olan en kısa sürede mesaj kaybolana kadar aracı durdurunuz;

- sürüş sırasında, gösterge tablosunda “Vites kutusu hasar riski” mesajı görünürse, vites kutusunu korumak için motor performansı kasıtlı olarak sınırlandırılır.

Vakit geçirmeden Marka Yetkili Servisi’ne başvurunuz;

- Otomatik vites kutusu bulunan araçta sorun giderme ÇEKME: arıza.

Vites kutusunun çalışmasını etkileyen bir motor arızası veya elektrik arızası (akü arızası) durumunda, aracın tamamen durduğundan emin olunuz.

Gösterge tablosunda “Otomatik vites P arızalı” mesajı görüntülenirse park freninin uygulanması mümkün olmayabilir. Aracı elektronik park freni ile emniyete aldığınızdan emin olun ve yetkili bir bayiye danışınız.

Manevra sırasında aracın alt kısmına bir darbe gelmesi durumunda (örnek: baba, yüksek kaldırım veya başka bir şehir mobilyası ile temas), araca zarar verebilirsiniz (örnek: akslardan birinin deforme olması).

Her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak için, aracınızı bir Marka Yetkili Servisi’ne kontrol ettiriniz.