E-TECH FULL HYBRID ARAÇ SISTEMI: giriş

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

E-Tech full hybrid araç sistemi, yanmalı motorun performansını artırmak için bir elektrik motoru kullanır (hızlanma, çalıştırma vb.).

Araç daha az yakıt tüketirken daha fazla hızlanma torkuna sahiptir.

Araç, yanmalı motorun yardımı olmadan tamamen elektrikli çalışma modunda da hareket edebilir. Araç “400 V” çekiş aküsünde depolanan enerjiyi kullanır.

Aküler

E-Tech full hybrid araç iki tip akü ile donatılmıştır:

- “400 voltluk” akü;

- ikincil “12 V” akü.

“400 voltluk” akü

Arka tabanın altında bulunan bu akü, elektrik motorunun doğru çalışması için gereken enerjiyi depolar.

Herhangi bir aküde olduğu gibi, kullanıldığında şarjı azalır. Çekiş aküsü şarj edilir:

- Araç yavaşlama aşamaları sırasında;

- Yanmalı motor otomatik olarak çalıştığında jeneratör görevi görür.

Elektrikli çalışma modunda aracınızın sürüş mesafesi, çekiş aküsünün şarj seviyesine ve ayrıca sürüş tarzınıza ve enerji tüketen bileşenlere (klima, ısıtma sistemi vb.) bağlıdır.

Çekiş aküsünün boşalması durumunda, yanmalı motor, çekiş aküsü yeterince şarj olana kadar aracı tek başına hareket ettirir.

“12 Volt” akü

Bagaj bölmesinde bulunan “12 V” akü, aracı açmak/kapatmak ve ekipmanı çalıştırmak için gereken enerjiyi sağlar.

Not: “12 Volt” akü, içten yanmalı motorun çalıştırılmasına yardımcı olmaz. Bu, E-Tech full hybrid sistemi tarafından sağlanır.

E-Tech full hybrid aracın elektrik sistemi yaklaşık “400 V” DC (doğru akım) kullanır.

Bu sistem kontak açıkken ve kapandıktan sonra sıcak kalabilir. Araçta bulunan etiketler üzerindeki uyarı mesajlarına dikkat ediniz.

Aracın “400 V” elektrik sisteminde (elemanlar, kablolar, soketler, çekiş aküsü) yapılacak tüm işlemler veya değişiklikler, güvenliğiniz için oluşturabileceği riskler nedeniyle kesinlikle yasaktır. Marka Yetkili Servisi’ne danışınız.

Ağır yanık ve elektrik çarpması riski ölüme neden olabilir.

A sembolü, aracınızın, güvenliğiniz için risk oluşturabilecek elektrikli elemanları gösterir.

“400 voltluk” elektrik devresi

“400 V” elektrik devresi, turuncu kablolar 6 ve  sembolüyle gösterilen elemanlarla tanınabilir.

Ses

E-Tech full hybrid araçlar elektrikli çalışma modunda özellikle sessizdir. Aracın sesini ne siz ne de yoldaki diğer kullanıcılar duymayabilir. Aracınız hareket halindeyken sesini duymak son derece zordur.

Elektrik motoru sessiz olduğundan, olağandışı görünebilecek sesler (aerodinamik sesler, lastikler vb.) ve E-Tech full hybrid sistemin çalışmasından kaynaklanan sesler (ör. çekiş aküsünün soğutulması) duyarsınız.

E-Tech full hybrid aracınız çok sessizdir. Araçtan inerken, vites kolunun daima P konumunda olduğunu kontrol ediniz, park frenini çekiniz ve kontağı kapatınız.

CİDDİ YARALANMA RİSKİ.

Yaya kornası

Yaya kornası, diğer sürücüler ve özellikle yayalar ve bisikletliler tarafından fark edilmenizi sağlar. Elektrikli çalışma modunda, sistem otomatik olarak etkinleştirilir. Ses, aracın hızı yaklaşık 1 ile 30 km/sa. arasındayken tetiklenir.

Yaya kornası ile ilgili daha fazla bilgi için multimedya talimatlarına bakınız.

Yaya kornasının arızalanması durumunda ikaz ışığı , ”Dış uyarı sesi arıza” mesajı ile birlikte gösterge tablosunda görüntülenir.

Yetkili Servis’e başvurunuz.

Çalışma

E-Tech full hybrid sistem, içten yanmalı motoru ve /veya elektrik motorunu sürüş stiline (yumuşak, sportif vb.), trafik koşullarına ve seçilen sürüş moduna göre seçer (bkz. “MULTI-SENSE” ile ilgili bilgiler MULTI-SENSE).

Kötü hava şartları, su basmış yollar:

Derinliği jantların alt kenarını aşacak derecede su basmış bir yolda aracınızı sürmeyiniz.

Güç akışı

Seçilen sürüş moduna bağlı olarak, gösterge tablosunda çeşitli enerji akışları gösterilir.

Bu enerji akışları şunlar arasındadır:

- B: içten yanmalı motor;

- C: tekerlekler;

- D: elektrik grubu (çekiş aküsü ve elektrik motoru ile).

Akışların rengi değişir:

- mavi: elektrik enerjisi;

- beyaz: içten yanmalı motor tarafından üretilen enerji.

Akış E “İçten yanmalı motor çekişi”

İçten yanmalı motor, aracı hareket ettirmek için kullanılır.

Akış F “Enerji üretimi”

Yanmalı motor çekiş aküsünü şarj eder.

Akış G “Elektrikli çekiş”

Elektrik grubu aracı hareket ettirmek için kullanılır. G akışı, çekiş aküsünden tekerleklere (çekiş), aynı zamanda tekerleklerden çekiş aküsüne (rejeneratif frenleme) gider.

Not: farklı akışların bir kombinasyonu mümkündür (ör. E akış ile G akışı birleştirmek, hem yanmalı motorun hem de elektrik motorunun aracı hareket ettirmek için kullanıldığı anlamına gelir).

C tekerleklerinin rengi, aracı hareket ettirmek için kullanılan motora göre değişiklik gösterir:

- mavi: elektrik motoru;

- beyaz: içten yanmalı motor;

- mavi ve beyaz: elektrik motoru ve içten yanmalı motor.

Rejeneratif frenleme seviyesi ikaz ışığı H

Ayağınızı gaz pedalından kaldırdığınızda veya fren pedalına bastığınızda, elektrik motoru ve/veya rejeneratif fren sistemi, aracın yavaşlamasıyla üretilen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Daha fazla bilgi için E-TECH FULL HYBRID ARAÇ SISTEMI: rejeneratif fren sistemi.

Bu, aracı yavaşlatmak ve çekiş aküsünü tekrar şarj etmek için kullanılır.

Tamamen elektrikli sürüş modu

Gösterge tablosunda, E-Tech full hybrid sistemin araç hareketine güç vermek için sadece elektrik grubunu kullandığını bildiren bir 7 ikaz ışığı görüntülenir.

Not: çekiş aküsü seviyesi düşük olduğunda, araç otomatik olarak hibrit moda geçer ve yanmalı motor çalışır: Gösterge tablosundaki 7 uyarı ışığı bunu onaylayarak söner.

Motor freni hiç bir şartta fren pedalına basılmasının yerine geçmez.